Przeanalizuj sytuację przedstawioną na rysunku. Na tej...Spotkania z fizyką klasa 7 Zeszyt ćwiczeń wyd. Nowa Era

Rozwiązanie zadania: zad. 4 strona 20.

Przedstawiona treść zadania jest tylko fragmentem (cytatem) całej treści zamieszczonej w podręczniku lub zbiorze zadań. Aby w pełni można było skorzystać z analizy rozwiązania zadania, należy znać pełną treść zadania. Zachęcamy do kupna danego podręcznika lub zbioru zadań z fizyki.


(zamów podręcznik/ zbiór)

Zobacz rozwiązanie wybranego zadania:

Kliknij aby zobaczyć inne rozwiązania

Rozwiązanie zadania:

Rysunek do zadania

Przeanalizuj sytuację przedstawioną na rysunku

Zdanie 1, które brzmi:
W pokazanej sytuacji siły F1 i F2 się równoważą.(F)
Jest to zdanie fałszywe, ponieważ te siły się nie równoważą, bo nie mają wspólnego punktu przyłożenie, pomimo że mają jednakowy kierunek, a przeciwny zwrot.

Zdanie 2, które brzmi:
Przedstawione na rysunku siły maja różne kierunki.(F)
Jest to zdanie fałszywe, ponieważ kierunek obu wektorów sił jest taki sam, leżą na jednej prostej

Zdanie 3, które brzmi:
Siły pokazane na rysunku mają przeciwne zwroty.(P)
Jest to zdanie prawdziwe, ponieważ zwrot siły F1 jest zwrócony w lewo, a siły F2 jest zwrócony w prawo