ZADANIA FIZYKA
Rozwiązania zadań z fizyki z tłumaczeniem

Fizyka Świat fizyki Zbiór zadań klasa 8

Treść zadania jest podana w formie cytatu, który zawiera jedynie kilka pierwszych słów. Pełną treść zadania znajdziesz w podręczniku lub zbiorze zadań z fizyki.

Podręcznik z fizyki jak i zbiór jest niezbędny do zrozumienia treści zadania. Polecamy zakupienia danego podręcznika lub zbioru zadań z fizyki

Fizyka Świat fizyki Zbiór zadań klasa 8(zamów)

podręcznik, zbiór zadańzad.1 strona 5

Uczniowie mierzyli temperaturę powietrza za oknem. Wynik pomiarów umieścili na wykresie...

Przemiany energii w zjawiskach cieplnych
Rozwiązania zadań
podręcznik, zbiór zadańzad.2 strona 5

Gdy kierowca naciska pedał hamulca, powoduje tarcie okładzin hamulcowych...

Przemiany energii w zjawiskach cieplnych
Rozwiązania zadań
podręcznik, zbiór zadańzad.3 strona 5

Wagon tramwajowy o masie 8 ton jedzie z szybkością 10m/s. O ile wzrośnie energia wewnętrzna hamulców...

Przemiany energii w zjawiskach cieplnych
Rozwiązania zadań
podręcznik, zbiór zadańzad.4 strona 5

Kulka plasteliny o masie 0,02kg spadła z wysokości 1,5m...

Przemiany energii w zjawiskach cieplnych
Rozwiązania zadań
podręcznik, zbiór zadańzad.5 strona 5

W atmosferę Ziemi wpadają meteoroidy (bryłki materii kosmicznej)...

Przemiany energii w zjawiskach cieplnych
Rozwiązania zadań
podręcznik, zbiór zadańzad.6 strona 6

Gdy dotykasz w chłodny dzień kamienia lub metalowej klamki, masz wrażenie...

Przemiany energii w zjawiskach cieplnych
Rozwiązania zadań
podręcznik, zbiór zadańzad. 7 strona 6

Wymień materiały, będące złymi przewodnikami ciepła...

Przemiany energii w zjawiskach cieplnych
Rozwiązania zadań
podręcznik, zbiór zadańzad.8 strona 6

Jak nazywa się urządzenie przedstawione na rysunku...

Przemiany energii w zjawiskach cieplnych
Rozwiązania zadań
podręcznik, zbiór zadańzad. 9 strona 6

Z jakich materiałów wykonuje się grzejniki CO...

Przemiany energii w zjawiskach cieplnych
Rozwiązania zadań
podręcznik, zbiór zadańzad.10 strona 6

W jakich butach, dopasowanych do nogi czy luźnych mniej marzną stopy...

Przemiany energii w zjawiskach cieplnych
Rozwiązania zadań
podręcznik, zbiór zadańzad.11 strona 6

Jednakowe ilości gorącej herbaty wlano do szklanki i blaszanego kubka...

Przemiany energii w zjawiskach cieplnych
Rozwiązania zadań
podręcznik, zbiór zadańzad.12 strona 6

Masz do dyspozycji szklany pręt, plastikową rurkę, kawałek miedzianego drutu...

Przemiany energii w zjawiskach cieplnych
Rozwiązania zadań
podręcznik, zbiór zadańzad.13 strona 6

W szklance zaparzono herbatę o temperaturze 90°C...

Przemiany energii w zjawiskach cieplnych
Rozwiązania zadań
podręcznik, zbiór zadańzad.14 strona 6

Do naczynia z wodą o temperaturze 20°C...

Przemiany energii w zjawiskach cieplnych
Rozwiązania zadań
podręcznik, zbiór zadańzad.15 strona 6

Podczas sprężania gazu znajdującego się pod tłokiem została wykonana praca 300J...

Przemiany energii w zjawiskach cieplnych
Rozwiązania zadań
podręcznik, zbiór zadańzad.16 strona 7

Podczas pracy silnika samochodu gorące spaliny wykonują pracę...

Przemiany energii w zjawiskach cieplnych
Rozwiązania zadań
podręcznik, zbiór zadańzad.17 strona 7

W działaniu jakich sprzętów AGD...

Przemiany energii w zjawiskach cieplnych
Rozwiązania zadań
podręcznik, zbiór zadańzad.18 strona 7

Wyjaśnij, dlaczego gorący przedmiot szybciej stygnie w wodzie...

Przemiany energii w zjawiskach cieplnych
Rozwiązania zadań
podręcznik, zbiór zadańzad.19 strona 7

W pobliżu dużych zbiorników wodnych temperatura...

Przemiany energii w zjawiskach cieplnych
Rozwiązania zadań
podręcznik, zbiór zadańzad.20 strona 7

Do ogrzania 1kg wody o 1°C potrzeba 4200J...

Przemiany energii w zjawiskach cieplnych
Rozwiązania zadań
podręcznik, zbiór zadańzad.21 strona 7

Woda w basenie jest ogrzewana. Co należy zmierzyć...

Przemiany energii w zjawiskach cieplnych
Rozwiązania zadań
podręcznik, zbiór zadańzad.22 strona 7

Wyjaśnij, dlaczego w upalny dzień piasek nad morzem parzy...

Przemiany energii w zjawiskach cieplnych
Rozwiązania zadań
podręcznik, zbiór zadańzad.23 strona 7

Ile ciepła trzeba dostarczyć 200g wody...

Przemiany energii w zjawiskach cieplnych
Rozwiązania zadań
podręcznik, zbiór zadańzad.24 strona 7

Do termoforu wlano 2 litry wody...

Przemiany energii w zjawiskach cieplnych
Rozwiązania zadań
podręcznik, zbiór zadańzad.25 strona 7

Do szklanki wlano 250g wrzątku...

Przemiany energii w zjawiskach cieplnych
Rozwiązania zadań
podręcznik, zbiór zadańzad.26 strona 7

Oblicz, w jakim czasie grzałką elektryczną o mocy 800W...

Przemiany energii w zjawiskach cieplnych
Rozwiązania zadań
podręcznik, zbiór zadańzad. 27 strona 8

Do wanny zawierającej 60 litrów wody o temperaturze...

Przemiany energii w zjawiskach cieplnych
Rozwiązania zadań z fizyki klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 28 strona 8

Na wykresie przedstawiono zależność temperatury powietrza o masie 1 kg...

Przemiany energii w zjawiskach cieplnych
Rozwiązania zadań z fizyki klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 27 strona 8

Uczniowie mierzyli temperaturę 2 kg wody. Wyniki swoich pomiarów umieścili...

Przemiany energii w zjawiskach cieplnych
Rozwiązania zadań z fizyki klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 30 strona 8

Podczas topnienia temperatura lodu jest cały czas stała i wynosi 0°C...

Przemiany energii w zjawiskach cieplnych
Rozwiązania zadań z fizyki klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 31 strona 8

Dlaczego zamrażalnik lodówki pokrywa się...

Przemiany energii w zjawiskach cieplnych
Rozwiązania zadań z fizyki klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 32 strona 9

Wyjaśnij, dlaczego podczas mówienia na mrozie widać mgiełkę...

Przemiany energii w zjawiskach cieplnych
Rozwiązania zadań z fizyki klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 33 strona 9

Wyjaśnij, dlaczego butelka z zimnym napojem wyjęta z lodówki pokrywa się...

Przemiany energii w zjawiskach cieplnych
Rozwiązania zadań z fizyki klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 34 strona 9

W czasie wysiłku fizycznego lub podczas upału pocimy...

Przemiany energii w zjawiskach cieplnych
Rozwiązania zadań z fizyki klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 35 strona 9

Wśród wymienionych niżej procesów wskaż takie, w których substancje...

Przemiany energii w zjawiskach cieplnych
Rozwiązania zadań z fizyki klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 36 strona 9

W czajniku ogrzewano wodę. Po zagotowaniu wody czajnik wyłączono. Wykres przedstawia...

Przemiany energii w zjawiskach cieplnych
Rozwiązania zadań z fizyki klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 37 strona 10

Dlaczego odczuwamy chłód po wyjściu...

Przemiany energii w zjawiskach cieplnych
Rozwiązania zadań z fizyki klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 38 strona 10

Jak zmieni się energia wewnętrzna topniejącego sopla...

Przemiany energii w zjawiskach cieplnych
Rozwiązania zadań z fizyki klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 39 strona 10

Znajdź ciepło topnienia lodu. Opisz zjawisko zachodzące w przyrodzie...

Przemiany energii w zjawiskach cieplnych
Rozwiązania zadań z fizyki klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 40 strona 10

Odszukaj w odpowiedniej tabeli ciepło krzepnięcia wody oraz żelaza...

Przemiany energii w zjawiskach cieplnych
Rozwiązania zadań z fizyki klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 41 strona 10

Odszukaj tabelę z temperaturą topnienia oraz ciepłem topnienia...

Przemiany energii w zjawiskach cieplnych
Rozwiązania zadań z fizyki klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad.42 strona 10

Oblicz, ile ciepła trzeba dostarczyć bryle lodu o masie 5 kg...

Przemiany energii w zjawiskach cieplnych
Rozwiązania zadań z fizyki klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 43 strona 10

Aby całkowicie stopić bez zmiany temperatury 200 kg pewnej substancji...

Przemiany energii w zjawiskach cieplnych
Rozwiązania zadań z fizyki klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 44 strona 10

Odszukaj w odpowiedniej tabeli na końcu książki ciepło parowania...

Przemiany energii w zjawiskach cieplnych
Rozwiązania zadań z fizyki klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 45 strona 10

Odszukaj tabelę, w której umieszczono temperatury wrzenia oraz ciepłem parowania...

Przemiany energii w zjawiskach cieplnych
Rozwiązania zadań z fizyki klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 46 strona 10

Pewnej masie wody o temperaturze 100°C dostarczono 11,29 MJ...

Przemiany energii w zjawiskach cieplnych
Rozwiązania zadań z fizyki klasa 8