aFizyka logo

Wskaż właściwe dokończenie zdań. Parcie jest A/B/C...Spotkania z fizyką klasa 7 Podręcznik wyd. Nowa Era

Rozwiązanie zadania: zad.1 strona 93.

Przedstawiona treść zadania jest tylko fragmentem (cytatem) całej treści zamieszczonej w podręczniku lub zbiorze zadań. Aby w pełni można było skorzystać z analizy rozwiązania zadania, należy znać pełną treść zadania. Zachęcamy do kupna danego podręcznika lub zbioru zadań z fizyki.


Fizyka Podręcznik Zbiór zadań szkoła podstawowa ...Spotkania z fizyką klasa 7 Podręcznik wyd. Nowa Era (zamów podręcznik/ zbiór)

Zobacz rozwiązanie wybranego zadania:

Kliknij aby zobaczyć inne rozwiązania

Wskazówka: Przypomnimy sobie definicje

Parcie

Siła nacisku cieczy lub gazu na płaską powierzchnię nazywa się parciem

Paskal

Jeden paskal (1Pa) jest to ciśnienie, jakie wywiera siła nacisku 1N na powierzchnię 1m2

Ciśnienie

Ciśnienie to wielkość fizyczna, której wartość określa iloraz siły nacisku i pola powierzchni. Jednostką ciśnienia jest paskal (1Pa)

Rozwiązanie zadania

Zdanie 1:
Parcie jest siłą nacisku, jaką gazy i ciecze działają na ścianki naczynia, w którym się znajdują
Zadnie 2:
Jednostką parcia w układzie SI jest niuton
Zdanie 3:
Ciśnienie jest miarą wartości siły nacisku działającej na jednostkową powierzchnię
Zdanie 4:
Paskal jest jednostką ciśnienia w układzie SI