aFizyka logo
Szukaj rozwiązania zadania:

Ceramika na zamówienie

warsztaty ceramiczne

prezent z klasą, warsztaty ceramiczne, rodzinne spotkania z gliną...

Ciśnienie. Pomiar ciśnienia


Czym jest ciśnienie?

Definiując ciśnienie, należy uprzednio zdefiniować siłę parcia

Siła parcia, jest to siła nacisku ciała na podłoże lub powierzchnię innego ciała, która działa prostopadle do powierzchni

Definicja ciśnienia:

Ciśnienie, to iloraz wartości siły parcia i wielkości powierzchni, na którą ta siła działa. Jednostka ciśnienia jest paskal, co oznaczamy symbolem Pa

Jak obliczyć ciśnienie?

Wzór na ciśnienie

wzór na ciśnienie, jednostka ciśnienia

Ciśnienie jest wielkością skalarną, to znaczy nie ma kierunku działania, zwrotu i punktu przyłożenia. Ciśnienie jako wielkość fizyczna posiada wartość i jednostkę (są to cechy wielkości skalarnej).


Pomiar ciśnienia

Najprostszy sposób pomiaru ciśnienia można, omówić na przykładzie książki leżącej na płaskiej powierzchni.

Ważymy książkę oraz mierzymy długości boków książki tej płaszczyzny, którą książka dotyka powierzchni. Obliczamy tę powierzchnię oraz ciężar książki.

Stosując wyżej podany wzór na ciśnienie obliczamy je.


Cechy ciśnienia

  • im większa jest powierzchnia (pole powierzchni), na którą wywierany jest nacisk, tym mniejsze jest ciśnienie
  • im mniejsza jest powierzchnia (pole powierzchni), na którą wywierany jest nacisk, tym większe jest ciśnienie
  • 1 paskal (jeden paskal), to ciśnienie wytwarzane przez siłę o wartości 1 niutona (jednego niutona) działającą na powierzchnię, której pole wynosi 1 m2 (jeden metr kwadratowy)

Podsumowanie: Co wiemy o ciśnieniu?

  • Ciśnienie, jest to wielkość fizyczna, która informuje o wartości siły działającej na jednostkę powierzchni jednego metra kwadratowego (1 m2)
  • Wartość ciśnienia obliczamy przez dzielenie wartości siły, którą ciało naciska na podłoże, przez wielkość pola powierzchni, na którą działa ta siła
wzór na ciśnienie
  • Jednostką ciśnienia jest paskal
paskal, jednostka ciśnienia
  • Ciśninie atmosferyczne zmierzone na poziomie morza wynosi około 1013hPa (hektopaskali)

Poprzedni temat: Gęstość substancji. Wyznaczanie gęstości
Następny temat: Podsumowanie. Wykonujemy pomiary