aFizyka logo

Kuba mierzył siedmiokrotnie za pomocą linijki średnicę pokrywki garnka...Spotkania z fizyką klasa 7 Podręcznik wyd. Nowa Era

Rozwiązanie zadania: zad.4 strona 22.

Przedstawiona treść zadania jest tylko fragmentem (cytatem) całej treści zamieszczonej w podręczniku lub zbiorze zadań. Aby w pełni można było skorzystać z analizy rozwiązania zadania, należy znać pełną treść zadania. Zachęcamy do kupna danego podręcznika lub zbioru zadań z fizyki.


Fizyka Podręcznik Zbiór zadań szkoła podstawowa ...Spotkania z fizyką klasa 7 Podręcznik wyd. Nowa Era (zamów podręcznik/ zbiór)

Zobacz rozwiązanie wybranego zadania:

Kliknij aby zobaczyć inne rozwiązania

Wskazówka: Liczba cyfr znaczących określa dokładność z jaką należy podać wynik. Cyframi znaczącymi są wszystkie cyfry, oprócz zer na początku, których rząd nie jest mniejszy od rzędu niepewności pomiaru. W podanym zadaniu nie ma określonej niepewności pomiaru, więc będziemy podawać wynik określony przez ilość cyfr znaczących podanych w treści zadania

pomiary średnicy pokrywki

Obliczamy wartość średnią wyników sumując ich wartości i dzieląc przez ilość pomiarów

wartość średnią wyników

Otrzymany wynik zaokrąglamy do trzech cyfr znaczących

lsr=21,1cm