aFizyka logo

Wyjaśnij: dlaczego igły, noże, nożyczki...Świat fizyki podręcznik klasa 7 wyd. WSiP

Rozwiązanie zadania: zad. 1 strona 37.

Przedstawiona treść zadania jest tylko fragmentem (cytatem) całej treści zamieszczonej w podręczniku lub zbiorze zadań. Aby w pełni można było skorzystać z analizy rozwiązania zadania, należy znać pełną treść zadania. Zachęcamy do kupna danego podręcznika lub zbioru zadań z fizyki.


Fizyka Podręcznik Zbiór zadań szkoła podstawowa ...Świat fizyki podręcznik klasa 7 wyd. WSiP (zamów podręcznik/ zbiór)

Rozwiązanie wybranego zadania:

Kliknij aby zobaczyć inne rozwiązania

Wskazówka:

Przy odpowiadaniu na postawione problemy skorzystamy z faktu, że ciśnienie jest równe stosunkowi siły nacisku do powierzchni.

wzór na ciśnienie i siłę nacisku

A to oznacza, że siła nacisku (siła parcia) jest tym większa im większe jest ciśnienie lub powierzchnia. I na odwrót: jest tym mniejsza im mniejsze jest ciśnienie lub powierzchnia

Odp.