aFizyka logo

Odważnik zawieszony na sprężynie pociągnięto w dół, wykonując pracę 0,18 J...Świat fizyki podręcznik klasa 8 wyd. WSiP

Rozwiązanie zadania: zad. 2 strona 64.

Przedstawiona treść zadania jest tylko fragmentem (cytatem) całej treści zamieszczonej w podręczniku lub zbiorze zadań. Aby w pełni można było skorzystać z analizy rozwiązania zadania, należy znać pełną treść zadania. Zachęcamy do kupna danego podręcznika lub zbioru zadań z fizyki.


Fizyka Podręcznik Zbiór zadań szkoła podstawowa ...Świat fizyki podręcznik klasa 8 wyd. WSiP (zamów podręcznik/ zbiór)

Zobacz rozwiązanie wybranego zadania:

Kliknij aby zobaczyć inne rozwiązania

Wskazówka: Gdy pociągnięto sprężynę w dół wykonując pracę o wartości 0,18 J, to oznacza, że energia potencjalna sprężystości sprężyny wzrosła o wartość 0,18 J.
Gdy zwolniono naciągniętą sprężynę, to energia potencjalna sprężystości całkowicie zmieniła się w energię kinetyczną przy przejściu p rzez położenie równowagi.
Wobec tego energia kinetyczna w tym miejscu wynosi 0,18 J (wynika to z zasady zachowania energii).

Odp. Prawidłową odpowiedź zawiera podpunkt a: Energia kinetyczna odważnika przy przejściu przez położenie równowagi wynosi 0,18 J