Uporządkuj opisane w tekście oddziaływania od najsilniejszego...Spotkania z fizyką klasa 7 Zeszyt ćwiczeń wyd. Nowa Era

Rozwiązanie zadania: zad. 4 strona 13.

Przedstawiona treść zadania jest tylko fragmentem (cytatem) całej treści zamieszczonej w podręczniku lub zbiorze zadań. Aby w pełni można było skorzystać z analizy rozwiązania zadania, należy znać pełną treść zadania. Zachęcamy do kupna danego podręcznika lub zbioru zadań z fizyki.


(zamów podręcznik/ zbiór)

Zobacz rozwiązanie wybranego zadania:

Kliknij aby zobaczyć inne rozwiązania

Rozwiązanie zadania:

Odp. a) Uporządkowanie oddziaływań od najsilniejszego do najsłabszego ma postać jak poniżej:

Odp. b)

Zdanie 1: Oddziaływanie silne oraz słabe mają bardzo duży zasięg
Jest zdaniem fałszywym

Zdanie 2: Zarówno elektryzowanie się wełnianego swetra, jak i ruch igły kompasu są przejawem tego samego oddziaływania, zwanego elektromagnetycznym
Jest zdaniem prawdziwym

Zdanie 3: Oddziaływanie silne występuje w jądrach atomów
Jest zdaniem prawdziwym

Zdanie 4: Oddziaływanie grawitacyjne jest najsłabszym ze znanych oddziaływań, ale ma nieskończony zasięg
Jest zdaniem prawdziwym

Odp. c) Zdanie po uzupełnieniu aby było prawdziwe ma postać:

Wskazówka: Oddziaływanie grawitacyjne jest tym silniejsze, im ciała znajdują się bliżej siebie. Oddalanie się himalaisty od środka Ziemi zmniejsza wartość wzajemnego oddziaływania Ziemia- himalaista

Gdy himalaista wejdzie na najwyższy szczyt na Ziemi, Mount Everest (8848 m n.p.m.), to siła jaką przyciąga go Ziemia, w porównaniu z siłą, jaką przyciągałaby go na poziomie morza (0 m n.p.m.) zmaleje o mniej niż 1%

Odp. d) Podaj przykłady dwóch domowych urządzeń, które wykorzystują oddziaływania elektromagnetyczne

Przykładem domowych urządzeń wykorzystujących oddziaływania elektromagnetyczne jest radio (fale radiowe, to fale elektromagnetyczne) i zasilacz do laptopa lub ładowarka do telefonu komórkowego (wewnątrz zasilaczy znajduje się transformator, który działa dzięki zmianom pola elektromagnetycznego prądu przemiennego)

Odp. e) Uzupełniony opis oddziaływań brzmi

A. Zasięg tych oddziaływań jest bardzo niewielki, dzięki nim jądra atomów są stabilne i nie rozpadają sie na pojedyncze nukleony. Jest to oddziaływanie silne

B. Dzięki tym oddziaływaniom zachodzą rozpady promieniotwórcze. Są to oddziaływania słabe

C. Dzięki temu, że oddziaływania tego typu mają nieograniczony zasięg, możemy odbierać z sygnały z satelitów krążących wokół Ziemi (np. sygnał GPS). Jest to oddziaływanie elektromagnetyczne