aFizyka logo

Na rysunku poniżej przedstawiono cztery naczynia. W pierwszym naczyniu...Spotkania z fizyką klasa 7 Podręcznik wyd. Nowa Era

Rozwiązanie zadania: zad. 2 strona 100.

Przedstawiona treść zadania jest tylko fragmentem (cytatem) całej treści zamieszczonej w podręczniku lub zbiorze zadań. Aby w pełni można było skorzystać z analizy rozwiązania zadania, należy znać pełną treść zadania. Zachęcamy do kupna danego podręcznika lub zbioru zadań z fizyki.


Fizyka Podręcznik Zbiór zadań szkoła podstawowa ...Spotkania z fizyką klasa 7 Podręcznik wyd. Nowa Era (zamów podręcznik/ zbiór)

Zobacz rozwiązanie wybranego zadania:

Kliknij aby zobaczyć inne rozwiązania

Wskazówka: W każdym z przypadków przy porównaniu ciśnienia hydrostatycznego na dnie pokazanych naczyń będziemy korzystać ze wzoru na ciśnienie hydrostatyczne. Ciśnienie hydrostatyczne jest tym większe im większa jest wysokość słupa cieczy oraz im większa jest gęstość cieczy (p=d⋅g⋅h)

Odp. A: Porównujemy naczynie 1 i 2

Porównujemy naczynie 1 i 2

Widzimy, że wysokości słupów cieczy oleju i wody są jednakowa, ale gęstość wody jest większa od gęstości oleju, więc ciśnienie na dnie naczynia z olejem jest mniejsze niż ciśnienie na dnie naczynia z wodą, co zapisujemy: p1<p2

Odp. B: Porównujemy naczynie 2 i 4

Odp. B: Porównujemy naczynie 2 i 4

W obu naczyniach znajduje się ta sama ciecz- woda, więc na porównanie ciśnienie nie będzie mieć wpływu gęstość. Ciśnienie hydrostatyczne na dnie naczynia będzie większe w tym naczyniu, w którym większy jest słup cieczy. Czyli większe ciśnienie hydrostatyczne jest w naczyniu 2 niż w naczyniu 4, co zapisujemy: p2>p4

Odp. C: Porównujemy naczynie 3 i 4

Porównujemy naczynie 3 i 4

W obu naczyniach znajduje się ta sama ciecz- woda oraz w oby naczyniach wysokości słupów cieczy są sobie równe, co oznacza, że ciśnienia hydrostatyczne wywierane przez cieć na dna naczyń są jednakowe, co zapisujemy: p3=p4