ZADANIA FIZYKA
Rozwiązania zadań z fizyki z tłumaczeniem

FIZYKA Świat fizyki podręcznik klasa 8 Wydawnictow WSiP

Treść zadania jest podana w formie cytatu, który zawiera jedynie kilka pierwszych słów. Pełną treść zadania znajdziesz w podręczniku lub zbiorze zadań z fizyki.

Podręcznik z fizyki jak i zbiór jest niezbędny do zrozumienia treści zadania. Polecamy zakupienia danego podręcznika lub zbioru zadań z fizyki

FIZYKA Świat fizyki podręcznik klasa 8 Wydawnictow WSiP(zamów)

podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 43

Podaj przykłady ruchów drgających...

Drgania i fale sprężyste
Rozwiązania zadań z fizyki klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 43

Sformułuj wyniki obserwacji z doświadczenia 8.1 w sposób bardziej...

Drgania i fale sprężyste
Rozwiązania zadań z fizyki klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 43

Przeanalizuj wykres ze strony 40 i załóż, że okres ruchu...

Drgania i fale sprężyste
Rozwiązania zadań z fizyki klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 43

Wyjaśnij, co to znaczy, że częstotliwość drgań wynosi...

Drgania i fale sprężyste
Rozwiązania zadań z fizyki klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 5 strona 43

Zawieszony na sprężynie ciężarek porusza się od położenia równowagi do położenia...

Drgania i fale sprężyste
Rozwiązania zadań z fizyki klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 6 strona 43

Rozważ, czy dla drgającego ciężarka jest spełniona zasada zachowania energii...

Drgania i fale sprężyste
Rozwiązania zadań z fizyki klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 7 strona 43

Spójrz na rysunek ciężarka na sprężynie z doświadczenia 8.1. Przypomnij sobie...

Drgania i fale sprężyste
Rozwiązania zadań z fizyki klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 45

Długie wahadło wychylone o mały kąt wykonuje drgania o okresie 2 s i amplitudzie 12 cm. Oblicz średnią...

Drgania i fale sprężyste
Rozwiązania zadań z fizyki klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 45

Zaplanuj, wykonaj i opisz doświadczenie, którego celem jest sprawdzenie, że okres wahadła...

Drgania i fale sprężyste
Rozwiązania zadań z fizyki klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 50

Łódka kołysząca się na wodzie wykonuje drgania o okresie 4 s. Oblicz szybkość...

Drgania i fale sprężyste
Fala sprężysta. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 50

Korzystając z wyniku poprzedniego zadania, oblicz, jakie będą odległości między sąsiednimi grzbietami...

Drgania i fale sprężyste
Fala sprężysta. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 50

Gdy uderzymy krawędzią deseczki w powierzchnię wody, wytwarzamy na niej...

Drgania i fale sprężyste
Fala sprężysta. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 59

Szybkość fali dźwiękowej w powietrzu wynosi 340 m/s. Oblicz, w jakich granicach...

Drgania i fale sprężyste
Dźwięki i wielkości, które je opisują. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 59

Podaj, jaką częstotliwość ma w powietrzu fala dźwiękowa wytworzona przez strunę drgającą...

Drgania i fale sprężyste
Dźwięki i wielkości, które je opisują. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 59

Który z owadów z większą częstotliwością mach skrzydłami: pszczoła...

Drgania i fale sprężyste
Dźwięki i wielkości, które je opisują. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 59

Czy w przestrzeni kosmicznej mogą rozchodzić się dźwięki...

Drgania i fale sprężyste
Dźwięki i wielkości, które je opisują. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 64

Obciążnik zawieszony na sprężynie drga miedzy punktami A i B. Czas przejścia z położenia...

Drgania i fale sprężyste
Dźwięki i wielkości, które je opisują. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 64

Odważnik zawieszony na sprężynie pociągnięto w dół, wykonując pracę 0,18 J...

Drgania i fale sprężyste
Dźwięki i wielkości, które je opisują. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 64

Długość fali przedstawionej na rysunku wynosi...

Drgania i fale sprężyste
Dźwięki i wielkości, które je opisują. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 64

Fala rozchodzi się z szybkością 2 m/s. Jeśli w chwili wykonania fotografii...

Drgania i fale sprężyste
Dźwięki i wielkości, które je opisują. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 5 strona 64

Związek pomiędzy szybkością fali v, jej długością λ i częstotliwością f wyraża się wzorem...

Drgania i fale sprężyste
Dźwięki i wielkości, które je opisują. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 6 strona 65

Szybkość dźwięku w powietrzu wynosi 340 m/s. Żołnierz podczas ćwiczeń...

Drgania i fale sprężyste
Dźwięki i wielkości, które je opisują. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 7 strona 65

Uderzenie pioruna usłyszano 10 s po błyskawicy. Jeśli uwzględnimy fakt, że...

Drgania i fale sprężyste
Dźwięki i wielkości, które je opisują. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 8 strona 65

Rysunki przedstawiają zależność wychylenia od czasu dla fali akustycznej wytworzonej w powietrzu przez drgające kamertony...

Drgania i fale sprężyste
Dźwięki i wielkości, które je opisują. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 9 strona 65

Fala dźwiękowa przechodzi z powietrza do wody. Wysokość dźwięku...

Drgania i fale sprężyste
Dźwięki i wielkości, które je opisują. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 10 strona 65

Rysunek przedstawia fragment klawiatury fortepianu. Częstotliwość najniższego tonu...

Drgania i fale sprężyste
Dźwięki i wielkości, które je opisują. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 66

Mały ciężki przedmiot (np. odważnik) zawieszony na długiej nierozciągliwej...

Drgania i fale sprężyste
Dźwięki i wielkości, które je opisują. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 66

Przeczytaj poniższy fragment opowiadania Sławomira Mrożka Ptaszek ugupu Kiedy byłem...

Drgania i fale sprężyste
Dźwięki i wielkości, które je opisują. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 8