ZADANIA FIZYKA
Rozwiązania zadań z fizyki z tłumaczeniem

FIZYKA Świat fizyki podręcznik klasa 7 Wydawnictow WSiP

Treść zadania jest podana w formie cytatu, który zawiera jedynie kilka pierwszych słów. Pełną treść zadania znajdziesz w podręczniku lub zbiorze zadań z fizyki.

Podręcznik z fizyki jak i zbiór jest niezbędny do zrozumienia treści zadania. Polecamy zakupienia danego podręcznika lub zbioru zadań z fizyki

FIZYKA Świat fizyki podręcznik klasa 7 Wydawnictow WSiP(zamów)

podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 74

Wyraź w skali Kelvina...

Fizyka zadania klasa 7 szkoła podstawowa
Cząsteczkowa budowa ciał. Zadania
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 74

Wyraź w skali Celsjusza...

Fizyka zadania klasa 7 szkoła podstawowa
Cząsteczkowa budowa ciał. Zadania
podręcznik, zbiór zadańzad.3 strona 74

Na oświetlonej części jednej z planet Układu Słonecznego...

Fizyka zadania klasa 7 szkoła podstawowa
Cząsteczkowa budowa ciał. Zadania
podręcznik, zbiór zadańzad.4 strona 74

Wyjaśnij w jaki sposób...

Fizyka zadania klasa 7 szkoła podstawowa
Cząsteczkowa budowa ciał. Zadania
podręcznik, zbiór zadańzad.5 strona 74

Czy ręka może służyć jako przyrząd...

Fizyka zadania klasa 7 szkoła podstawowa
Cząsteczkowa budowa ciał. Zadania
podręcznik, zbiór zadańzad.1 strona 78

Wyjaśnij, dlaczego tłuszcz...

Fizyka zadania klasa 7 szkoła podstawowa
Siły międzycząsteczkowe. Zadania
podręcznik, zbiór zadańzad.2 strona 78

Wyjaśnij, dlaczego krople deszczu...

Fizyka zadania klasa 7 szkoła podstawowa
Siły międzycząsteczkowe. Zadania
podręcznik, zbiór zadańzad.3 strona 78

Podaj przyczynę powstawania baniek...

Fizyka zadania klasa 7 szkoła podstawowa
Siły międzycząsteczkowe. Zadania
podręcznik, zbiór zadańzad.4 strona 78

Wyjaśnij, dlaczego krople wody...

Fizyka zadania klasa 7 szkoła podstawowa
Siły międzycząsteczkowe. Zadania
podręcznik, zbiór zadańzad.1 strona 82

Wytłumacz, dlaczego spośród ciał w różnych stanach...

Fizyka zadania klasa 7 szkoła podstawowa
Różnice w budowie ciał stałych, cieczy i gazów. Zadania
podręcznik, zbiór zadańzad.2 strona 82

Zastanów się, od czego zależy...

Fizyka zadania klasa 7 szkoła podstawowa
Różnice w budowie ciał stałych, cieczy i gazów. Zadania
podręcznik, zbiór zadańzad.3 strona 62

Wyjaśnij, dlaczego gaz całkowicie wypełnia...

Fizyka zadania klasa 7 szkoła podstawowa
Różnice w budowie ciał stałych, cieczy i gazów. Zadania
podręcznik, zbiór zadańzad.4 strona 82

Wyjaśnij, dlaczego cząsteczki cieczy...

Fizyka zadania klasa 7 szkoła podstawowa
Różnice w budowie ciał stałych, cieczy i gazów. Zadania
podręcznik, zbiór zadańzad.5 strona 82

Parowanie polega na tym, że cząsteczki z powierzchni cieczy...

Fizyka zadania klasa 7 szkoła podstawowa
Różnice w budowie ciał stałych, cieczy i gazów. Zadania
podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 83

Wyjaśnij, dlaczego wraz ze wzrostem temperatury...

Fizyka zadania klasa 7 szkoła podstawowa
Gaz w zamkniętym zbiorniku. Zadania
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 83

Spróbuj przewidzieć, czy unoszący się w górę gumowy balon...

Fizyka zadania klasa 7 szkoła podstawowa
Gaz w zamkniętym zbiorniku. Zadania
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 85

Dlaczego na większości pojemników z dezodorantami...

Fizyka zadania klasa 7 szkoła podstawowa
Gaz w zamkniętym zbiorniku. Zadania
podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 85

Zastanów się, dlaczego gulasz w puszce powinno się...

Fizyka zadania klasa 7 szkoła podstawowa
Gaz w zamkniętym zbiorniku. Zadania
podręcznik, zbiór zadańzad.1 strona 88

Która z wymienionych substancji: węgiel, woda...

Fizyka zadania klasa 7 szkoła podstawowa
Sprawdź się. Cząsteczkowa budowa ciał
podręcznik, zbiór zadańzad.2 strona 88

Przykładem substancji o budowie krystalicznej jest: szkło, plastik...

Fizyka zadania klasa 7 szkoła podstawowa
Sprawdź się. Cząsteczkowa budowa ciał
podręcznik, zbiór zadańzad.3 strona 88

Ogórki, które zamierzamy ukisić...

Fizyka zadania klasa 7 szkoła podstawowa
Sprawdź się. Cząsteczkowa budowa ciał
podręcznik, zbiór zadańzad.4 strona 88

Temperatura 7°C to A. 280K B....

Fizyka zadania klasa 7 szkoła podstawowa
Sprawdź się. Cząsteczkowa budowa ciał
podręcznik, zbiór zadańzad.5 strona 88

Temperatura 373 K to A. 0°C B. 53°C...

Fizyka zadania klasa 7 szkoła podstawowa
Sprawdź się. Cząsteczkowa budowa ciał
podręcznik, zbiór zadańzad.6 strona 88

Gdy przysuniemy boczną powierzchnię ułożonej poziomo szklanki do strumienia wody z kranu...

Fizyka zadania klasa 7 szkoła podstawowa
Sprawdź się. Cząsteczkowa budowa ciał
podręcznik, zbiór zadańzad.7 strona 88

W którym z wymienionych niżej przypadków nie występuje zjawisko napięcia powierzchniowego...

Fizyka zadania klasa 7 szkoła podstawowa
Sprawdź się. Cząsteczkowa budowa ciał
podręcznik, zbiór zadańzad.8 strona 88

Objętość gazu można łatwo zmienić, a zmienianie objętości cieczy jest bardzo trudne...

Fizyka zadania klasa 7 szkoła podstawowa
Sprawdź się. Cząsteczkowa budowa ciał
podręcznik, zbiór zadańzad.9 strona 89

Przeczytaj poniższe stwierdzenia i oceń ich prawdziwość. I. Masa kilogramowej sztaby złota...

Fizyka zadania klasa 7 szkoła podstawowa
Sprawdź się. Cząsteczkowa budowa ciał
podręcznik, zbiór zadańzad.1 strona 90

Przeczytaj poniższy tekst i odpowiedz na pytania. Od pewnego czasu obserwujemy pewne zmiany...

Fizyka zadania klasa 7 szkoła podstawowa
Sprawdź się. Cząsteczkowa budowa ciał
podręcznik, zbiór zadańzad.2 strona 90

Poniższa tabela zawiera masy cząsteczek kilku gazów oraz ich średnie szybkości w temperaturze 0°C...

Fizyka zadania klasa 7 szkoła podstawowa
Sprawdź się. Cząsteczkowa budowa ciał
podręcznik, zbiór zadańzad.3 strona 90

Na wybranym przykładzie opisz zjawisko napięcia powierzchniowego...

Fizyka zadania klasa 7 szkoła podstawowa
Sprawdź się. Cząsteczkowa budowa ciał