ZADANIA FIZYKA
Rozwiązania zadań z fizyki z tłumaczeniem

Spotkania z fizyką klasa 7 Podręcznik Wydawnictwo Nowa Era

Treść zadania jest podana w formie cytatu, który zawiera jedynie kilka pierwszych słów. Pełną treść zadania znajdziesz w podręczniku lub zbiorze zadań z fizyki.

Podręcznik z fizyki jak i zbiór jest niezbędny do zrozumienia treści zadania. Polecamy zakupienia danego podręcznika lub zbioru zadań z fizyki

Spotkania z fizyką klasa 7 Podręcznik Wydawnictwo Nowa Era(zamów)

podręcznik, zbiór zadańzad.1 strona 16

Na zdjęciu zapisano różne cechy przedmiotów. Zapisz w zeszycie nazwy...

Pierwsze spotkanie z fizyką
Wielkości fizyczne, jednostki, pomiary
podręcznik, zbiór zadańzad.2 strona 16

Co dokładnie oznacza wyrażenie kilo pomarańczy...

Pierwsze spotkanie z fizyką
Wielkości fizyczne, jednostki, pomiary
podręcznik, zbiór zadańzad.3 strona 16

Poniżej przedstawiono sposób zapisu wyniku pomiaru długości...

Pierwsze spotkanie z fizyką
Wielkości fizyczne, jednostki, pomiary
podręcznik, zbiór zadańzad.4 strona 16

Korzystając z tabeli na stronie 273, spośród niżej podanych jednostek wybierz...

Pierwsze spotkanie z fizyką
Wielkości fizyczne, jednostki, pomiary
podręcznik, zbiór zadańzad.5 strona 16

Wskaż zdania prawdziwe. A Godzina lekcyjna liczy ponad 2500s...

Pierwsze spotkanie z fizyką
Wielkości fizyczne, jednostki, pomiary
podręcznik, zbiór zadańzad.6 strona 16

Zapisz w zeszycie podane wartości wielkości fizycznych we wskazanych jednostkach. a) 50dag w kg...

Pierwsze spotkanie z fizyką
Wielkości fizyczne, jednostki, pomiary
podręcznik, zbiór zadańzad.1 strona 21

Do przyrządów pomiarowych dopasuj niepewność pomiaru z ramki...

Pierwsze spotkanie z fizyką
Jak przeprowadzić doświadczenia
podręcznik, zbiór zadańzad.2 strona 21

Zaokrąglij podane wielkości fizyczne do: a) trzech cyfr znaczących...

Pierwsze spotkanie z fizyką
Jak przeprowadzić doświadczenia
podręcznik, zbiór zadańzad.3 strona 21

Krzysiek i Janek zastanawiali się, jak w prosty sposób graficznie zaznaczyć...

Pierwsze spotkanie z fizyką
Jak przeprowadzić doświadczenia
podręcznik, zbiór zadańzad.4 strona 22

Kuba mierzył siedmiokrotnie za pomocą linijki średnicę pokrywki garnka...

Pierwsze spotkanie z fizyką
Jak przeprowadzić doświadczenia
podręcznik, zbiór zadańzad.1 strona 26

Przyporządkuj do każdego z opisów sytuacji rodzaj oddziaływania...

Pierwsze spotkanie z fizyką
Rodzaje oddziaływań i ich wzajemność
podręcznik, zbiór zadańzad.2 strona 26

Przepisz do zeszytu, wstawiając w miejsce ?...

Pierwsze spotkanie z fizyką
Rodzaje oddziaływań i ich wzajemność
podręcznik, zbiór zadańzad.3 strona 27

Określ, jaki skutek (dynamiczny czy statyczny) mają oddziaływania...

Pierwsze spotkanie z fizyką
Rodzaje oddziaływań i ich wzajemność
podręcznik, zbiór zadańzad.4 strona 27

Przeczytaj opis doświadczenia i wykonaj polecenia. Uczeń przygotował statyw...

Pierwsze spotkanie z fizyką
Rodzaje oddziaływań i ich wzajemność
podręcznik, zbiór zadańzad.5 strona 27

Wyjaśnij, co oznacza wyrażenie wzajemność...

Pierwsze spotkanie z fizyką
Rodzaje oddziaływań i ich wzajemność
podręcznik, zbiór zadańzad.6 strona 27

Dwie osoby o jednakowych masach znajdujące się na łódkach...

Pierwsze spotkanie z fizyką
Rodzaje oddziaływań i ich wzajemność
podręcznik, zbiór zadańzad.1 strona 33

Podaj wartości sił wskazywanych przez siłomierze...

Pierwsze spotkanie z fizyką
Siła i jej cechy
podręcznik, zbiór zadańzad.2 strona 33

Przelicz i zapisz w zeszycie podane wartości we wskazanych jednostkach a) 3kN...

Pierwsze spotkanie z fizyką
Siła i jej cechy
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 33

Dopasuj pojęcia A-D do opisów I-IV tak, aby powstały poprawne określenia cech...

Pierwsze spotkanie z fizyką
Siła i jej cechy
podręcznik, zbiór zadańzad.4 strona 33

Na rysunku przy jednym z wektorów siły zapisano wartość...

Pierwsze spotkanie z fizyką
Siła i jej cechy
podręcznik, zbiór zadańzad.5 strona 33

Poniżej narysowano wektory czterech sił...

Pierwsze spotkanie z fizyką
Siła i jej cechy
podręcznik, zbiór zadańzad.1 strona 38

Narysuj w zeszycie wektor siły grawitacji...

Pierwsze spotkanie z fizyką
Siła wypadkowa i równoważąca
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 38

Określ wartość, kierunek i zwrot siły wypadkowej...

Pierwsze spotkanie z fizyką
Siła wypadkowa i równoważąca
podręcznik, zbiór zadańzad.3 strona 38

Określ, czy siły działające na ciało się równoważą...

Pierwsze spotkanie z fizyką
Siła wypadkowa i równoważąca
podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 38

Na lampę wiszącą po sufitem działa siła ciężkości...

Pierwsze spotkanie z fizyką
Siła wypadkowa i równoważąca
podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 40

Do każdego ze zdań dopasuj jedno z podanych...

Pierwsze spotkanie z fizyką
Siła wypadkowa i równoważąca
podręcznik, zbiór zadańzad.2 strona 40

Wskaż zdanie fałszywe. A. Przykładem substancji są szkło...

Pierwsze spotkanie z fizyką
Siła wypadkowa i równoważąca
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 40

Na rysunku samochodu podano rzeczywiste wymiary...

Pierwsze spotkanie z fizyką
Siła wypadkowa i równoważąca
podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 40

Wskaż poprawnie zapisaną wartość temperatury...

Pierwsze spotkanie z fizyką
Siła wypadkowa i równoważąca
podręcznik, zbiór zadańzad. 5 strona 40

Odległość w linii prostej między dwoma miastami...

Pierwsze spotkanie z fizyką
Siła wypadkowa i równoważąca
podręcznik, zbiór zadańzad. 6 strona 40

Wskaż zdanie prawdziwe. A. Siła nie jest...

Pierwsze spotkanie z fizyką
Siła wypadkowa i równoważąca
podręcznik, zbiór zadańzad. 7 strona 41

Magnes zbliżono do dywanu, aby znaleźć igłę...

Pierwsze spotkanie z fizyką
Siła wypadkowa i równoważąca
podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 41

Poprawnym zaokrągleniem wyniku pomiaru...

Pierwsze spotkanie z fizyką
Siła wypadkowa i równoważąca
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 41

Poniżej narysowano siły działające na alpinistę...

Pierwsze spotkanie z fizyką
Siła wypadkowa i równoważąca
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 41

Mierzono stoperem czas spadania kropel wody z dachu...

Pierwsze spotkanie z fizyką
Siła wypadkowa i równoważąca
podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 41

Na rysunku pokazano pomiary wartości siły ciężkości...

Pierwsze spotkanie z fizyką
Siła wypadkowa i równoważąca
podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 42

Na rysunku przedstawiono kilka sił działających na pudełko...

Pierwsze spotkanie z fizyką
Siła wypadkowa i równoważąca
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 42

Podczas ruszania zaprzęgu z ósemką psów na sanie...

Pierwsze spotkanie z fizyką
Siła wypadkowa i równoważąca