Trzy stany skupienia ciał


Pojęcia

Ciało fizyczne jest to rzecz (przedmiot) występująca w otaczającym nas świecie

Substancja materiał z którego wykonane są ciała fizyczne. Substancja może w przyrodzie występować w trzech stanach skupienia: stałym, ciekłym, lotnym (gazowym).

W zależności od warunków otoczenia ta sama substancja może występować w różnym stanie skupienia. Na przykład woda poniżej temperatury 0°C jest w stanie stałym, i nazywamy ją lodem. W przedziale temperatur 0°C a 100 0°C występuje w stanie ciekłym. Zaś powyżej temperatury 100°C jest w stanie gazowym i nazywamy ją para wodną

Właściwości ciał stałych: w ustalonej temperaturze posiadają określony kształt i objętość, przy zmianie kształtu nie zmieniają objętości.

Mogą być:

Właściwości cieczy: nie mają określonego kształtu, przyjmują kształt naczynia, w którym się znajdują, mają określoną objętość. Są nieściśliwe, to znaczy bardzo trudno jest zmienić ich objętość

Właściwości gazów: nie mają określonego kształtu. Przyjmują kształt zbiornika, w którym się znajdują. Nie mają określonej objętości (wypełniają całą objętość naczynia). Łatwo można zmienić ich objętość (są ściśliwe). Dążą do zajmowania możliwie największej objętości (są rozprężliwe, rozprężają się)


Stan skupienia substancji zależy od warunków zewnętrznych w jakich znajduje się dana substancja. Warunki zewnętrzne mające wpływ na stan skupienia substancji to ciśnienie i temperatura otoczenia.

Stany skupienia wody

W przyrodzie woda może występować w trzech postaciach:
jako ciało stałe, czyli lód (lub śnieg, szron)
jako ciecz, czyli woda
jako gaz, czyli para wodna

Ta sama substancja w tym przypadku woda (cząsteczka złożona z jednego atomu tlenu i dwóch atomów wodoru) ma różny stan skupienia w zależności od temperatury i ciśnienia. W warunkach domowych najłatwiej jest zaobserwować wpływ temperatury na stan skupienia wody.

W temperaturze poniżej zera woda występuje jako ciało stałe, w przedziale temperatur od 0°C do 100°C jest w stanie płynnym- jest cieczą, a powyżej 100°C jest parą wodną, czyli gazem.

Proces zmiany stanu skupienia substancji nosi nazwę przejścia fazowego (zmiana stanu skupienia)

Podsumowanie :Co wiemy o trzech stanach skupienia ciał (materii)?

  1. Substancje mogą występować w trzech stanach skupienia: stałym, ciekłym i lotnym
  2. Substancje w stanie stałym (ciała stałe) mają określony kształt, zmiana kształtu ciała stałego nie powoduje zmiany jego objętości. W stanie stałym substancja może być krucha, sprężysta lub plastyczna
  3. Ciecze mają określoną objętość. Nie mają własnego kształtu, przyjmują kształt naczynia. Bardzo trudno jest zmienić ich objętość- są nieściśliwe
  4. Gazy nie mają określonego kształtu ani objętości. Przyjmują kształt zbiornika, w którym się znajdują. Zawsze wypełniają całą objętość zbiornika. Łatwo jest zmienić ich objętość, czyli są ściśliwe i rozprężliwe.

Poprzedni temat: Podsumowanie. Wykonujemy pomiary
Następny temat: Zmiany stanów skupienia ciał (substancji)
Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz