aFizyka logo
Szukaj rozwiązania zadania:

Ceramika na zamówienie

warsztaty ceramiczne

prezent z klasą, warsztaty ceramiczne, rodzinne spotkania z gliną...

Gęstość substancji. Wyznaczanie gęstości


Czym jest gęstość?

Gęstość jest to wielkość fizyczna, która informuje, jaka jest masa jednostki objętości danej substancji. Dla przedmiotów wykonanych z tej samej substancji stosunek (iloraz) masy i objętości jest stały, co zapisujemy

definicja gestości substancji

Gęstość przyjęto oznaczać symbolem "d", stąd wzór pozwalający obliczyć gęstość substancji ma postać:

wzór na gestośc substancji

Mając do dyspozycji tabele gęstości substancji, których wartości gęstości zostały wyznaczone doświadczalnie, możemy określić, z jakiej substancji zostało wykonane ciało

Zobacz wybrane tabele gęstości


Wyznaczanie gęstości ciała

Potrzebne przyrządy:

 • waga
 • menzurka
 • woda
 • ciało, które tonie w wodzie
 • nitka

Czynności i pomiary:

 • Do menzurki nalewamy wody i odczytujemy jej objętość. Wynik odczytu (pomiaru) zapisujemy pod symbolem V1
menzurka z wodą
 • W menzurce zanurzamy ciało uwiązane na nitce, ciało musi się całkowicie zanurzyć w wodzie. Odczytujemy objętość cieczy z zanurzonym w niej ciałem. Wynik odczytu zapisujemy pod symbolem V2
ciało zanurzone w cieczy wanej do menzurki
 • Obliczamy objętość ciała, która jest równa różnicy odczytanych objętości
 • V=V2-V1
 • Kładziemy ciało na wadze i je ważymy, wynik zapisujemy pod symbolem m
 • Obliczamy gęstość ciała, korzystając ze wzoru na gęstość
obliczamy gestośc ciała z pomiaru jego masy i różnicy objętości

Podsumowanie: Co wiemy o gęstości?

 • Gęstość informuje jaka jest masa 1m3 lub 1cm3 danej substancji
 • Gęstość wyrażamy w jednostkach
jednostka gęstości
 • Każde ciało ma swoją gęstość
 • Na podstawie znajomości doświadczalnie wyznaczonych gęstości substancji, możemy określić z jakiej substancji zbudowane jest dane ciało
 • Chcąc obliczyć gęstość danej substancji, dzielimy masę tego ciała przez jego objętość
wzór na gęstość substancji
Poprzedni temat: Pomiar wartości siły na przykładzie siły ciężkości
Następny temat: Ciśnienie. Pomiar ciśnienia