aFizyka logo

Poniższy wykres przedstawia zależność ciśnienia atmosferycznego p od wysokości h nad poziomem morza...Świat fizyki podręcznik klasa 7 wyd. WSiP

Rozwiązanie zadania: zad.5 strona 174.

Przedstawiona treść zadania jest tylko fragmentem (cytatem) całej treści zamieszczonej w podręczniku lub zbiorze zadań. Aby w pełni można było skorzystać z analizy rozwiązania zadania, należy znać pełną treść zadania. Zachęcamy do kupna danego podręcznika lub zbioru zadań z fizyki.


Fizyka Podręcznik Zbiór zadań szkoła podstawowa ...Świat fizyki podręcznik klasa 7 wyd. WSiP (zamów podręcznik/ zbiór)

Zobacz rozwiązanie wybranego zadania:

Kliknij aby zobaczyć inne rozwiązania

Wykres do zadania:

Wskazówka:Na wykresie naniesiemy dwie proste pomocnicze, przy pomocy których odczytamy wartość ciśnienia w górach na wysokości 2000m nad poziomem morza. Wysokośc ta odpowiada położeniu telewizora w schronisku na Kasprowym Wierchu
Odczytane ciśnienie w atmosferach(atm) zamienimy na paskale(Pa)

Wartość ciśnienia podano w jednostkach zwanych atmosferami

Zapiszemy dane i szukane:

siły nacisku na płaski ekran telewizorów LCD o wymiarach 30cm na 40cm

Obliczając siłę parcia skorzystamy ze wzoru na ciśnienie, z którego po przekształceniu ją obliczymy. Pole S ekranu obliczymy ze wzoru na pole prostokąta:

Pole S ekranu obliczymy ze wzoru na pole prostokąta

Obliczamy wartość siły parcia na ekran telewizora nad morzem

wartość siły parcia na ekran telewizora nad morzem

Obliczamy wartość siły parcia na ekran telewizora w górach

Obliczamy wartość siły parcia na ekran telewizora w górach

Odp. Siła nacisku (siła parcia) atmosfery na ekran telewizora LCD znajdującego się nad morzem wynosi około 12,2kn, a na telewizor znajdujący się na Kasprowym Wierchu wynosi około 8,5kN