aFizyka logo
Szukaj rozwiązania zadania:

Ceramika na zamówienie

warsztaty ceramiczne

prezent z klasą, warsztaty ceramiczne, rodzinne spotkania z gliną...

ZADANIA FIZYKA
Rozwiązania zadań z fizyki z tłumaczeniem

Treść zadania jest podana w formie cytatu, który zawiera jedynie kilka pierwszych słów. Pełną treść zadania znajdziesz w podręczniku lub zbiorze zadań z fizyki.

Podręcznik z fizyki jak i zbiór jest niezbędny do zrozumienia treści zadania. Polecamy zakupienia danego podręcznika lub zbioru zadań z fizyki

Spotkania z fizyką klasa 8 Zeszyt ćwiczeń Wydawnictwo Nowa Era

Spotkania z fizyką klasa 8 Zeszyt ćwiczeń Wydawnictwo Nowa Era(zamów)

podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 49

Otocz pętlą zdjęcia, na których przedstawione są skutki oddziaływań magnetycznych...

Magnetyzm
Bieguny magnetyczne
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 49

Oceń prawdziwość zdań... Źródłem oddziaływań magnetycznych są magnesy...

Magnetyzm
Bieguny magnetyczne
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 50

Na rysunku a przedstawiono ustawienie igieł magnetycznych dwóch kompasów...

Magnetyzm
Bieguny magnetyczne
podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 50

Przemek i Wojtek chcieli z jednego magnesu sztabkowego uzyskać dwa magnesy...

Magnetyzm
Bieguny magnetyczne
podręcznik, zbiór zadańzad. 5 strona 50

Na rysunku A pokazano wektory sił, jakimi oddziałują na siebie dwa magnesy...

Magnetyzm
Bieguny magnetyczne
podręcznik, zbiór zadańzad. 6 strona 51

Magnes działa na stalową, początkowo nienamagnesowaną kulę siłą o wartości 15 N...

Magnetyzm
Bieguny magnetyczne
podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 52

Jeżeli przez pętlę wykonana z przewodnika płynie prąd, to pętla...

Magnetyzm
Właściwości magnetyczne przewodnika z prądem
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 53

Uczniowie chcieli zademonstrować wzajemne oddziaływanie przewodów, przez które płynie...

Magnetyzm
Właściwości magnetyczne przewodnika z prądem

podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 53

Na rysunku obok pokazano ustawienie igieł kompasu w pobliżu przewodnika...

Magnetyzm
Właściwości magnetyczne przewodnika z prądem
podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 54

Zaznacz na rysunkach B i C bieguny magnesu, jeżeli wiadomo, że na rysunkach A...

Magnetyzm
Właściwości magnetyczne przewodnika z prądem
podręcznik, zbiór zadańzad. 5 strona 54

Sprawdź doświadczalnie i napisz, w jaki sposób obok igły magnetycznej kompasu należy ustawić przewód...

Magnetyzm
Właściwości magnetyczne przewodnika z prądem