aFizyka logo

Która z wymienionych substancji: węgiel, woda...Świat fizyki podręcznik klasa 7 wyd. WSiP

Rozwiązanie zadania: zad.1 strona 88.

Przedstawiona treść zadania jest tylko fragmentem (cytatem) całej treści zamieszczonej w podręczniku lub zbiorze zadań. Aby w pełni można było skorzystać z analizy rozwiązania zadania, należy znać pełną treść zadania. Zachęcamy do kupna danego podręcznika lub zbioru zadań z fizyki.


Fizyka Podręcznik Zbiór zadań szkoła podstawowa ...Świat fizyki podręcznik klasa 7 wyd. WSiP (zamów podręcznik/ zbiór)

Rozwiązanie wybranego zadania:

Kliknij aby zobaczyć inne rozwiązania

Odp. Z podanych substancji pierwiastkiem chemicznym nie jest woda.

Ponieważ, pierwiastek chemiczny, to substancja złożona z atomów o jednakowej ilości protonów i neutronów w jądrze atomowym. A woda jest substancja złożoną z dwóch atomów wodoru i jednego atomu tlenu. Jest to związek chemiczny

Przeczytaj więcej w teorii Budowa ciał stałych, cieczy i gazów