aFizyka logo

Długie wahadło wychylone o mały kąt wykonuje drgania o okresie 2 s i amplitudzie 12 cm. Oblicz średnią...Świat fizyki podręcznik klasa 8 wyd. WSiP

Rozwiązanie zadania: zad. 1 strona 45.

Przedstawiona treść zadania jest tylko fragmentem (cytatem) całej treści zamieszczonej w podręczniku lub zbiorze zadań. Aby w pełni można było skorzystać z analizy rozwiązania zadania, należy znać pełną treść zadania. Zachęcamy do kupna danego podręcznika lub zbioru zadań z fizyki.


Fizyka Podręcznik Zbiór zadań szkoła podstawowa ...Świat fizyki podręcznik klasa 8 wyd. WSiP (zamów podręcznik/ zbiór)

Zobacz rozwiązanie wybranego zadania:

Kliknij aby zobaczyć inne rozwiązania

Zapiszemy dane i szukane:

długie wahadło

Wykonamy rysunek do zadania

Długie wahadło wychylone o mały kąt wykonuje drgania

Zapiszemy wzór na wartość średniej szybkości

wzór na wartość średniej szybkości

Droga (s) jaką pokona wahadło przemieszczając się z jednego krańcowego położenia do drugiego, jest równa podwójnej amplitudzie

Droga (s) jaką pokona wahadło

Czas trwania tego ruchu jest równy

Czas trwania tego ruchu jest równy

Wobec tego otrzymamy zależność na szukaną średnią szybkość

otrzymamy zależność na szukaną średnią szybkość

Odp. średnia szybkość wahadła wynosi 24 cm/s