ZADANIA FIZYKA
Rozwiązania zadań z fizyki z tłumaczeniem

Spotkania z fizyką klasa 8 Podręcznik Wydawnictwo Nowa Era

Treść zadania jest podana w formie cytatu, który zawiera jedynie kilka pierwszych słów. Pełną treść zadania znajdziesz w podręczniku lub zbiorze zadań z fizyki.

Podręcznik z fizyki jak i zbiór jest niezbędny do zrozumienia treści zadania. Polecamy zakupienia danego podręcznika lub zbioru zadań z fizyki

Spotkania z fizyką klasa 8 Podręcznik Wydawnictwo Nowa Era(zamów)

podręcznik, zbiór zadańzad.1 strona 34

Wskaż zjawiska, które zachodzą w wyniku oddziaływania...

Siły w przyrodzie zadania
prawo Pascala. Ciśnienie hydrostatyczne
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 34

Dopasuj cyfry do liter tak, aby powstały informacje...

Elektrostatyka
Elektryzowanie ciał. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 34

Przyporządkuj cechy oddziaływań do ich rodzajów. Przerysuj tabelę...

Elektrostatyka
Elektryzowanie ciał. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 35

Jacek narysował wektory sił, jakimi działają na siebie naelektryzowany balon...

Elektrostatyka
Elektryzowanie ciał. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 5 strona 35

Cztery kulki zostały naelektryzowane. Na rysunku przedstawiono...

Elektrostatyka
Elektryzowanie ciał. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 40

Dopasuj litery do cyfr tak, aby powstały informacje prawdziwe. I. Proton...

Elektrostatyka
Budowa atomu. Jednostka ładunku elektrycznego. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 40

Oblicz, jaki nadmiarowy ładunek uzyska atom, który: a) przyjmie...

Elektrostatyka
Budowa atomu. Jednostka ładunku elektrycznego. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 40

Na podstawie poniższego rysunku wskaż zdania prawdziwe. A...

Elektrostatyka
Budowa atomu. Jednostka ładunku elektrycznego. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 41

Wybierz poprawne uzupełnienie zdań. a) Szkło potarte jedwabiem...

Elektrostatyka
Budowa atomu. Jednostka ładunku elektrycznego. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 5 strona 41

Określ, czy ciało jest naelektryzowane dodatnio, ujemnie...

Elektrostatyka
Budowa atomu. Jednostka ładunku elektrycznego. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 6 strona 41

Zdarza się, że podczas dotykania metalowego przedmiotu, np. klamki...

Elektrostatyka
Budowa atomu. Jednostka ładunku elektrycznego. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 7 strona 41

Czy może istnieć jon o ładunku...

Elektrostatyka
Budowa atomu. Jednostka ładunku elektrycznego. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 46

Wyjaśnij, z czego wynikają różne właściwości przewodników...

Elektrostatyka
Przewodniki i izolatory. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 46

Wśród wymienionych w ramce substancji wskaż te, które są...

Elektrostatyka
Przewodniki i izolatory. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 46

Dopasuj litery do cyfr tak, aby powstały informacje prawdziwe. Uwaga. Każdej...

Elektrostatyka
Przewodniki i izolatory. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 46

Dwie metalowe płyty naelektryzowane- jedna dodatnio...

Elektrostatyka
Przewodniki i izolatory. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 51

Przeczytaj uważnie poniższy tekst i wybierz wszystkie poprawne dokończenia zdań...

Elektrostatyka
Elektryzowanie przez dotyk. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 52

Na rysunku przedstawiono dwa naelektryzowane elektroskopy (I i II)...

Elektrostatyka
Elektryzowanie przez dotyk. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 52

Przyjrzyj się dokładnie poniższym ilustracjom i wybierz poprawne uzupełnienia zdań. Rozładownie elektroskopu...

Elektrostatyka
Elektryzowanie przez dotyk. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 52

Na dwóch identycznych kulach wykonanych z przewodnika znajdują...

Elektrostatyka
Elektryzowanie przez dotyk. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 56

Na rysunkach przedstawiono schematycznie rozmieszczenie ładunków...

Elektrostatyka
Elektryzowanie przez indukcję. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 57

Dwa stykające się metalowe przedmioty leżą na podstawkach z izolatora...

Elektrostatyka
Elektryzowanie przez indukcję. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 57

Kulkę naelektryzowano ładunkiem o nieznanym znaku. Wyjaśnij, jak możesz...

Elektrostatyka
Elektryzowanie przez indukcję. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 57

Przygotuj: pustą puszkę po napoju, plastikową rurkę oraz kawałek tkaniny....

Elektrostatyka
Elektryzowanie przez indukcję. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 60

Ciało jest naelektryzowane A. wtedy, gdy ma...

Elektrostatyka
Powtórzenie. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 60

Początkowo obojętną elektrycznie szklaną rurkę naelektryzowano dodatnio...

Elektrostatyka
Powtórzenie. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 60

Ciała I, II oraz III są naelektryzowane i oddziałują ze sobą...

Elektrostatyka
Powtórzenie. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 60

Szklaną rurkę potarto jedwabną tkaniną. Następnie rurką...

Elektrostatyka
Powtórzenie. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 5 strona 60

Ujemnie naelektryzowaną rurkę z tworzywa sztucznego zetknięto z nienaelektryzowanym...

Elektrostatyka
Powtórzenie. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 6 strona 61

W pracowni szkolnej zgromadzono różne przedmioty, aby przeprowadzić...

Elektrostatyka
Powtórzenie. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 7 strona 61

Wskaż zdania prawdziwe. A. Zarówno izolatory, jak i przewodniki mają...

Elektrostatyka
Powtórzenie. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 8 strona 61

Dwie jednakowe metalowe kule naelektryzowano ujemnie...

Elektrostatyka
Powtórzenie. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 61

Przyporządkuj informację do sposobu elektryzowania. Przerysuj tabelę do...

Elektrostatyka
Powtórzenie. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 i 3 strona 6

Poniżej przedstawiono trzy naelektryzowane elektroskopy wraz z wartością...

Elektrostatyka
Powtórzenie. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 62

Wybierz oprawne uzupełnienia zdań. Gdy zbliżamy (nie dotykając) naelektryzowany...

Elektrostatyka
Powtórzenie. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 5 strona 63

Wiedząc, że wartość ładunku elementarnego to około 1,6⋅10-19C...

Elektrostatyka
Powtórzenie. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 63

Można udowodnić, że jeżeli ciało złożone z dwóch połączonych...

Elektrostatyka
Powtórzenie. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 63

Rysunek przedstawia fragment etykiety z butelki pewnej wody mineralnej...

Elektrostatyka
Powtórzenie. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 8