aFizyka logo

Wiesz, że 1 Pa odpowiada działaniu siły nacisku...Świat fizyki podręcznik klasa 7 wyd. WSiP

Rozwiązanie zadania: zad. 4 strona 37.

Przedstawiona treść zadania jest tylko fragmentem (cytatem) całej treści zamieszczonej w podręczniku lub zbiorze zadań. Aby w pełni można było skorzystać z analizy rozwiązania zadania, należy znać pełną treść zadania. Zachęcamy do kupna danego podręcznika lub zbioru zadań z fizyki.


Fizyka Podręcznik Zbiór zadań szkoła podstawowa ...Świat fizyki podręcznik klasa 7 wyd. WSiP (zamów podręcznik/ zbiór)

Rozwiązanie wybranego zadania:

Kliknij aby zobaczyć inne rozwiązania

Wskazówka: Obliczenia wykonamy korzystając ze wzoru na ciśnienie, czyli dzielimy wartości z kolumny "Siła" przez wartości z kolumny "Powierzchnia".

Uwaga: W ostatnim wierszu tabeli wartość powierzchni podana jest w cm2 i musimy je zamienić na m2, ponieważ Pa (paskal) jest jednostką zdefiniowaną w układzie SI jako:

1Pa=1N/1m2

obliczamy ciśnienie siła przez powierzchnię