aFizyka logo

Określ wartość, kierunek i zwrot siły wypadkowej...Spotkania z fizyką klasa 7 Podręcznik wyd. Nowa Era

Rozwiązanie zadania: zad. 2 strona 38.

Przedstawiona treść zadania jest tylko fragmentem (cytatem) całej treści zamieszczonej w podręczniku lub zbiorze zadań. Aby w pełni można było skorzystać z analizy rozwiązania zadania, należy znać pełną treść zadania. Zachęcamy do kupna danego podręcznika lub zbioru zadań z fizyki.


Fizyka Podręcznik Zbiór zadań szkoła podstawowa ...Spotkania z fizyką klasa 7 Podręcznik wyd. Nowa Era (zamów podręcznik/ zbiór)

Zobacz rozwiązanie wybranego zadania:

Kliknij aby zobaczyć inne rozwiązania

Odp. A Rysunek do przykładu A

Rysunek do przykładu A

Wektor F1 i wektor F2 mają ten sam kierunek ale zwroty ich są przeciwne. Wartość wektora siły wypadkowej będzie równa różnicy wartości tych wektorów, a zwrot określi zwrot dłuższego wektora

Wartość wektora siły wypadkowej będzie równa różnicy wartości

Rysujemy wektor siły wypadkowej (kolor zielony)

Rysujemy wektor siły wypadkowej (kolor zielony)

Odp. Wektor siły wypadkowej ma wartość 2N, kierunek poziomy, zwrot tego wektora jest zwrócony w lewo

Odp. B Rysunek do przykładu B

Rysunek do przykładu B

Wektor F3 i wektor F4 mają ten sam kierunek i jednakowy zwrot. Wartość wektora siły wypadkowej będzie równa sumie wartości tych wektorów, zwrot jest jednakowy ze zwrotem wektorów dodawanych

siły wypadkowej będzie równa sumie wartości tych wektorów

Rysujemy wektor siły wypadkowej (kolor zielony)

siły wypadkowej

Odp. Wektor siły wypadkowej ma wartość 5N, kierunek poziomy, zwrot tego wektora jest zwrócony w prawo