Cząsteczkowa budowa ciał

Cząsteczkowa teoria budowy materii

Cząsteczkowa teoria budowy materii mówi o tym, że wszystkie ciała zbudowane są z cząsteczek pozostających w ciągłym ruchu.

Pierwszym doświadczalnym dowodem potwierdzającym cząsteczkowa budowę materii było doświadczenie wykonana 1827 roku. Wykonał je angielski botanik Robert Bron, który obserwując pod mikroskopem ruch pyłków kwiatowych w wodzie.

Wywnioskował, że chaotyczny ruch pyłków jest spowodowany nieustannymi uderzeniami mniejszych cząsteczek. Tymi mniejszymi cząsteczkami są cząsteczki wody, a to oznacza, że substancje zbudowane są z cząsteczek.

Hipotezę o cząsteczkowej budowie ciał można bardzo łatwo sprawdzić w warunkach domowych. Do wąskiej menzurki należy wlać dwie różne ciecze w taki sposób, aby się nie zmieszały (na przykład wodę, a potem denaturat).

Zaznaczamy poziom cieczy. Wstrząsamy menzurką, tak aby obie ciecze się wymieszały. Porównujemy obecny poziom mieszaniny cieczy z poprzednim. Zauważamy, że poziom mieszaniny cieczy się obniżył.

O czym to świadczy? Fakt ten oznacza, że obie cieczy mają budowę ziarnistą i po zmieszaniu puste przestrzenie między cząsteczkami jednej cieczy zostały wypełnione przez mniejsze cząsteczki drugiej cieczy.


Dyfuzja

Dyfuzja jest to zjawisko samorzutnego mieszania się różnych substancji. Zachodzi ono w skutek wzajemnych zderzeń różnych cząsteczek. Jest tym szybsze im jest większa temperatura, ponieważ przy większej temperaturze cząsteczki maja większe prędkości, przez co proces mieszania się substancji jest szybszy.

Skala Celsjusza, Kelvina i Fahrenheita

Przykłady przeliczania skal temperatury

Przeliczanie temperatury ze skali Celsjusza na skalę Kelvina, na przykład 36°C ile to kelwinów

temperatura w stopniach celsjusza na skalę kelvina

Odp. 36°C to 309K

Przeliczanie temperatury ze skali Kelvina na skalę Celsjusza, na przykład 298K ile to °C?

temperatura skala kelvina na skale celsjusza

Odp. 298K to 25°C

Przeliczanie temperatury ze skali Celsjusza na skalę Fahrenheita, na przykład 36°C ile to w skali Fahrenheit?

temperatura ze skali celsjusza na skale fahrenheita

Odp. 36°C to 96,8°F

Przeliczanie temperatury ze skali Fahrenheita na skalę Celsjusza, na przykład 63°F ile to w skali Celsjusza?

temperatura ze skali fahrenheita na skalę celsjusza

Odp. 63°F to 17,22°C


Podsumowanie: Co wiemy o cząsteczkowej budowie materii?

Wszystkie substancje zbudowane są z cząsteczek, które są w ciągłym ruchu

Zjawisko dyfuzji, to samorzutne mieszanie się ze sobą substancji. Zjawisko to świadczy o cząsteczkowej budowie substancji

Średnie szybkości cząsteczek są tym większe, im wyższa jest temperatura

W wyższej temperaturze samorzutne mieszanie substancji (zjawisko dyfuzji) zachodzi szybciej, ponieważ średnie szybkości cząsteczek są większe

Najniższą temperaturą w przyrodzie jest temperatura odpowiadająca zeru w skali Kelvina, czyli zero bezwzględne. W tej temperaturze zanika ruch cząsteczek

Zero w skali Kelvina odpowiada -273,15°C


Poprzedni temat: Rozszerzalność temperaturowa ciał
Następny temat: Siły międzycząsteczkowe
Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz