ZADANIA FIZYKA
Rozwiązania zadań z fizyki z tłumaczeniem

Spotkania z fizyką klasa 7 Podręcznik Wydawnictwo Nowa Era

Treść zadania jest podana w formie cytatu, który zawiera jedynie kilka pierwszych słów. Pełną treść zadania znajdziesz w podręczniku lub zbiorze zadań z fizyki.

Podręcznik z fizyki jak i zbiór jest niezbędny do zrozumienia treści zadania. Polecamy zakupienia danego podręcznika lub zbioru zadań z fizyki

Spotkania z fizyką klasa 7 Podręcznik Wydawnictwo Nowa Era(zamów)

podręcznik, zbiór zadańzad.1 strona 93

Wskaż właściwe dokończenie zdań. Parcie jest A/B/C...

Hydrostatyka i aerostatyka
Siła nacisku na podłoże. Parcie i ciśnienie
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 93

Wyraź w paskalach: a) 1020 hPa...

Hydrostatyka i aerostatyka
Siła nacisku na podłoże. Parcie i ciśnienie
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 93

Przyjrzyj się poniższym zdjęciom. W których z przedstawionych sytuacji ważne jest uzyskanie jak najmniejszego ciśnienia...

Hydrostatyka i aerostatyka
Siła nacisku na podłoże. Parcie i ciśnienie
podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 93

Oblicz ciśnienie, jakie wywiera osoba o masie 72 kg w trzech sytuacjach: stojąc...

Hydrostatyka i aerostatyka
Siła nacisku na podłoże. Parcie i ciśnienie
podręcznik, zbiór zadańzad. 5 strona 93

Gdy lód na jeziorze trzeszczy pod nogami idącego człowieka, grożąc załamaniem...

Hydrostatyka i aerostatyka
Siła nacisku na podłoże. Parcie i ciśnienie
podręcznik, zbiór zadańzad. 6 strona 93

Jeden z producentów huśtawek dla dzieci podaje, że jego produkt wytrzymuje...

Hydrostatyka i aerostatyka
Siła nacisku na podłoże. Parcie i ciśnienie
podręcznik, zbiór zadańzad. 7 strona 93

Ciśnienie 15 kPa powoduje zgniecenie cegły znajdującej się u podstawy kolumny. Wiedząc...

Hydrostatyka i aerostatyka
Siła nacisku na podłoże. Parcie i ciśnienie
podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 99

W butelce o polu podstawy 0,003m2 i wysokości 30 cm znajduje się oliwa...

Hydrostatyka i aerostatyka
Cisnienie hydrostatyczne, ciśnienie atmosferyczne. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 7 Spotkania z fizyką
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 100

Na rysunku poniżej przedstawiono cztery naczynia. W pierwszym naczyniu...

Hydrostatyka i aerostatyka
Cisnienie hydrostatyczne, ciśnienie atmosferyczne. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 7 Spotkania z fizyką
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 100

Niektóre zegarki wodoodporne wytrzymują ciśnienie 2,06 MPa. Oblicz głębokość...

Hydrostatyka i aerostatyka
Cisnienie hydrostatyczne, ciśnienie atmosferyczne. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 7 Spotkania z fizyką
podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 100

W naczyniu o wysokości 20 cm znajduje się pewna ciecz. Wywiera...

Hydrostatyka i aerostatyka
Cisnienie hydrostatyczne, ciśnienie atmosferyczne. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 7 Spotkania z fizyką
podręcznik, zbiór zadańzad. 5 strona 100

Naukowcy intensywnie badają przestrzeń kosmiczną. Sondy wysłane z Ziemi docierają do...

Hydrostatyka i aerostatyka
Cisnienie hydrostatyczne, ciśnienie atmosferyczne. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 7 Spotkania z fizyką
podręcznik, zbiór zadańzad. 6 strona 100

Przeanalizuj działanie pompy, która pozwala pobierać wodę ze studni i posługując się wiadomościami...

Hydrostatyka i aerostatyka
Cisnienie hydrostatyczne, ciśnienie atmosferyczne. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 7 Spotkania z fizyką
podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 103

Zapisz w zeszycie poprawnie uzupełnione zdanie. Prawo Pascala zostało sformułowane...

Hydrostatyka i aerostatyka
Prawo Pascala. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 7 Spotkania z fizyką
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 103

Do pojemnika w kształcie prostopadłościanu wpompowano powietrze, tak że ciśnienie...

Hydrostatyka i aerostatyka
Prawo Pascala. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 7 Spotkania z fizyką
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 103

Na rysunku przedstawiono element hydrauliczny pewnego urządzenia. Gdy naciskamy...

Hydrostatyka i aerostatyka
Prawo Pascala. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 7 Spotkania z fizyką
podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 104

Podnośnik samochodowy może działać na zasadzie prasy hydraulicznej. Przyjmij, że mniejszy tłok ma powierzchnię...

Hydrostatyka i aerostatyka
Prawo Pascala. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 7 Spotkania z fizyką
podręcznik, zbiór zadańzad. 5 strona 104

W składnicy złomu używana jest prasa hydrauliczna o sile prasowania wynoszącej 400 kN...

Hydrostatyka i aerostatyka
Prawo Pascala. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 7 Spotkania z fizyką
podręcznik, zbiór zadańzad. 6 strona 104

Wskaż poprawne dokończenie zdania. Dwie strzykawki połączono wężykiem...

Hydrostatyka i aerostatyka
Prawo Pascala. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 7 Spotkania z fizyką
podręcznik, zbiór zadańzad. 7 strona 104

Duży tłok w prasie hydraulicznej przesuwa się o 1 cm, a mały o 20 cm...

Hydrostatyka i aerostatyka
Prawo Pascala. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 7 Spotkania z fizyką
podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 108

Oblicz siłę wyporu działającą na sześcienną kostkę o krawędzi 5 cm zanurzoną...

Hydrostatyka i aerostatyka
Prawo Archimedesa. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 7 Spotkania z fizyką
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 108

Uczeń wyznaczył siłę wyporu, z jaką oliwa działa na kamień. W tym celu wykonał...

Hydrostatyka i aerostatyka
Prawo Archimedesa. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 7 Spotkania z fizyką
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 108

Uczeń postanowił wyznaczyć gęstość cieczy, korzystając z prawa Archimedesa. W tym celu...

Hydrostatyka i aerostatyka
Prawo Archimedesa. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 7 Spotkania z fizyką
podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 113

Na rysunku obok przedstawiono, co dzieje się z kulką wykonana z tworzywa sztucznego umieszczoną w roztworze wody...

Hydrostatyka i aerostatyka
Prawo Archimedesa- pływanie ciał. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 7 Spotkania z fizyką
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 113

Troje uczniów rozmawiało o wnioskach z doświadczenia, w którym zanurzali ten sam przedmiot...

Hydrostatyka i aerostatyka
Prawo Archimedesa- pływanie ciał. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 7 Spotkania z fizyką
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 113

Zabawka do kąpieli ma objętość 800 cm3. Gdy pływa na powierzchni...

Hydrostatyka i aerostatyka
Prawo Archimedesa- pływanie ciał. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 7 Spotkania z fizyką
podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 115

Obie maszyny mają taką samą masę. Pojazd I wywiera...

Hydrostatyka i aerostatyka
Powtórzenie. Hydrostatyka i aerostatyka. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 7 Spotkania z fizyką
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 115

Przeprowadzono doświadczenie, w którym wyznaczono objętość cieczy w menzurce. Następnie zanurzono w tej cieczy...

Hydrostatyka i aerostatyka
Powtórzenie. Hydrostatyka i aerostatyka. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 7 Spotkania z fizyką
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 115

Wskaż zdania prawdziwe. A. W prasie hydraulicznej znalazło zastosowanie...

Hydrostatyka i aerostatyka
Powtórzenie. Hydrostatyka i aerostatyka. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 7 Spotkania z fizyką
podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 115

W naczyniach II i III znajdują się ciecze o tej samej gęstości...

Hydrostatyka i aerostatyka
Powtórzenie. Hydrostatyka i aerostatyka. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 7 Spotkania z fizyką
podręcznik, zbiór zadańzad. 5 strona 115

W syropie o gęstości 1,1 g/cm3, sporządzonym z cukru i wody, unosił się całkowicie...

Hydrostatyka i aerostatyka
Powtórzenie. Hydrostatyka i aerostatyka. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 7 Spotkania z fizyką
podręcznik, zbiór zadańzad.1 strona 116

Przeanalizuj opisaną sytuacje i wskaż zdania prawdziwe. Ciężar Fg Marcina wynosi 500 N...

Hydrostatyka i aerostatyka
Powtórzenie. Hydrostatyka i aerostatyka. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 7 Spotkania z fizyką
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 116

Na rysunku przedstawiono schemat działania podnośnika hydraulicznego. Gdy lewy tłok...

Hydrostatyka i aerostatyka
Powtórzenie. Hydrostatyka i aerostatyka. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 7 Spotkania z fizyką
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 116

Łodzie podwodne regulują zanurzenie dzięki zbiornikom balastowym komorom, które mogą...

Hydrostatyka i aerostatyka
Powtórzenie. Hydrostatyka i aerostatyka. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 7 Spotkania z fizyką
podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 116

Na rysunkach obok przedstawiono wskazania dwóch barometrów rtęciowych...

Hydrostatyka i aerostatyka
Powtórzenie. Hydrostatyka i aerostatyka. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 7 Spotkania z fizyką
podręcznik, zbiór zadańzad. 5 strona 117

Boja przymocowana linką do dna jest całkowicie zanurzona w wodzie. Działa na nią siła...

Hydrostatyka i aerostatyka
Powtórzenie. Hydrostatyka i aerostatyka. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 7 Spotkania z fizyką
podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 117

Wybierz zdanie prawdziwe. A. Ciężar wody i parcie wody na dno naczynia...

Hydrostatyka i aerostatyka
Powtórzenie. Hydrostatyka i aerostatyka. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 7 Spotkania z fizyką
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 117

Wybierz poprawne uzupełnienia zdania. Ciśnienie hydrostatyczne wywierane na dno naczynia...

Hydrostatyka i aerostatyka
Powtórzenie. Hydrostatyka i aerostatyka. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 7 Spotkania z fizyką
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 117

Gęstość rtęci to 13,6 g/cm3, natomiast gęstość wolframu to 19,3 g/cm3. Jeżeli delikatnie...

Hydrostatyka i aerostatyka
Powtórzenie. Hydrostatyka i aerostatyka. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 7 Spotkania z fizyką