aFizyka logo

Na zdjęciu zapisano różne cechy przedmiotów. Zapisz w zeszycie nazwy...Spotkania z fizyką klasa 7 Podręcznik wyd. Nowa Era

Rozwiązanie zadania: zad.1 strona 16.

Przedstawiona treść zadania jest tylko fragmentem (cytatem) całej treści zamieszczonej w podręczniku lub zbiorze zadań. Aby w pełni można było skorzystać z analizy rozwiązania zadania, należy znać pełną treść zadania. Zachęcamy do kupna danego podręcznika lub zbioru zadań z fizyki.


Fizyka Podręcznik Zbiór zadań szkoła podstawowa ...Spotkania z fizyką klasa 7 Podręcznik wyd. Nowa Era (zamów podręcznik/ zbiór)

Zobacz rozwiązanie wybranego zadania:

Kliknij aby zobaczyć inne rozwiązania

Wskazówka:

Wiemy, że wielkość fizyczna służy do ilościowego opisu cech ciał (substancji) i zjawisk. Przykładowe wielkości fizyczne to masa, długość. Wartość wielkości fizycznej podaje się wraz z jednostką

Rozwiązanie zadania

Z podanych cech na ilustracji zamieszczonej w podręczniku wielkościami fizycznymi są:

- objętość (symbol V, jednostka m3, czytaj: metr sześcienny)

- temperatura (symbol t, jednostka °C, czytaj: stopień Celsjusza)

- mas (symbol m, jednostka kg, czytaj: kilogram)

- wysokość (symbol h, jednostka m, czytaj: metr)