ZADANIA FIZYKA
Rozwiązania zadań z fizyki z tłumaczeniem

Spotkania z fizyką klasa 7 Zeszyt ćwiczeń Wydawnictwo Nowa Era

Treść zadania jest podana w formie cytatu, który zawiera jedynie kilka pierwszych słów. Pełną treść zadania znajdziesz w podręczniku lub zbiorze zadań z fizyki.

Podręcznik z fizyki jak i zbiór jest niezbędny do zrozumienia treści zadania. Polecamy zakupienia danego podręcznika lub zbioru zadań z fizyki

Spotkania z fizyką klasa 7 Zeszyt ćwiczeń Wydawnictwo Nowa Era(zamów)

podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 5

Z lekcji przyrody i z życia codziennego znasz różne zjawiska zachodzące w otaczającym...

Pierwsze spotkanie z fizyką
Czym zajmuje się fizyka
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 5

W poniższym tekście podkreśl fragmenty, które dotyczą zjawisk fizycznych. W umiarkowanej strefie klimatycznej jesienią...

Pierwsze spotkanie z fizyką
Czym zajmuje się fizyka
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 6

Dopasuj do opisów A- D pojęcia spośród I- VI. A. Sformułowane na podstawie wielokrotnie powtarzanych obserwacji...

Pierwsze spotkanie z fizyką
Czym zajmuje się fizyka
podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 6

Korzystając z dostępnych źródeł, znajdź informację o różnych sposobach komunikacji na odległość...

Pierwsze spotkanie z fizyką
Czym zajmuje się fizyka
podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 7

Na podstawie zamieszczonych poniżej opisów różnych wielkości fizycznych obok liczb dopisz do podanych wielkości odpowiednie jednostki...

Pierwsze spotkanie z fizyką
Wielkości fizyczne, jednostki i pomiary
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 7

Wpisz do tabeli jednostki podanych wielkości fizycznych oraz nazwy przyrządów, którymi zmierzysz daną wielkość fizyczną...

Pierwsze spotkanie z fizyką
Wielkości fizyczne, jednostki i pomiary
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 7

Wśród jednostek wymienionych w ramce wskaż i podkreśl jednostki układu SI...

Pierwsze spotkanie z fizyką
Wielkości fizyczne, jednostki i pomiary
podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 7

Zamień jednostki długości , masy i czasu Zamieniamy 370 centymetrów na metry...

Pierwsze spotkanie z fizyką
Wielkości fizyczne, jednostki i pomiary
podręcznik, zbiór zadańzad. 5 strona 8

W Polsce zużycie paliwa podaje się w litrach na 100 km (np. spalenie 6 l na 100 km oznacza, że samochód zużywa średnio 6 litrów paliwa na przejechanie każdych 100 kilometrów)...

Pierwsze spotkanie z fizyką
Wielkości fizyczne, jednostki i pomiary
podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 9

Uzupełnij zdania, wybierając literę określającą przyrząd pomiarowy spośród zilustrowanych poniżej oraz dokładność, z jaką należy wykonać dany pomiar...

Pierwsze spotkanie z fizyką
Jak przeprowadzać doświadczenia
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 9

Zaokrąglij wyniki pomiarów do dwóch i do trzech cyfr znaczących...

Pierwsze spotkanie z fizyką
Jak przeprowadzać doświadczenia
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 10

Przeanalizuj przykład opisany poniżej i uzupełnij tekst obok zamieszczonej ilustracji. W celu wyznaczenia grubości...

Pierwsze spotkanie z fizyką
Jak przeprowadzać doświadczenia
podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 10

Dwa zespoły uczniów- Tomek i Krzysiek oraz Marta i Weronika- miały zmierzyć długość szkolnej bieżni...

Pierwsze spotkanie z fizyką
Jak przeprowadzać doświadczenia
podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 11

Podpisz zilustrowane poniżej rodzaje oddziaływań i zapisz, między jakimi ciałami...

Pierwsze spotkanie z fizyką
Rodzaje oddziaływań i ich wzajemność
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 11

Dwaj chłopcy o jednakowych masach stojący na deskorolkach...

Pierwsze spotkanie z fizyką
Rodzaje oddziaływań i ich wzajemność
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 11

Ustal, z jakimi skutkami oddziaływań mamy do czynienia w opisanych sytuacjach A- E. Wpisz litery oznaczające zdania w...

Pierwsze spotkanie z fizyką
Rodzaje oddziaływań i ich wzajemność
podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 13

Uporządkuj opisane w tekście oddziaływania od najsilniejszego...

Pierwsze spotkanie z fizyką
Rodzaje oddziaływań i ich wzajemność
podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 14

Oceń prawdziwość zdań... Siła jest miarą wzajemnego oddziaływania...

Pierwsze spotkanie z fizyką
Siła i jej cechy
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 14

Zapisz wartości sił wskazywane przez siłomierze oraz...

Pierwsze spotkanie z fizyką
Siła i jej cechy
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 15

Na ilustracjach A, B i C pokazano wektory...

Pierwsze spotkanie z fizyką
Siła i jej cechy
podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 15

Na ilustracji poniżej zobrazowano wektory sił działających...

Pierwsze spotkanie z fizyką
Siła i jej cechy
podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 16

Zmierz długości wektorów sił i narysuj wypadkową działającą na każde z ciał A- D...

Pierwsze spotkanie z fizyką
Siła wypadkowa i równoważąca
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 16

Zapisz, które pary sił na zdjęciach się równoważą. Na którym...

Pierwsze spotkanie z fizyką
Siła wypadkowa i równoważąca
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 16

Gdy na siłomierzu I zawieszony jest jeden ciężarek...

Pierwsze spotkanie z fizyką
Siła wypadkowa i równoważąca
podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 17

Oblicz wartość siły wypadkowej działającej na wózek pokazany...

Pierwsze spotkanie z fizyką
Siła wypadkowa i równoważąca
podręcznik, zbiór zadańzad. 5 strona 17

W każdej z przedstawionych sytuacji dorysuj...

Pierwsze spotkanie z fizyką
Siła wypadkowa i równoważąca
podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 20

Oceń prawdziwość zdań... Na niepewność pomiaru wpływa...

Pierwsze spotkanie z fizyką
Test powtórzeniowy
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 20

Wskaż poprawne dokończenie zdań. a) Wynik pomiaru odległości...

Pierwsze spotkanie z fizyką
Test powtórzeniowy
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 20

Spinacz biurowy przyczepił się do magnesu tak...

Pierwsze spotkanie z fizyką
Test powtórzeniowy
podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 20

Przeanalizuj sytuację przedstawioną na rysunku. Na tej...

Pierwsze spotkanie z fizyką
Test powtórzeniowy