Fizyka szkoła podstawowa
Fizyka: wzory, prawa i teoria. Rozwiązania zadań z omówieniem

Rozwązanie zadania:

Fizyka w szkole

ZADANIA FIZYKA
Rozwiązania zadań z fizyki z tłumaczeniem

Treść zadania jest podana w formie cytatu, który zawiera jedynie kilka pierwszych słów. Pełną treść zadania znajdziesz w podręczniku lub zbiorze zadań z fizyki.

Podręcznik z fizyki jak i zbiór jest niezbędny do zrozumienia treści zadania. Polecamy zakupienia danego podręcznika lub zbioru zadań z fizyki

Spotkania z fizyką klasa 7 Podręcznik Wydawnictwo Nowa Era

Spotkania z fizyką klasa 7 Podręcznik Wydawnictwo Nowa Era(zamów)

podręcznik, zbiór zadańzad.1 strona 93

Wskaż właściwe dokończenie zdań. Parcie jest A/B/C...

Hydrostatyka i aerostatyka
Siła nacisku na podłoże. Parcie i ciśnienie
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 93

Wyraź w paskalach: a) 1020 hPa...

Hydrostatyka i aerostatyka
Siła nacisku na podłoże. Parcie i ciśnienie
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 93

Przyjrzyj się poniższym zdjęciom. W których z przedstawionych sytuacji ważne jest uzyskanie jak najmniejszego ciśnienia...

Hydrostatyka i aerostatyka
Siła nacisku na podłoże. Parcie i ciśnienie
podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 93

Oblicz ciśnienie, jakie wywiera osoba o masie 72 kg w trzech sytuacjach: stojąc...

Hydrostatyka i aerostatyka
Siła nacisku na podłoże. Parcie i ciśnienie
podręcznik, zbiór zadańzad. 5 strona 93

Gdy lód na jeziorze trzeszczy pod nogami idącego człowieka, grożąc załamaniem...

Hydrostatyka i aerostatyka
Siła nacisku na podłoże. Parcie i ciśnienie
podręcznik, zbiór zadańzad. 6 strona 93

Jeden z producentów huśtawek dla dzieci podaje, że jego produkt wytrzymuje...

Hydrostatyka i aerostatyka
Siła nacisku na podłoże. Parcie i ciśnienie
podręcznik, zbiór zadańzad. 7 strona 93

Ciśnienie 15 kPa powoduje zgniecenie cegły znajdującej się u podstawy kolumny. Wiedząc...

Hydrostatyka i aerostatyka
Siła nacisku na podłoże. Parcie i ciśnienie
podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 99

W butelce o polu podstawy 0,003m2 i wysokości 30 cm znajduje się oliwa...

Hydrostatyka i aerostatyka
Cisnienie hydrostatyczne, ciśnienie atmosferyczne. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 7 Spotkania z fizyką

podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 100

Na rysunku poniżej przedstawiono cztery naczynia. W pierwszym naczyniu...

Hydrostatyka i aerostatyka
Cisnienie hydrostatyczne, ciśnienie atmosferyczne. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 7 Spotkania z fizyką
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 100

Niektóre zegarki wodoodporne wytrzymują ciśnienie 2,06 MPa. Oblicz głębokość...

Hydrostatyka i aerostatyka
Cisnienie hydrostatyczne, ciśnienie atmosferyczne. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 7 Spotkania z fizyką
podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 100

W naczyniu o wysokości 20 cm znajduje się pewna ciecz. Wywiera...

Hydrostatyka i aerostatyka
Cisnienie hydrostatyczne, ciśnienie atmosferyczne. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 7 Spotkania z fizyką
podręcznik, zbiór zadańzad. 5 strona 100

Naukowcy intensywnie badają przestrzeń kosmiczną. Sondy wysłane z Ziemi docierają do...

Hydrostatyka i aerostatyka
Cisnienie hydrostatyczne, ciśnienie atmosferyczne. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 7 Spotkania z fizyką
podręcznik, zbiór zadańzad. 6 strona 100

Przeanalizuj działanie pompy, która pozwala pobierać wodę ze studni i posługując się wiadomościami...

Hydrostatyka i aerostatyka
Cisnienie hydrostatyczne, ciśnienie atmosferyczne. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 7 Spotkania z fizyką
podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 103

Zapisz w zeszycie poprawnie uzupełnione zdanie. Prawo Pascala zostało sformułowane...

Hydrostatyka i aerostatyka
Prawo Pascala. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 7 Spotkania z fizyką
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 103

Do pojemnika w kształcie prostopadłościanu wpompowano powietrze, tak że ciśnienie...

Hydrostatyka i aerostatyka
Prawo Pascala. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 7 Spotkania z fizyką
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 103

Na rysunku przedstawiono element hydrauliczny pewnego urządzenia. Gdy naciskamy...

Hydrostatyka i aerostatyka
Prawo Pascala. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 7 Spotkania z fizyką
podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 104

Podnośnik samochodowy może działać na zasadzie prasy hydraulicznej. Przyjmij, że mniejszy tłok ma powierzchnię...

Hydrostatyka i aerostatyka
Prawo Pascala. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 7 Spotkania z fizyką

podręcznik, zbiór zadańzad. 5 strona 104

W składnicy złomu używana jest prasa hydrauliczna o sile prasowania wynoszącej 400 kN...

Hydrostatyka i aerostatyka
Prawo Pascala. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 7 Spotkania z fizyką
podręcznik, zbiór zadańzad. 6 strona 104

Wskaż poprawne dokończenie zdania. Dwie strzykawki połączono wężykiem...

Hydrostatyka i aerostatyka
Prawo Pascala. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 7 Spotkania z fizyką
podręcznik, zbiór zadańzad. 7 strona 104

Duży tłok w prasie hydraulicznej przesuwa się o 1 cm, a mały o 20 cm...

Hydrostatyka i aerostatyka
Prawo Pascala. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 7 Spotkania z fizyką
podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 108

Oblicz siłę wyporu działającą na sześcienną kostkę o krawędzi 5 cm zanurzoną...

Hydrostatyka i aerostatyka
Prawo Archimedesa. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 7 Spotkania z fizyką
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 108

Uczeń wyznaczył siłę wyporu, z jaką oliwa działa na kamień. W tym celu wykonał...

Hydrostatyka i aerostatyka
Prawo Archimedesa. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 7 Spotkania z fizyką
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 108

Uczeń postanowił wyznaczyć gęstość cieczy, korzystając z prawa Archimedesa. W tym celu...

Hydrostatyka i aerostatyka
Prawo Archimedesa. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 7 Spotkania z fizyką
podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 113

Na rysunku obok przedstawiono, co dzieje się z kulką wykonana z tworzywa sztucznego umieszczoną w roztworze wody...

Hydrostatyka i aerostatyka
Prawo Archimedesa- pływanie ciał. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 7 Spotkania z fizyką
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 113

Troje uczniów rozmawiało o wnioskach z doświadczenia, w którym zanurzali ten sam przedmiot...

Hydrostatyka i aerostatyka
Prawo Archimedesa- pływanie ciał. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 7 Spotkania z fizyką
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 113

Zabawka do kąpieli ma objętość 800 cm3. Gdy pływa na powierzchni...

Hydrostatyka i aerostatyka
Prawo Archimedesa- pływanie ciał. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 7 Spotkania z fizyką

podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 115

Obie maszyny mają taką samą masę. Pojazd I wywiera...

Hydrostatyka i aerostatyka
Powtórzenie. Hydrostatyka i aerostatyka. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 7 Spotkania z fizyką
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 115

Przeprowadzono doświadczenie, w którym wyznaczono objętość cieczy w menzurce. Następnie zanurzono w tej cieczy...

Hydrostatyka i aerostatyka
Powtórzenie. Hydrostatyka i aerostatyka. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 7 Spotkania z fizyką
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 115

Wskaż zdania prawdziwe. A. W prasie hydraulicznej znalazło zastosowanie...

Hydrostatyka i aerostatyka
Powtórzenie. Hydrostatyka i aerostatyka. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 7 Spotkania z fizyką
podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 115

W naczyniach II i III znajdują się ciecze o tej samej gęstości...

Hydrostatyka i aerostatyka
Powtórzenie. Hydrostatyka i aerostatyka. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 7 Spotkania z fizyką
podręcznik, zbiór zadańzad. 5 strona 115

W syropie o gęstości 1,1 g/cm3, sporządzonym z cukru i wody, unosił się całkowicie...

Hydrostatyka i aerostatyka
Powtórzenie. Hydrostatyka i aerostatyka. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 7 Spotkania z fizyką
podręcznik, zbiór zadańzad.1 strona 116

Przeanalizuj opisaną sytuacje i wskaż zdania prawdziwe. Ciężar Fg Marcina wynosi 500 N...

Hydrostatyka i aerostatyka
Powtórzenie. Hydrostatyka i aerostatyka. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 7 Spotkania z fizyką
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 116

Na rysunku przedstawiono schemat działania podnośnika hydraulicznego. Gdy lewy tłok...

Hydrostatyka i aerostatyka
Powtórzenie. Hydrostatyka i aerostatyka. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 7 Spotkania z fizyką
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 116

Łodzie podwodne regulują zanurzenie dzięki zbiornikom balastowym komorom, które mogą...

Hydrostatyka i aerostatyka
Powtórzenie. Hydrostatyka i aerostatyka. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 7 Spotkania z fizyką
podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 116

Na rysunkach obok przedstawiono wskazania dwóch barometrów rtęciowych...

Hydrostatyka i aerostatyka
Powtórzenie. Hydrostatyka i aerostatyka. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 7 Spotkania z fizyką

podręcznik, zbiór zadańzad. 5 strona 117

Boja przymocowana linką do dna jest całkowicie zanurzona w wodzie. Działa na nią siła...

Hydrostatyka i aerostatyka
Powtórzenie. Hydrostatyka i aerostatyka. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 7 Spotkania z fizyką
podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 117

Wybierz zdanie prawdziwe. A. Ciężar wody i parcie wody na dno naczynia...

Hydrostatyka i aerostatyka
Powtórzenie. Hydrostatyka i aerostatyka. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 7 Spotkania z fizyką
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 117

Wybierz poprawne uzupełnienia zdania. Ciśnienie hydrostatyczne wywierane na dno naczynia...

Hydrostatyka i aerostatyka
Powtórzenie. Hydrostatyka i aerostatyka. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 7 Spotkania z fizyką
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 117

Gęstość rtęci to 13,6 g/cm3, natomiast gęstość wolframu to 19,3 g/cm3. Jeżeli delikatnie...

Hydrostatyka i aerostatyka
Powtórzenie. Hydrostatyka i aerostatyka. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 7 Spotkania z fizyką


Aplikacje na Androida

Okręty- bitwa morska
okręty gra sieciowa
Darmowa aplikacja na Androida
Kalkulator jednostek fizycznych
Kalkulator jednostek fizycznych (tablet, smartfon, telefon)
Znaki drogowe.
znaki drogowe na telefon, tablet, smartfon
Darmowa aplikacja na Androida
Geometria. Wzory
geometri kalkulator wzory figur bryl

© baibaz - stock.adobe.com

przepis na gofryZobacz przepis na wyśmienite gofry