Fizyka szkoła podstawowa
Fizyka: wzory, prawa i teoria. Rozwiązania zadań z omówieniem

Rozwązanie zadania:

Fizyka w szkole

ZADANIA FIZYKA
Rozwiązania zadań z fizyki z tłumaczeniem

Treść zadania jest podana w formie cytatu, który zawiera jedynie kilka pierwszych słów. Pełną treść zadania znajdziesz w podręczniku lub zbiorze zadań z fizyki.

Podręcznik z fizyki jak i zbiór jest niezbędny do zrozumienia treści zadania. Polecamy zakupienia danego podręcznika lub zbioru zadań z fizyki

FIZYKA Świat fizyki podręcznik klasa 7 Wydawnictow WSiP

FIZYKA Świat fizyki podręcznik klasa 7 Wydawnictow WSiP(zamów)

podręcznik, zbiór zadańzad.1 strona 141

Czy sztanga oddziałuje z zawodnikiem bezpośrednio czy...

Siły w przyrodzie zadania
Rodzaje i skutki oddziaływań
podręcznik, zbiór zadańzad.2 strona 142

Wskaż ciała, których wzajemne oddziaływania powodują zmianę prędkości wioślarzy i strzały...

Siły w przyrodzie zadania
Rodzaje i skutki oddziaływań
podręcznik, zbiór zadańzad.1 strona 148

W każdym z trzech przypadków przedstawionych na poniższych rysunkach oblicz wartość wypadkowej siły...

Siły w przyrodzie zadania
Siła wypadkowa, siły równoważące się
podręcznik, zbiór zadańzad.2 strona 148

W chwili uderzenia młotem na kamień działają trzy siły...

Siły w przyrodzie zadania
Siła wypadkowa, siły równoważące się
podręcznik, zbiór zadańzad.3 strona 149

Przedstawiona na zdjęciu dziewczyna siedzi oparta o ścianę. Która z zaznaczonych na rysunku sił...

Siły w przyrodzie zadania
Siła wypadkowa, siły równoważące się
podręcznik, zbiór zadańzad.4 strona 149

Dziewczyna trzyma nad podłogą nieruchomą walizkę o masie 10kg...

Siły w przyrodzie zadania
Siła wypadkowa, siły równoważące się
podręcznik, zbiór zadańzad.3 strona 149

Jeśli dodamy do siebie dwie masy, każda po 50kg, zawsze otrzymamy 100kg. Czy jeśli dodamy do siebie...

Siły w przyrodzie zadania
Siła wypadkowa, siły równoważące się
podręcznik, zbiór zadańzad.1 strona 154

Na rysunku pokazany jest sposób nasadzania obucha...

Siły w przyrodzie zadania
Pierwsza zasada dynamiki Newtona

podręcznik, zbiór zadańzad.2 strona 154

Wyjaśnij, dlaczego po nagłym uderzeniu roweru w przeszkodę...

Siły w przyrodzie zadania
Pierwsza zasada dynamiki Newtona
podręcznik, zbiór zadańzad.3 strona 154

Wyjaśnij, na czym polega strzepywanie wody z parasola...

Siły w przyrodzie zadania
Pierwsza zasada dynamiki Newtona
podręcznik, zbiór zadańzad.4 strona 155

Uzasadnij konieczność używania samochodowych pasów...

Siły w przyrodzie zadania
Pierwsza zasada dynamiki Newtona
podręcznik, zbiór zadańzad.5 strona 155

Czy w przedziale kolejowym bezpiecznie jest umieścić ciężki...

Siły w przyrodzie zadania
Pierwsza zasada dynamiki Newtona
podręcznik, zbiór zadańzad.6 strona 155

Montowanie w samochodach poduszek, które napełniają się powietrzem w chwili zderzenia auta...

Siły w przyrodzie zadania
Pierwsza zasada dynamiki Newtona
podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 159

Czy siły akcji i reakcji, o których mówi trzecia zasada...

Siły w przyrodzie zadania
Trzecia zasada dynamiki Newtona
podręcznik, zbiór zadańzad.2 strona 159

Mikołaj biegnie do przodu po desce windsurfingowej...

Siły w przyrodzie zadania
Trzecia zasada dynamiki Newtona
podręcznik, zbiór zadańzad.3 strona 159

Siedzący na łódce chłopiec ciągnie na sznurku w swoją stronę deskę windsurfingową...

Siły w przyrodzie zadania
Trzecia zasada dynamiki Newtona
podręcznik, zbiór zadańzad.4 strona 159

Wyjaśnij jaką rolę w ruchu motorówki...

Siły w przyrodzie zadania
Trzecia zasada dynamiki Newtona

podręcznik, zbiór zadańzad.1 strona 162

Sprężyna wydłuża się o 4cm, jeżeli działa na nią siła o wartości...

Siły w przyrodzie zadania
Siła sprężystości
podręcznik, zbiór zadańzad.2 strona 162

Zapis Fs˜x oznacza, że wartość siły sprężystości F jest wprost...

Siły w przyrodzie zadania
Siła sprężystości
podręcznik, zbiór zadańzad.1 strona 168

Zinterpretuj wynik doświadczenia z wykorzystaniem pojęcia siły tarcia...

Siły w przyrodzie zadania
Siła oporu powietrza i siła tarcia
podręcznik, zbiór zadańzad.2 strona 168

Człowiek stojący na Ziemi upuścił równocześnie ptasie pióro i kamień...

Siły w przyrodzie zadania
Siła oporu powietrza i siła tarcia
podręcznik, zbiór zadańzad.3 strona 168

Wyjaśnij, dlaczego mokre przedmioty trudniej utrzymać w rękach...

Siły w przyrodzie zadania
Siła oporu powietrza i siła tarcia
podręcznik, zbiór zadańzad.5 strona 168

Wyjaśnij, czy wielka masa zawodników sumo wpływa na tarcie...

Siły w przyrodzie zadania
Siła oporu powietrza i siła tarcia
podręcznik, zbiór zadańzad.1 strona 174

Na podstawie cząsteczkowej budowy ciał wyjaśnij pisemnie schemat...

Siły w przyrodzie zadania
prawo Pascala. Ciśnienie hydrostatyczne
podręcznik, zbiór zadańzad.2 strona 174

Omów zasadę działania dowolnego urządzenia hydraulicznego...

Siły w przyrodzie zadania
prawo Pascala. Ciśnienie hydrostatyczne
podręcznik, zbiór zadańzad.3 strona 174

Wyjaśnij, dlaczego w przypadku rozszczelnienia wnętrza samolotu lecącego na dużej wysokości...

Siły w przyrodzie zadania
prawo Pascala. Ciśnienie hydrostatyczne

podręcznik, zbiór zadańzad.4 strona 174

Przypomnij sobie i opisz doświadczenie z przyssawkami, stanowiące ilustrację słynnego...

Siły w przyrodzie zadania
prawo Pascala. Ciśnienie hydrostatyczne
podręcznik, zbiór zadańzad.5 strona 174

Poniższy wykres przedstawia zależność ciśnienia atmosferycznego p od wysokości h nad poziomem morza...

Siły w przyrodzie zadania
prawo Pascala. Ciśnienie hydrostatyczne
podręcznik, zbiór zadańzad.6 strona 174

Aby pozbyć się przykrych zapachów z rur kanalizacyjnych...

Siły w przyrodzie zadania
prawo Pascala. Ciśnienie hydrostatyczne
podręcznik, zbiór zadańzad.7 strona 174

W jaki sposób można wykreślić poziome linie za pomocą...

Siły w przyrodzie zadania
prawo Pascala. Ciśnienie hydrostatyczne
podręcznik, zbiór zadańzad.8 strona 174

W piwnicach wysokich budynków znajdują się urządzenia, zwane hydroforami...

Siły w przyrodzie zadania
prawo Pascala. Ciśnienie hydrostatyczne
podręcznik, zbiór zadańzad.9 strona 174

Telewizory mają ekrany w kształcie prostokąta. Wielkość ekranów określa się...

Siły w przyrodzie zadania
prawo Pascala. Ciśnienie hydrostatyczne
podręcznik, zbiór zadańzad.1 strona 181

Jak zmieni się zanurzenie statku, który wpływa...

Siły w przyrodzie zadania
Siła wyporu. Prawo Archimedesa
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 181

Stojący w porcie statek waży 100 000 kN. Jaka jest wartość siły...

Siły w przyrodzie zadania
Siła wyporu. Prawo Archimedesa
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 181

Wskaż, jakie wielkości należ znać, aby przewidzieć, czy dane...

Siły w przyrodzie zadania
Siła wyporu. Prawo Archimedesa

podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 181

Spróbuj przewidzieć, czy ołowiany przedmiot będzie pływać...

Siły w przyrodzie zadania
Siła wyporu. Prawo Archimedesa
podręcznik, zbiór zadańzad. 6 strona 181

Oblicz wartość siły wyporu działającej na aluminiowy sześcian o boku 3 cm...

Siły w przyrodzie zadania
Siła wyporu. Prawo Archimedesa
podręcznik, zbiór zadańzad.7 strona 181

Prostopadłościan o wysokości d stopniowo zanurzano w wodzie, aż jego górna...

Siły w przyrodzie zadania
Siła wyporu. Prawo Archimedesa
podręcznik, zbiór zadańzad. 8 strona 181

Dla statków pływających po morzach arktycznych, problemem...

Siły w przyrodzie zadania
Siła wyporu. Prawo Archimedesa
podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 189

Jak wiesz, wartość przyspieszenia ciała jest wprost...

Siły w przyrodzie zadania
Druga zasada dynamiki Newtona
podręcznik, zbiór zadańzad.2 strona 189

Samochód wyścigowy o masie 1200 kg w pewnej chwili...

Siły w przyrodzie zadania
Druga zasada dynamiki Newtona
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 189

Trzej siłacze ciągną ciężki pojazd, działając siłami o wartościach F1=1000 N...

Siły w przyrodzie zadania
Druga zasada dynamiki Newtona
podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 189

W pewnej chwili na spadochroniarkę działają...

Siły w przyrodzie zadania
Druga zasada dynamiki Newtona
podręcznik, zbiór zadańzad. 5 strona 189

Udowodnij, że g=10 N/kg to, to samo, co...

Siły w przyrodzie zadania
Druga zasada dynamiki Newtona

podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 194

Kasia trzyma na głowie piłkę plażową. Wybierz...

Siły w przyrodzie zadania
Druga zasada dynamiki Newtona
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 194

W czasie zabawy z piłką Kasia wykonała następujące czynności: 1) zatrzymał...

Siły w przyrodzie zadania
Druga zasada dynamiki Newtona
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 194

Na wózek działają trzy siły pokazane na rysunku. Skutek działania...

Siły w przyrodzie zadania
Druga zasada dynamiki Newtona
podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 194

Na stojący na parkingu samochód działają trzy siły, jak pokazano na rysunku...

Siły w przyrodzie zadania
Druga zasada dynamiki Newtona
podręcznik, zbiór zadańzad. 5 strona 195

Na identyczne wózki o masach 4 kg każdy działają siły...

Siły w przyrodzie zadania
Druga zasada dynamiki Newtona
podręcznik, zbiór zadańzad. 6 strona 195

Dwa wózki połączono gumą i oddalono od siebie tak, by guma była naprężona...

Siły w przyrodzie zadania
Druga zasada dynamiki Newtona
podręcznik, zbiór zadańzad.7 strona 195

Dwa wózki połączono gumą... Gdy je swobodnie puszczono, zderzyły się w punkcie O...

Siły w przyrodzie zadania
Druga zasada dynamiki Newtona
podręcznik, zbiór zadańzad. 8 strona 196

Dwa wózki I i II o różnych masach mI i mII...

Siły w przyrodzie zadania
Druga zasada dynamiki Newtona
podręcznik, zbiór zadańzad. 9 strona 196

Na wykresie obok przedstawiono zależność od czasu wartości...

Siły w przyrodzie zadania
Druga zasada dynamiki Newtona

podręcznik, zbiór zadańzad. 9 strona 2909

Spośród wymienionych niżej sytuacji wybierz tę, w której działamy w celu...

Siły w przyrodzie zadania
Druga zasada dynamiki Newtona
podręcznik, zbiór zadańzad. 11 strona 196

Chłopiec przesuwa po podłodze komodę o ciężarze 800 N ruchem jednostajnym, działając siłą...

Siły w przyrodzie zadania
Druga zasada dynamiki Newtona
podręcznik, zbiór zadańzad. 12 strona 197

Kierowca naciska na pedał hamulca, działa na tłok o powierzchni S1=0,0006 m2...

Siły w przyrodzie zadania
Druga zasada dynamiki Newtona
podręcznik, zbiór zadańzad.13 strona 197

Ryba o masie 4 kg pływa w jeziorze na głębokości...

Siły w przyrodzie zadania
Druga zasada dynamiki Newtona
podręcznik, zbiór zadańzad.14 strona 197

Do zważonego naczynia z wodą, sięgającą aż do rurki odpływowej...

Siły w przyrodzie zadania
Druga zasada dynamiki Newtona
podręcznik, zbiór zadańzad.1 strona 198

Chcesz wyznaczyć wartość siły tarcia komody o podłogę podczas jej przesuwania...

Siły w przyrodzie zadania
Druga zasada dynamiki Newtona
podręcznik, zbiór zadańzad.2 strona 198

Na samochód osobowy, który jedzie po poziomej szosie...

Siły w przyrodzie zadania
Druga zasada dynamiki Newtona
podręcznik, zbiór zadańzad.3 strona 198

Zgodnie z drugą zasadą dynamiki siła wypadkowa powoduje ruch przyspieszony ciała...

Siły w przyrodzie zadania
Druga zasada dynamiki Newtona
podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 198

Do wanny napełnionej wodą włożono piłeczkę pingpongową tak...

Siły w przyrodzie zadania
Druga zasada dynamiki Newtona



Aplikacje na Androida

Okręty- bitwa morska
okręty gra sieciowa
Darmowa aplikacja na Androida
Kalkulator jednostek fizycznych
Kalkulator jednostek fizycznych (tablet, smartfon, telefon)
Znaki drogowe.
znaki drogowe na telefon, tablet, smartfon
Darmowa aplikacja na Androida
Geometria. Wzory
geometri kalkulator wzory figur bryl

© baibaz - stock.adobe.com

przepis na gofryZobacz przepis na wyśmienite gofry