aFizyka logo

Dopasuj pojęcia A-D do opisów I-IV tak, aby powstały poprawne określenia cech...Spotkania z fizyką klasa 7 Podręcznik wyd. Nowa Era

Rozwiązanie zadania: zad. 3 strona 33.

Przedstawiona treść zadania jest tylko fragmentem (cytatem) całej treści zamieszczonej w podręczniku lub zbiorze zadań. Aby w pełni można było skorzystać z analizy rozwiązania zadania, należy znać pełną treść zadania. Zachęcamy do kupna danego podręcznika lub zbioru zadań z fizyki.


Fizyka Podręcznik Zbiór zadań szkoła podstawowa ...Spotkania z fizyką klasa 7 Podręcznik wyd. Nowa Era (zamów podręcznik/ zbiór)

Zobacz rozwiązanie wybranego zadania:

Kliknij aby zobaczyć inne rozwiązania

Wskazówka: Siła jest wielkością wektorową, czyli posiada cechy wektora takie jak: wartość, kierunek, zwrot, punkt przyłożenia. Przy rozwiązaniu tego zadania należy posłużyć się definicją wielkości wktorowej

Odp. I: Miejsce, w którym działa siła na ciało to punkt przyłożenia

Odp. II: Lina prosta, wzdłuż której działa siła to kierunek

Odp. III: Wielkość siły wyrażona w niutonach to wartość

Odp. IV: Strona, w którą działa siła, nap. w prawo to zwrot