aFizyka logo

Jeśli metalowy klocek o wymiarach 2cm, 2cm, 2cm...Świat fizyki podręcznik klasa 7 wyd. WSiP

Rozwiązanie zadania: zad. 2 strona 44.

Przedstawiona treść zadania jest tylko fragmentem (cytatem) całej treści zamieszczonej w podręczniku lub zbiorze zadań. Aby w pełni można było skorzystać z analizy rozwiązania zadania, należy znać pełną treść zadania. Zachęcamy do kupna danego podręcznika lub zbioru zadań z fizyki.


Fizyka Podręcznik Zbiór zadań szkoła podstawowa ...Świat fizyki podręcznik klasa 7 wyd. WSiP (zamów podręcznik/ zbiór)

Rozwiązanie wybranego zadania:

Kliknij aby zobaczyć inne rozwiązania

Wskazówka: Metalowy klocek tonie w wodzie, a to oznacza, że objętość wody wzrasta o objętość zanurzonego w niej klocka. Wystarczy więc odczytać początkową objętość widoczna na podziałce menzurki, obliczyć objętość klocka i zsumować obie wartości.

Rozwiązanie:

Odczytujemy objętość wskazywana przez menzurkę: V1=10cm3

Obliczamy objętość klocka i sumujemy obie objętości

objetość wskazywana przez menzurkę wynosi

Odp. Objętość wskazywana przez menzurkę po wrzuceniu do niej metalowego klocka wynosi 16cm3. Prawidłową odpowiedzią jest odpowiedź C