aFizyka logo

Troje uczniów rozmawiało o wnioskach z doświadczenia, w którym zanurzali ten sam przedmiot...Spotkania z fizyką klasa 7 Podręcznik wyd. Nowa Era

Rozwiązanie zadania: zad. 2 strona 113.

Przedstawiona treść zadania jest tylko fragmentem (cytatem) całej treści zamieszczonej w podręczniku lub zbiorze zadań. Aby w pełni można było skorzystać z analizy rozwiązania zadania, należy znać pełną treść zadania. Zachęcamy do kupna danego podręcznika lub zbioru zadań z fizyki.


Fizyka Podręcznik Zbiór zadań szkoła podstawowa ...Spotkania z fizyką klasa 7 Podręcznik wyd. Nowa Era (zamów podręcznik/ zbiór)

Zobacz rozwiązanie wybranego zadania:

Kliknij aby zobaczyć inne rozwiązania

Wskazówka:
Ciężar (siła ciężkości) ciała, które częściowo zanurzony pływa w dowolnej cieczy jest zawsze równoważony siłą wyporu jakiej doznaje to ciało zanurzone w tej cieczy (co jest zgodne z prawem Archimedesa). Jeżeli będziemy to samo ciało zanurzać w różnych cieczach, to zaobserwujemy różne wartości głębokości zanurzenia tego ciała.
Tak samo jest ze statkiem, który wypływa ze słodkiej wody do słonej o większej gęstości. Kadłub statku będzie doznawać siły wyporu o tej samej wartości równej jego ciężarowi, ale w wodzie słonej będzie mniej zanurzony niż w wodzie słodkiej.

Racje ma Krystian, który uważa, że siły wyporu będą w każdym przypadku równoważyć ciężar statku. Krystian jedynie nie dodał, że statek w słonej wodzie będzie mniej zanurzony. Różnica w zanurzeniu wynika z różnicy w gęstościach wody słodkiej i wody słonej. Gęstość wody słodkiej jest mniejsza, więc musi być większe zanurzenie aby zrównoważyć ciężar statku niż w przypadku wody słonej.