aFizyka logo

W każdym z trzech przypadków przedstawionych na poniższych rysunkach oblicz wartość wypadkowej siły...Świat fizyki podręcznik klasa 7 wyd. WSiP

Rozwiązanie zadania: zad.1 strona 148.

Przedstawiona treść zadania jest tylko fragmentem (cytatem) całej treści zamieszczonej w podręczniku lub zbiorze zadań. Aby w pełni można było skorzystać z analizy rozwiązania zadania, należy znać pełną treść zadania. Zachęcamy do kupna danego podręcznika lub zbioru zadań z fizyki.


Fizyka Podręcznik Zbiór zadań szkoła podstawowa ...Świat fizyki podręcznik klasa 7 wyd. WSiP (zamów podręcznik/ zbiór)

Zobacz rozwiązanie wybranego zadania:

Kliknij aby zobaczyć inne rozwiązania

Odp. a) Wskazówka: Wypadkowa dwóch sił działających wzdłuż tej samej prostej i mających przeciwne zwroty ma wartość równą różnicy wartości sił składowych, a zwrot zgodny z wartością siły o większej wartości.

Rysunek dla przypadku a)

wypadkowa sił wynosi 0 niutonów

Obliczamy wartość siły wypadkowej dla przypadku a

siła wypadkowa 0N

Wartość siły wypadkowej wynosi 0 niutonów

Odp. b) Wskazówka: Wypadkowa dwóch sił działających wzdłuż tej samej prostej i mających zgodne zwroty ma wartość równą sumie wartości sił składowych, a zwrot zgodny ze zwrotem tych sił.

Rysunek dla przypadku b)

rysunek sił dla przypadku b

Obliczamy wartość siły wypadkowej dla przypadku b

Obliczamy wartość siły wypadkowej dla przypadku b

Wartość siły wypadkowej wynosi 80N. Rysujemy siłę wypadkową

Wartośc siły wypadkowej w tym przypadku wynosi 80N

Odp. c) Wskazówka: Wypadkowa dwóch sił działających wzdłuż tej samej prostej i mających przeciwne zwroty ma wartość równą różnicy wartości sił składowych, a zwrot zgodny z wartością siły o większej wartości.

Rysunek dla przypadku c)

rysunek sił dla przypadku c

Obliczamy wartość siły wypadkowej dla przypadku c

Obliczamy wartość siły wypadkowej dla przypadku c

Wartość siły wypadkowej wynosi 30N. Rysujemy siłę wypadkową

siła wypadkowa wynosi 30N