ZADANIA FIZYKA
Rozwiązania zadań z fizyki z tłumaczeniem

FIZYKA Świat fizyki podręcznik klasa 7 Wydawnictow WSiP

Treść zadania jest podana w formie cytatu, który zawiera jedynie kilka pierwszych słów. Pełną treść zadania znajdziesz w podręczniku lub zbiorze zadań z fizyki.

Podręcznik z fizyki jak i zbiór jest niezbędny do zrozumienia treści zadania. Polecamy zakupienia danego podręcznika lub zbioru zadań z fizyki

FIZYKA Świat fizyki podręcznik klasa 7 Wydawnictow WSiP(zamów)

podręcznik, zbiór zadańzad.1 strona 141

Czy sztanga oddziałuje z zawodnikiem bezpośrednio czy...

Siły w przyrodzie zadania
Rodzaje i skutki oddziaływań
podręcznik, zbiór zadańzad.2 strona 142

Wskaż ciała, których wzajemne oddziaływania powodują zmianę prędkości wioślarzy i strzały...

Siły w przyrodzie zadania
Rodzaje i skutki oddziaływań
podręcznik, zbiór zadańzad.1 strona 148

W każdym z trzech przypadków przedstawionych na poniższych rysunkach oblicz wartość wypadkowej siły...

Siły w przyrodzie zadania
Siła wypadkowa, siły równoważące się
podręcznik, zbiór zadańzad.2 strona 148

W chwili uderzenia młotem na kamień działają trzy siły...

Siły w przyrodzie zadania
Siła wypadkowa, siły równoważące się
podręcznik, zbiór zadańzad.3 strona 149

Przedstawiona na zdjęciu dziewczyna siedzi oparta o ścianę. Która z zaznaczonych na rysunku sił...

Siły w przyrodzie zadania
Siła wypadkowa, siły równoważące się
podręcznik, zbiór zadańzad.4 strona 149

Dziewczyna trzyma nad podłogą nieruchomą walizkę o masie 10kg...

Siły w przyrodzie zadania
Siła wypadkowa, siły równoważące się
podręcznik, zbiór zadańzad.3 strona 149

Jeśli dodamy do siebie dwie masy, każda po 50kg, zawsze otrzymamy 100kg. Czy jeśli dodamy do siebie...

Siły w przyrodzie zadania
Siła wypadkowa, siły równoważące się
podręcznik, zbiór zadańzad.1 strona 154

Na rysunku pokazany jest sposób nasadzania obucha...

Siły w przyrodzie zadania
Pierwsza zasada dynamiki Newtona
podręcznik, zbiór zadańzad.2 strona 154

Wyjaśnij, dlaczego po nagłym uderzeniu roweru w przeszkodę...

Siły w przyrodzie zadania
Pierwsza zasada dynamiki Newtona
podręcznik, zbiór zadańzad.3 strona 154

Wyjaśnij, na czym polega strzepywanie wody z parasola...

Siły w przyrodzie zadania
Pierwsza zasada dynamiki Newtona
podręcznik, zbiór zadańzad.4 strona 155

Uzasadnij konieczność używania samochodowych pasów...

Siły w przyrodzie zadania
Pierwsza zasada dynamiki Newtona
podręcznik, zbiór zadańzad.5 strona 155

Czy w przedziale kolejowym bezpiecznie jest umieścić ciężki...

Siły w przyrodzie zadania
Pierwsza zasada dynamiki Newtona
podręcznik, zbiór zadańzad.6 strona 155

Montowanie w samochodach poduszek, które napełniają się powietrzem w chwili zderzenia auta...

Siły w przyrodzie zadania
Pierwsza zasada dynamiki Newtona
podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 159

Czy siły akcji i reakcji, o których mówi trzecia zasada...

Siły w przyrodzie zadania
Trzecia zasada dynamiki Newtona
podręcznik, zbiór zadańzad.2 strona 159

Mikołaj biegnie do przodu po desce windsurfingowej...

Siły w przyrodzie zadania
Trzecia zasada dynamiki Newtona
podręcznik, zbiór zadańzad.3 strona 159

Siedzący na łódce chłopiec ciągnie na sznurku w swoją stronę deskę windsurfingową...

Siły w przyrodzie zadania
Trzecia zasada dynamiki Newtona
podręcznik, zbiór zadańzad.4 strona 159

Wyjaśnij jaką rolę w ruchu motorówki...

Siły w przyrodzie zadania
Trzecia zasada dynamiki Newtona
podręcznik, zbiór zadańzad.1 strona 162

Sprężyna wydłuża się o 4cm, jeżeli działa na nią siła o wartości...

Siły w przyrodzie zadania
Siła sprężystości
podręcznik, zbiór zadańzad.2 strona 162

Zapis Fs˜x oznacza, że wartość siły sprężystości F jest wprost...

Siły w przyrodzie zadania
Siła sprężystości
podręcznik, zbiór zadańzad.1 strona 168

Zinterpretuj wynik doświadczenia z wykorzystaniem pojęcia siły tarcia...

Siły w przyrodzie zadania
Siła oporu powietrza i siła tarcia
podręcznik, zbiór zadańzad.2 strona 168

Człowiek stojący na Ziemi upuścił równocześnie ptasie pióro i kamień...

Siły w przyrodzie zadania
Siła oporu powietrza i siła tarcia
podręcznik, zbiór zadańzad.3 strona 168

Wyjaśnij, dlaczego mokre przedmioty trudniej utrzymać w rękach...

Siły w przyrodzie zadania
Siła oporu powietrza i siła tarcia
podręcznik, zbiór zadańzad.5 strona 168

Wyjaśnij, czy wielka masa zawodników sumo wpływa na tarcie...

Siły w przyrodzie zadania
Siła oporu powietrza i siła tarcia
podręcznik, zbiór zadańzad.1 strona 174

Na podstawie cząsteczkowej budowy ciał wyjaśnij pisemnie schemat...

Siły w przyrodzie zadania
prawo Pascala. Ciśnienie hydrostatyczne
podręcznik, zbiór zadańzad.2 strona 174

Omów zasadę działania dowolnego urządzenia hydraulicznego...

Siły w przyrodzie zadania
prawo Pascala. Ciśnienie hydrostatyczne
podręcznik, zbiór zadańzad.3 strona 174

Wyjaśnij, dlaczego w przypadku rozszczelnienia wnętrza samolotu lecącego na dużej wysokości...

Siły w przyrodzie zadania
prawo Pascala. Ciśnienie hydrostatyczne
podręcznik, zbiór zadańzad.4 strona 174

Przypomnij sobie i opisz doświadczenie z przyssawkami, stanowiące ilustrację słynnego...

Siły w przyrodzie zadania
prawo Pascala. Ciśnienie hydrostatyczne
podręcznik, zbiór zadańzad.5 strona 174

Poniższy wykres przedstawia zależność ciśnienia atmosferycznego p od wysokości h nad poziomem morza...

Siły w przyrodzie zadania
prawo Pascala. Ciśnienie hydrostatyczne
podręcznik, zbiór zadańzad.6 strona 174

Aby pozbyć się przykrych zapachów z rur kanalizacyjnych...

Siły w przyrodzie zadania
prawo Pascala. Ciśnienie hydrostatyczne
podręcznik, zbiór zadańzad.7 strona 174

W jaki sposób można wykreślić poziome linie za pomocą...

Siły w przyrodzie zadania
prawo Pascala. Ciśnienie hydrostatyczne
podręcznik, zbiór zadańzad.8 strona 174

W piwnicach wysokich budynków znajdują się urządzenia, zwane hydroforami...

Siły w przyrodzie zadania
prawo Pascala. Ciśnienie hydrostatyczne
podręcznik, zbiór zadańzad.9 strona 174

Telewizory mają ekrany w kształcie prostokąta. Wielkość ekranów określa się...

Siły w przyrodzie zadania
prawo Pascala. Ciśnienie hydrostatyczne
podręcznik, zbiór zadańzad.1 strona 181

Jak zmieni się zanurzenie statku, który wpływa...

Siły w przyrodzie zadania
Siła wyporu. Prawo Archimedesa
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 181

Stojący w porcie statek waży 100 000 kN. Jaka jest wartość siły...

Siły w przyrodzie zadania
Siła wyporu. Prawo Archimedesa
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 181

Wskaż, jakie wielkości należ znać, aby przewidzieć, czy dane...

Siły w przyrodzie zadania
Siła wyporu. Prawo Archimedesa
podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 181

Spróbuj przewidzieć, czy ołowiany przedmiot będzie pływać...

Siły w przyrodzie zadania
Siła wyporu. Prawo Archimedesa
podręcznik, zbiór zadańzad. 6 strona 181

Oblicz wartość siły wyporu działającej na aluminiowy sześcian o boku 3 cm...

Siły w przyrodzie zadania
Siła wyporu. Prawo Archimedesa
podręcznik, zbiór zadańzad.7 strona 181

Prostopadłościan o wysokości d stopniowo zanurzano w wodzie, aż jego górna...

Siły w przyrodzie zadania
Siła wyporu. Prawo Archimedesa
podręcznik, zbiór zadańzad. 8 strona 181

Dla statków pływających po morzach arktycznych, problemem...

Siły w przyrodzie zadania
Siła wyporu. Prawo Archimedesa
podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 189

Jak wiesz, wartość przyspieszenia ciała jest wprost...

Siły w przyrodzie zadania
Druga zasada dynamiki Newtona
podręcznik, zbiór zadańzad.2 strona 189

Samochód wyścigowy o masie 1200 kg w pewnej chwili...

Siły w przyrodzie zadania
Druga zasada dynamiki Newtona
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 189

Trzej siłacze ciągną ciężki pojazd, działając siłami o wartościach F1=1000 N...

Siły w przyrodzie zadania
Druga zasada dynamiki Newtona
podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 189

W pewnej chwili na spadochroniarkę działają...

Siły w przyrodzie zadania
Druga zasada dynamiki Newtona
podręcznik, zbiór zadańzad. 5 strona 189

Udowodnij, że g=10 N/kg to, to samo, co...

Siły w przyrodzie zadania
Druga zasada dynamiki Newtona
podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 194

Kasia trzyma na głowie piłkę plażową. Wybierz...

Siły w przyrodzie zadania
Druga zasada dynamiki Newtona
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 194

W czasie zabawy z piłką Kasia wykonała następujące czynności: 1) zatrzymał...

Siły w przyrodzie zadania
Druga zasada dynamiki Newtona
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 194

Na wózek działają trzy siły pokazane na rysunku. Skutek działania...

Siły w przyrodzie zadania
Druga zasada dynamiki Newtona
podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 194

Na stojący na parkingu samochód działają trzy siły, jak pokazano na rysunku...

Siły w przyrodzie zadania
Druga zasada dynamiki Newtona
podręcznik, zbiór zadańzad. 5 strona 195

Na identyczne wózki o masach 4 kg każdy działają siły...

Siły w przyrodzie zadania
Druga zasada dynamiki Newtona
podręcznik, zbiór zadańzad. 6 strona 195

Dwa wózki połączono gumą i oddalono od siebie tak, by guma była naprężona...

Siły w przyrodzie zadania
Druga zasada dynamiki Newtona
podręcznik, zbiór zadańzad.7 strona 195

Dwa wózki połączono gumą... Gdy je swobodnie puszczono, zderzyły się w punkcie O...

Siły w przyrodzie zadania
Druga zasada dynamiki Newtona
podręcznik, zbiór zadańzad. 8 strona 196

Dwa wózki I i II o różnych masach mI i mII...

Siły w przyrodzie zadania
Druga zasada dynamiki Newtona
podręcznik, zbiór zadańzad. 9 strona 196

Na wykresie obok przedstawiono zależność od czasu wartości...

Siły w przyrodzie zadania
Druga zasada dynamiki Newtona
podręcznik, zbiór zadańzad. 9 strona 2909

Spośród wymienionych niżej sytuacji wybierz tę, w której działamy w celu...

Siły w przyrodzie zadania
Druga zasada dynamiki Newtona
podręcznik, zbiór zadańzad. 11 strona 196

Chłopiec przesuwa po podłodze komodę o ciężarze 800 N ruchem jednostajnym, działając siłą...

Siły w przyrodzie zadania
Druga zasada dynamiki Newtona
podręcznik, zbiór zadańzad. 12 strona 197

Kierowca naciska na pedał hamulca, działa na tłok o powierzchni S1=0,0006 m2...

Siły w przyrodzie zadania
Druga zasada dynamiki Newtona
podręcznik, zbiór zadańzad.13 strona 197

Ryba o masie 4 kg pływa w jeziorze na głębokości...

Siły w przyrodzie zadania
Druga zasada dynamiki Newtona
podręcznik, zbiór zadańzad.14 strona 197

Do zważonego naczynia z wodą, sięgającą aż do rurki odpływowej...

Siły w przyrodzie zadania
Druga zasada dynamiki Newtona
podręcznik, zbiór zadańzad.1 strona 198

Chcesz wyznaczyć wartość siły tarcia komody o podłogę podczas jej przesuwania...

Siły w przyrodzie zadania
Druga zasada dynamiki Newtona
podręcznik, zbiór zadańzad.2 strona 198

Na samochód osobowy, który jedzie po poziomej szosie...

Siły w przyrodzie zadania
Druga zasada dynamiki Newtona
podręcznik, zbiór zadańzad.3 strona 198

Zgodnie z drugą zasadą dynamiki siła wypadkowa powoduje ruch przyspieszony ciała...

Siły w przyrodzie zadania
Druga zasada dynamiki Newtona
podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 198

Do wanny napełnionej wodą włożono piłeczkę pingpongową tak...

Siły w przyrodzie zadania
Druga zasada dynamiki Newtona