aFizyka logo

Podczas sprężania gazu znajdującego się pod tłokiem została wykonana praca 300J...Świat fizyki Zbiór zadań klasa 8 wyd. WSiP

Rozwiązanie zadania: zad.15 strona 6.

Przedstawiona treść zadania jest tylko fragmentem (cytatem) całej treści zamieszczonej w podręczniku lub zbiorze zadań. Aby w pełni można było skorzystać z analizy rozwiązania zadania, należy znać pełną treść zadania. Zachęcamy do kupna danego podręcznika lub zbioru zadań z fizyki.


Fizyka Podręcznik Zbiór zadań szkoła podstawowa ...Świat fizyki Zbiór zadań klasa 8 wyd. WSiP (zamów podręcznik/ zbiór)

Zobacz rozwiązanie wybranego zadania:

Kliknij aby zobaczyć inne rozwiązania

Wskazówka: W podanym przykładzie siła zewnętrzna wykonała pracę nad gazem w wyniku czego wzrosła energia wewnętrzna gazu, ale gaz jednocześnie oddał część ciepła do otoczenia. Jest to przykład na zastosowanie pierwszej zasady termodynamiki

siła zewnętrzna wykonała pracę nad gazem

Zapiszemy postać pierwszej zasady termodynamiki dla tego przykładu i obliczymy szukaną zmianę energii wewnętrznej gazu

postać pierwszej zasady termodynamiki

Odp. Energia wewnętrzna gazu wzrosła o 200J