aFizyka logo

Spróbuj przewidzieć, czy unoszący się w górę gumowy balon...Świat fizyki podręcznik klasa 7 wyd. WSiP

Rozwiązanie zadania: zad. 2 strona 83.

Przedstawiona treść zadania jest tylko fragmentem (cytatem) całej treści zamieszczonej w podręczniku lub zbiorze zadań. Aby w pełni można było skorzystać z analizy rozwiązania zadania, należy znać pełną treść zadania. Zachęcamy do kupna danego podręcznika lub zbioru zadań z fizyki.


Fizyka Podręcznik Zbiór zadań szkoła podstawowa ...Świat fizyki podręcznik klasa 7 wyd. WSiP (zamów podręcznik/ zbiór)

Rozwiązanie wybranego zadania:

Kliknij aby zobaczyć inne rozwiązania

Odp. Unoszący się w górę gumowy balon meteorologiczny nie ma stałej objętość. Objętość ta zmienia się z wysokością. Im balon leci wyżej, tym ma mniejszą objętość.

Dzieje się tak, ponieważ ze wzrostem wysokości maleje temperatura atmosfery. Czyli również oziębia się powietrze zawarte w balonie.

Malejąca temperatura powietrza wewnątrz balonu, oznacza zmniejszenie wartości średniej prędkości cząsteczek. Powoduje to zmniejszenie ilości uderzeń cząsteczek w gumowe ścianki balonu, cząsteczki uderzają w ścianki z mniejszą siłą.

Siły napięcia gumy ścianek balonu ściskają powietrze w balonie do momentu wyrównania się wartości sił uderzeń cząsteczek z siłami napięcia gumowych ścianek balonu.


Patrz odpowiedź do zadania 1/85