aFizyka logo

Do wyznaczenia gęstości klocka prostopadłościennego...Świat fizyki podręcznik klasa 7 wyd. WSiP

Rozwiązanie zadania: zad. 10 strona 45.

Przedstawiona treść zadania jest tylko fragmentem (cytatem) całej treści zamieszczonej w podręczniku lub zbiorze zadań. Aby w pełni można było skorzystać z analizy rozwiązania zadania, należy znać pełną treść zadania. Zachęcamy do kupna danego podręcznika lub zbioru zadań z fizyki.


Fizyka Podręcznik Zbiór zadań szkoła podstawowa ...Świat fizyki podręcznik klasa 7 wyd. WSiP (zamów podręcznik/ zbiór)

Rozwiązanie wybranego zadania:

Kliknij aby zobaczyć inne rozwiązania

Wskazówka: Aby wyznaczyć gęstość dowolnej substancji musimy znać objętość ciała oraz jego masę. Z podanych danym możemy wyliczyć objętość ciała korzystając ze wzoru na objętość prostopadłościanu. Nie znamy jedynie masy, którą możemy poznać po zważeniu klocka

Odp. Musimy użyć wagi aby, wyznaczyć masę klocka, która podzielimy przez obliczoną objętość. Prawidłową odpowiedzią jest odpowiedź B