ZADANIA FIZYKA
Rozwiązania zadań z fizyki z tłumaczeniem

FIZYKA Świat fizyki podręcznik klasa 7 Wydawnictow WSiP

Treść zadania jest podana w formie cytatu, który zawiera jedynie kilka pierwszych słów. Pełną treść zadania znajdziesz w podręczniku lub zbiorze zadań z fizyki.

Podręcznik z fizyki jak i zbiór jest niezbędny do zrozumienia treści zadania. Polecamy zakupienia danego podręcznika lub zbioru zadań z fizyki

FIZYKA Świat fizyki podręcznik klasa 7 Wydawnictow WSiP(zamów)

podręcznik, zbiór zadańzad.1 strona 15

W jakich jednostkach zmierzysz: długość ołówka...

Fizyka zadania klasa 7 szkoła podstawowa
Wielkości fizyczne które mierzysz na co dzień
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 15

Sala ma długość...

Fizyka zadania klasa 7 szkoła podstawowa
Wielkości fizyczne które mierzysz na co dzień
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 15

Pewnego dnia we wczesnych godzinach...

Fizyka zadania klasa 7 szkoła podstawowa
Wielkości fizyczne które mierzysz na co dzień
podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 15

Ustal dokładność wagi...

Fizyka zadania klasa 7 szkoła podstawowa
Wielkości fizyczne które mierzysz na co dzień
podręcznik, zbiór zadańzad. 5 strona 16

Pomiar temperatury termometrem przedstawionym...

Fizyka zadania klasa 7 szkoła podstawowa
Wielkości fizyczne które mierzysz na co dzień
podręcznik, zbiór zadańzad. 6 strona 16

Za pomocą mierników elektronicznych, mierzących czas...

Fizyka zadania klasa 7 szkoła podstawowa
Wielkości fizyczne które mierzysz na co dzień
podręcznik, zbiór zadańzad. 7 strona 16

Stertę odpadów zgnieciono...

Fizyka zadania klasa 7 szkoła podstawowa
Wielkości fizyczne które mierzysz na co dzień
podręcznik, zbiór zadańzad. 8 strona 16

Wiele osób uczęszcza obecnie na kursy...

Fizyka zadania klasa 7 szkoła podstawowa
Wielkości fizyczne które mierzysz na co dzień
podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 23

Wymień cechy, które należy podać...

Fizyka zadania klasa 7 szkoła podstawowa
Pomiar wartości siły ciężkości
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 23

Podaj kierunek i zwrot siły...

Fizyka zadania klasa 7 szkoła podstawowa
Pomiar wartości siły ciężkości
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 23

Oblicz wartość ciężaru pudełka...

Fizyka zadania klasa 7 szkoła podstawowa
Pomiar wartości siły ciężkości
podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 23

Oblicz wartość ciężaru samochodu...

Fizyka zadania klasa 7 szkoła podstawowa
Pomiar wartości siły ciężkości
podręcznik, zbiór zadańzad. 5 strona 23

Za pomocą siłomierza zmierz ciężar dowolnie wybranego batonika...

Fizyka zadania klasa 7 szkoła podstawowa
Pomiar wartości siły ciężkości
podręcznik, zbiór zadańzad. 6 strona 23

Zważ się na wadze łazienkowej...

Fizyka zadania klasa 7 szkoła podstawowa
Pomiar wartości siły ciężkości
podręcznik, zbiór zadańzad. 7 strona 23

Wyjaśnij, dlaczego powietrze otaczające Ziemię...

Fizyka zadania klasa 7 szkoła podstawowa
Pomiar wartości siły ciężkości
podręcznik, zbiór zadańzad. 8 strona 23

Aby narysować wektor obrazujący siłę...

Fizyka zadania klasa 7 szkoła podstawowa
Pomiar wartości siły ciężkości
podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 30

Jeden metr sześcienny powietrza ma masę 1,29kg...

Fizyka zadania klasa 7 szkoła podstawowa
Wyznaczanie gęstości substancji
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 30

Wiemy, że 1cm3 wody ma masę 1g...

Fizyka zadania klasa 7 szkoła podstawowa
Wyznaczanie gęstości substancji
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 30

Korona ma objętość 100cm3...

Fizyka zadania klasa 7 szkoła podstawowa
Wyznaczanie gęstości substancji
podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 30

Wykonaj odpowiednie obliczenia i wyraź w kg/m3...

Fizyka zadania klasa 7 szkoła podstawowa
Wyznaczanie gęstości substancji
podręcznik, zbiór zadańzad. 5 strona 30

Wykonaj odpowiednie obliczenia i wyraź gęstość nafty...

Fizyka zadania klasa 7 szkoła podstawowa
Wyznaczanie gęstości substancji
podręcznik, zbiór zadańzad. 6 strona 30

Na wadze laboratoryjnej zważono pustą menzurkę...

Fizyka zadania klasa 7 szkoła podstawowa
Wyznaczanie gęstości substancji
podręcznik, zbiór zadańzad. 7 strona 30

Często w mowie potocznej używamy sformułowań typu: "ołów jest...

Fizyka zadania klasa 7 szkoła podstawowa
Wyznaczanie gęstości substancji
podręcznik, zbiór zadańzad. 8 strona 30

Gęstość wnętrza Słońca jest 160 razy...

Fizyka zadania klasa 7 szkoła podstawowa
Wyznaczanie gęstości substancji
podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 37

Wyjaśnij: dlaczego igły, noże, nożyczki...

Fizyka zadania klasa 7 szkoła podstawowa
Pomiar ciśnienia
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 37

Fotografia przedstawia sposób nabierania cieczy do strzykawki...

Fizyka zadania klasa 7 szkoła podstawowa
Pomiar ciśnienia
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 37

Wyjaśnij, dlaczego sok z kartonowego pudełka...

Fizyka zadania klasa 7 szkoła podstawowa
Pomiar ciśnienia
podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 37

Wiesz, że 1 Pa odpowiada działaniu siły nacisku...

Fizyka zadania klasa 7 szkoła podstawowa
Pomiar ciśnienia
podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 44

Przedział czasu równy Δt=45s...

Fizyka zadania klasa 7 szkoła podstawowa
Sprawdź się
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 44

Jeśli metalowy klocek o wymiarach 2cm, 2cm, 2cm...

Fizyka zadania klasa 7 szkoła podstawowa
Sprawdź się
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 44

Barometr może mieć podziałkę...

Fizyka zadania klasa 7 szkoła podstawowa
Sprawdź się
podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 44

Astronauta wybierając się w podróż...

Fizyka zadania klasa 7 szkoła podstawowa
Sprawdź się
podręcznik, zbiór zadańzad. 5 strona 44

Na rysunku przedstawiono dwie skale...

Fizyka zadania klasa 7 szkoła podstawowa
Sprawdź się
podręcznik, zbiór zadańzad. 6 strona 44

Ciężar 2 kg mąki...

Fizyka zadania klasa 7 szkoła podstawowa
Sprawdź się
podręcznik, zbiór zadańzad. 7 strona 45

Samochód jechał z szybkością 80km/h...

Fizyka zadania klasa 7 szkoła podstawowa
Sprawdź się
podręcznik, zbiór zadańzad. 8 strona 45

Gęstość pewnej substancji wynosi...

Fizyka zadania klasa 7 szkoła podstawowa
Sprawdź się
podręcznik, zbiór zadańzad. 9 strona 45

Szkolną linijką trzykrotnie zmierzono długość ołówka...

Fizyka zadania klasa 7 szkoła podstawowa
Sprawdź się
podręcznik, zbiór zadańzad. 10 strona 45

Do wyznaczenia gęstości klocka prostopadłościennego...

Fizyka zadania klasa 7 szkoła podstawowa
Sprawdź się
podręcznik, zbiór zadańzad. 11 strona 45

Jeśli powierzchnia ekranu telewizora wynosi...

Fizyka zadania klasa 7 szkoła podstawowa
Sprawdź się
podręcznik, zbiór zadańzad. 12 strona 45

Ciężar sześciennego klocka o krawędzi 2cm...

Fizyka zadania klasa 7 szkoła podstawowa
Sprawdź się
podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 46

Tata zamontował w ogródku plastikowy okrągły basenik...

Fizyka zadania klasa 7 szkoła podstawowa
Sprawdź się. Zadania problewmowe
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 46

Ciśnienie na dnie bojlera napełnionego wodą wynosi...

Fizyka zadania klasa 7 szkoła podstawowa
Sprawdź się. Zadania problewmowe
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 46

Po obejrzeniu telewizyjnej prognozy pogody twój młodszy kolega...

Fizyka zadania klasa 7 szkoła podstawowa
Sprawdź się. Zadania problewmowe