ZADANIA FIZYKA
Rozwiązania zadań z fizyki z tłumaczeniem

Spotkania z fizyką klasa 8 Zeszyt ćwiczeń Wydawnictwo Nowa Era

Treść zadania jest podana w formie cytatu, który zawiera jedynie kilka pierwszych słów. Pełną treść zadania znajdziesz w podręczniku lub zbiorze zadań z fizyki.

Podręcznik z fizyki jak i zbiór jest niezbędny do zrozumienia treści zadania. Polecamy zakupienia danego podręcznika lub zbioru zadań z fizyki

Spotkania z fizyką klasa 8 Zeszyt ćwiczeń Wydawnictwo Nowa Era(zamów)

podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 49

Otocz pętlą zdjęcia, na których przedstawione są skutki oddziaływań magnetycznych...

Magnetyzm
Bieguny magnetyczne
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 49

Oceń prawdziwość zdań... Źródłem oddziaływań magnetycznych są magnesy...

Magnetyzm
Bieguny magnetyczne
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 50

Na rysunku a przedstawiono ustawienie igieł magnetycznych dwóch kompasów...

Magnetyzm
Bieguny magnetyczne
podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 50

Przemek i Wojtek chcieli z jednego magnesu sztabkowego uzyskać dwa magnesy...

Magnetyzm
Bieguny magnetyczne
podręcznik, zbiór zadańzad. 5 strona 50

Na rysunku A pokazano wektory sił, jakimi oddziałują na siebie dwa magnesy...

Magnetyzm
Bieguny magnetyczne
podręcznik, zbiór zadańzad. 6 strona 51

Magnes działa na stalową, początkowo nienamagnesowaną kulę siłą o wartości 15 N...

Magnetyzm
Bieguny magnetyczne
podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 52

Jeżeli przez pętlę wykonana z przewodnika płynie prąd, to pętla...

Magnetyzm
Właściwości magnetyczne przewodnika z prądem
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 53

Uczniowie chcieli zademonstrować wzajemne oddziaływanie przewodów, przez które płynie...

Magnetyzm
Właściwości magnetyczne przewodnika z prądem
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 53

Na rysunku obok pokazano ustawienie igieł kompasu w pobliżu przewodnika...

Magnetyzm
Właściwości magnetyczne przewodnika z prądem
podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 54

Zaznacz na rysunkach B i C bieguny magnesu, jeżeli wiadomo, że na rysunkach A...

Magnetyzm
Właściwości magnetyczne przewodnika z prądem
podręcznik, zbiór zadańzad. 5 strona 54

Sprawdź doświadczalnie i napisz, w jaki sposób obok igły magnetycznej kompasu należy ustawić przewód...

Magnetyzm
Właściwości magnetyczne przewodnika z prądem
podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 55

Podkreśl poprawne uzupełnienia... Gdy z prawej strony gwoździa (patrz model...

Magnetyzm
Elektromagnes- budowa, działanie, zastosowanie
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 55

Wskaż właściwe... Spośród elektromagnesów A i B źródłem silniejszego...

Magnetyzm
Elektromagnes- budowa, działanie, zastosowanie
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 56

Wskaż ciała, które mogą oddziaływać magnetycznie... Napisz krotko, dlaczego pociągi magnetyczne...

Magnetyzm
Elektromagnes- budowa, działanie, zastosowanie
podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 58

Zastanów się i podaj po jednej wadzie i jednej zalecie elektromagnesów...

Magnetyzm
Elektromagnes- budowa, działanie, zastosowanie
podręcznik, zbiór zadańzad. 5 strona 58

W pierwszej połowie XIX w., dzięki odkryciom z dziedziny elektromagnetyzmu...

Magnetyzm
Elektromagnes- budowa, działanie, zastosowanie
podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 59

Na rysunkach A- D przedstawiono... Po zamknięciu obwodu większa siła magnetyczna...

Magnetyzm
Oddziaływanie magnetyczne a silnik elektryczny
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 60

Na rysunku A na pręt, przez który płynie prąd elektryczny...

Magnetyzm
Oddziaływanie magnetyczne a silnik elektryczny
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 61

Silniki elektryczne maja dużo większą sprawność niż silniki spalinowe, dlatego...

Magnetyzm
Oddziaływanie magnetyczne a silnik elektryczny
podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 64

Oceń prawdziwość... Wszystkie ferromagnetyki po odsunięciu od nich magnesu...

Magnetyzm
Test powtórzeniowy. Magnetyzm
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 64

Wskaż rysunek, który przedstawia właściwe ustawienie...

Magnetyzm
Oddziaływanie magnetyczne a silnik elektryczny
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 64

Nad kompasem ustawiono przewód tak, jak pokazano na rysunku...

Magnetyzm
Oddziaływanie magnetyczne a silnik elektryczny
podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 64

Trzy sztabki (dwie namagnesowane, jedna nie)...

Magnetyzm
Oddziaływanie magnetyczne a silnik elektryczny