aFizyka logo

Do ogrzania 1kg wody o 1°C potrzeba 4200J...Świat fizyki Zbiór zadań klasa 8 wyd. WSiP

Rozwiązanie zadania: zad.20 strona 7.

Przedstawiona treść zadania jest tylko fragmentem (cytatem) całej treści zamieszczonej w podręczniku lub zbiorze zadań. Aby w pełni można było skorzystać z analizy rozwiązania zadania, należy znać pełną treść zadania. Zachęcamy do kupna danego podręcznika lub zbioru zadań z fizyki.


Fizyka Podręcznik Zbiór zadań szkoła podstawowa ...Świat fizyki Zbiór zadań klasa 8 wyd. WSiP (zamów podręcznik/ zbiór)

Zobacz rozwiązanie wybranego zadania:

Kliknij aby zobaczyć inne rozwiązania

Wskazówka: podana informacja w treści zadania określa ciepło właściwe wody, które informuje ile należy dostarczyć ciepła aby ogrzać 1kg wody o 1°C.

Przy obliczeniach skorzystamy ze wzoru na ciepło pobrane podczas ogrzewania określonej masy substancji

ciepło pobrane podczas ogrzewania

Postać pierwszej zasady termodynamiki dla omawianego przypadku wyrazi się wzorem:

postać pierwszej zasady termodynamiki

Odp. a)

ogrzać 3kg wody o 1°C

Odp. Aby ogrzać 3kg wody o 1°C, należy dostarczyć 12600J energii.

Odp. b)

ogrzać 1kg wody o 10°C

Odp. Aby ogrzać 1kg wody o 10°C, należy dostarczyć 42000J energii.

Odp. c)

ogrzać 3kg wody o 10°C,

Odp. Aby ogrzać 3kg wody o 10°C, należy dostarczyć 126000J energii.