ZADANIA FIZYKA
Rozwiązania zadań z fizyki z tłumaczeniem

Spotkania z fizyką klasa 8 Podręcznik Wydawnictwo Nowa Era

Treść zadania jest podana w formie cytatu, który zawiera jedynie kilka pierwszych słów. Pełną treść zadania znajdziesz w podręczniku lub zbiorze zadań z fizyki.

Podręcznik z fizyki jak i zbiór jest niezbędny do zrozumienia treści zadania. Polecamy zakupienia danego podręcznika lub zbioru zadań z fizyki

Spotkania z fizyką klasa 8 Podręcznik Wydawnictwo Nowa Era(zamów)

podręcznik, zbiór zadańzad.1 strona 163

Spośród poniższych zdań wybierz te, które opisują ruch drgający. A. Torem ruchu...

Drgania i fale
Ruch drgający. Rozwiązania zadań
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 163

Przyjrzyj się rysunkom i wybierz poprawne odpowiedzi. a) Jeżeli wszystkie sprężyny...

Drgania i fale
Ruch drgający. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 164

Przeanalizuj poklatkową prezentację wahadła w ruchu zamieszczonym poniżej...

Drgania i fale
Ruch drgający. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 164

Czworo uczniów wyznaczało okresy drgań wahadeł o różnych długościach. Zapisali swoje...

Drgania i fale
Ruch drgający. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 5 strona 164

Przeanalizuj rysunek pokazujący kolejne położenia wahadła tuż po wprawieniu go w drgania...

Drgania i fale
Ruch drgający. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 169

Przeanalizuj wykresy zależności położenia od czasu dla dwóch drgających obciążników zawieszonych na sprężynach...

Drgania i fale
Wykresy ruchu drgającego. Przemiany energii. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 169

Przeanalizuj wykres zależności wychylenia z położenia równowagi od czasu dla drgającego wahadła...

Drgania i fale
Wykresy ruchu drgającego. Przemiany energii. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 170

Wyobraź sobie, że ciężarek na sprężynie ślizgał się po gładkim stole (poruszał się...

Drgania i fale
Wykresy ruchu drgającego. Przemiany energii. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 170

Wybierz poprawne uzupełnienie zdań. Okres drgań wahadła wynosi 0,6 s...

Drgania i fale
Wykresy ruchu drgającego. Przemiany energii. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 175

Do sadzawki wrzucono kamyk, który wytworzył na powierzchni wody falę...

Drgania i fale
Fale mechaniczne. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 175

Zdjęcie przedstawia falę wytworzoną na sznurze. Określ w przybliżeniu...

Drgania i fale
Fale mechaniczne. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 175

Pewnego dnia odległość między grzbietami fali na morzu wynosiła 2,5 m. Najkrótszy czas pomiędzy...

Drgania i fale
Fale mechaniczne. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 176

Na poniższych rysunkach przedstawiono fragment rozchodzącej się na sznurze fali, której okres...

Drgania i fale
Fale mechaniczne. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 5 strona 176

Prędkość rozchodzenia się fali na sznurze wynosi 2,4 m/s. a) Z jaką częstotliwością...

Drgania i fale
Fale mechaniczne. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 6 strona 176

Na płytkiej wodzie prędkość rozchodzenia się fali zależy...

Drgania i fale
Fale mechaniczne. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 181

Ułóż zjawiska w takiej kolejności, w jakiej występują, gdy słyszymy muzykę...

Drgania i fale
Fale dźwiękowe. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 181

Wskaż zdania prawdziwe. A. Fale dźwiękowe szybciej rozchodzą...

Drgania i fale
Fale dżwiękowe. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 181

Kto pierwszy usłyszy plusk kamienia wrzuconego do jeziora...

Drgania i fale
Fale dźwiękowe. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 182

"W dostępnych ci źródłach informacji sprawdź, które z wymienionych obiektów mogą poruszać...

Drgania i fale
Fale dźwiękowe. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 5 strona 182

Membrana głośnika drga z częstotliwością 500 Hz. Oblicz, ile wynosi...

Drgania i fale
Fale dźwiękowe. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 6 strona 176

Dwóch uczniów, Łukasz i Jarek, opracowało sposób pomiaru prędkości...

Drgania i fale
Fale dźwiękowe. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 191

Przeanalizuj oscylogramy czterech dźwięków wygenerowanych za pomocą programu...

Drgania i fale
Wysokość i głośność dźwięku. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 191

Antek przechwala się, że dzięki jego nowym głośnikom...

Drgania i fale
Wysokość i głośność dźwięku. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 191

Wskaż zdania prawdziwe. A. Źródłem dźwięku w fortepianie...

Drgania i fale
Wysokość i głośność dźwięku. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 192

Dopasuj poniższe źródła dźwięku do odpowiednich oscylogramów A. stukanie...

Drgania i fale
Wysokość i głośność dźwięku. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 5 strona 192

Do opisanych sytuacji dopasuj poziom natężenia dźwięku...

Drgania i fale
Wysokość i głośność dźwięku. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 200

Wśród poniższych opisów wskaż te, które dotyczą fali mechanicznej...

Drgania i fale
Fale elektromagnetyczne. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 200

Do danego obiektu dopasuj rodzaj fal elektromagnetycznych...

Drgania i fale
Fale elektromagnetyczne. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 201

Do rodzajów fal dopasuj ich zastosowania spośród podanych...

Drgania i fale
Fale elektromagnetyczne. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 201

Promieniowanie wytwarzane w lampie rentgenowskiej ma długość rzędu 0,1 nm...

Drgania i fale
Fale elektromagnetyczne. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 5 strona 201

Urządzenia komunikujące się ze sobą za pomocą technologii wi- fi wykorzystują falę...

Drgania i fale
Fale elektromagnetyczne. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 6 strona 201

Przyjmijmy, że Ziemia i Mars znalazły się w takich pozycjach, że odległość między...

Drgania i fale
Fale elektromagnetyczne. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 204

Jak zmieniają się energia kinetyczna (Ek) i energia potencjalna (Ep)...

Drgania i fale
Fale elektromagnetyczne. Powtórzenie. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 204

Na wykresie przedstawiono zależność położenia od czasu dla drgającego ciała...

Drgania i fale
Fale elektromagnetyczne. Powtórzenie. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 204

Czerwoną strzałką zaznaczono odległość równą A/ B/ C/ D...

Drgania i fale
Fale elektromagnetyczne. Powtórzenie. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 204

Jeżeli do leżącego na powierzchni wody liścia dotrze fala kolista...

Drgania i fale
Fale elektromagnetyczne. Powtórzenie. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad.5 strona 204

Wskaż zdanie fałszywe. A. Drgająca struna jest źródłem...

Drgania i fale
Fale elektromagnetyczne. Powtórzenie. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 6 strona 205

Wybierz poprawne dokończenie zdania. Fale mechaniczne i elektromagnetyczne różnią się tym...

Drgania i fale
Fale elektromagnetyczne. Powtórzenie. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 205

Liczba uderzeń na minutę jednego młota pneumatycznego wynosi 4080, a drugiego 2760...

Drgania i fale
Fale elektromagnetyczne. Powtórzenie. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 205

Na rysunku przedstawiono trzy położenia kuli do wyburzania poruszającej...

Drgania i fale
Fale elektromagnetyczne. Powtórzenie. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 205

Drgająca membrana głośnika wytwarza w powietrzu fale dźwiękową o długości 17 cm...

Drgania i fale
Fale elektromagnetyczne. Powtórzenie. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 205

Fale radiowe w porównaniu z promieniowaniem rentgenowskim...

Drgania i fale
Fale elektromagnetyczne. Powtórzenie. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 5 strona 205

Na rysunku pokazano trzy położenia ciężarka zaczepionego...

Drgania i fale
Fale elektromagnetyczne. Powtórzenie. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 6 strona 206

Na oscylogramach w tej samej skali zarejestrowano dźwięk samogłoski...

Drgania i fale
Fale elektromagnetyczne. Powtórzenie. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 7 strona 206

Jeżeli grzbiety fal morskich są odległe od siebie o 16 m...

Drgania i fale
Fale elektromagnetyczne. Powtórzenie. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 8 strona 206

Kibic siedzi na trybunie w odległości 35 m od pistoletu startowego...

Drgania i fale
Fale elektromagnetyczne. Powtórzenie. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 207

Jeżeli znamy długość nici, na której wisi kulka, to możemy obliczyć okres...

Drgania i fale
Fale elektromagnetyczne. Powtórzenie. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 207

Wybierz poprawne uzupełnienia zdania. Fala dźwiękowa trafia na betonową ścianę...

Drgania i fale
Fale elektromagnetyczne. Powtórzenie. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 207

Na rysunku w schematyczny sposób przedstawiono zagęszczenia i rozrzedzenia powietrza...

Drgania i fale
Fale elektromagnetyczne. Powtórzenie. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 207

Betelgeuse to gwiazda w gwiazdozbiorze Oriona, która jest czerwonym nadolbrzymem...

Drgania i fale
Fale elektromagnetyczne. Powtórzenie. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 5 strona 207

Oblicz, ile wynosiłoby minimalne opóźnienie między zadanym pytaniem, a otrzymaną odpowiedzią...

Drgania i fale
Fale elektromagnetyczne. Powtórzenie. Rozwiązania zadań klasa 8