Oblicz wartość siły wypadkowej działającej na wózek pokazany...Spotkania z fizyką klasa 7 Zeszyt ćwiczeń wyd. Nowa Era

Rozwiązanie zadania: zad. 4 strona 17.

Przedstawiona treść zadania jest tylko fragmentem (cytatem) całej treści zamieszczonej w podręczniku lub zbiorze zadań. Aby w pełni można było skorzystać z analizy rozwiązania zadania, należy znać pełną treść zadania. Zachęcamy do kupna danego podręcznika lub zbioru zadań z fizyki.


(zamów podręcznik/ zbiór)

Zobacz rozwiązanie wybranego zadania:

Kliknij aby zobaczyć inne rozwiązania

Rozwiązanie zadania:

Rysunek do zadania

Oblicz wartość siły wypadkowej

Krok1. Odczytaj z rysunku wartości siły działających w prawo:

Odczytaj z rysunku wartości siły działających

oraz wartości sił działających w lewo:

Odczytaj z rysunku wartości siły działających w lewo

Krok 2. Oblicz wypadkową sił działających w prawo:

Oblicz wypadkową sił

oraz wypadkową sił działających w lewo:

Oblicz wypadkową sił w lewo

Krok 3. Oblicz całkowitą wartość wypadkowej wszystkich sił działających na wózek:

Oblicz całkowitą wartość wypadkowej

Krok 4. Podkreśl poprawne wyrażenie, aby powstała informacja prawdziwa

Wypadkowa siła działająca na wózek jest skierowana w prawo, ponieważ wartość sił działających w lewą stronę jest mniejsza od wartości sił działających w prawa stronę.