Fizyka szkoła podstawowa
Fizyka: wzory, prawa i teoria. Rozwiązania zadań z omówieniem

Rozwązanie zadania:

Fizyka w szkole

ZADANIA FIZYKA
Rozwiązania zadań z fizyki z tłumaczeniem

Treść zadania jest podana w formie cytatu, który zawiera jedynie kilka pierwszych słów. Pełną treść zadania znajdziesz w podręczniku lub zbiorze zadań z fizyki.

Podręcznik z fizyki jak i zbiór jest niezbędny do zrozumienia treści zadania. Polecamy zakupienia danego podręcznika lub zbioru zadań z fizyki

Spotkania z fizyką klasa 8 Podręcznik Wydawnictwo Nowa Era

Spotkania z fizyką klasa 8 Podręcznik Wydawnictwo Nowa Era(zamów)

podręcznik, zbiór zadańzad.1 strona 163

Spośród poniższych zdań wybierz te, które opisują ruch drgający. A. Torem ruchu...

Drgania i fale
Ruch drgający. Rozwiązania zadań
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 163

Przyjrzyj się rysunkom i wybierz poprawne odpowiedzi. a) Jeżeli wszystkie sprężyny...

Drgania i fale
Ruch drgający. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 164

Przeanalizuj poklatkową prezentację wahadła w ruchu zamieszczonym poniżej...

Drgania i fale
Ruch drgający. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 164

Czworo uczniów wyznaczało okresy drgań wahadeł o różnych długościach. Zapisali swoje...

Drgania i fale
Ruch drgający. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 5 strona 164

Przeanalizuj rysunek pokazujący kolejne położenia wahadła tuż po wprawieniu go w drgania...

Drgania i fale
Ruch drgający. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 169

Przeanalizuj wykresy zależności położenia od czasu dla dwóch drgających obciążników zawieszonych na sprężynach...

Drgania i fale
Wykresy ruchu drgającego. Przemiany energii. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 169

Przeanalizuj wykres zależności wychylenia z położenia równowagi od czasu dla drgającego wahadła...

Drgania i fale
Wykresy ruchu drgającego. Przemiany energii. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 170

Wyobraź sobie, że ciężarek na sprężynie ślizgał się po gładkim stole (poruszał się...

Drgania i fale
Wykresy ruchu drgającego. Przemiany energii. Rozwiązania zadań klasa 8

podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 170

Wybierz poprawne uzupełnienie zdań. Okres drgań wahadła wynosi 0,6 s...

Drgania i fale
Wykresy ruchu drgającego. Przemiany energii. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 175

Do sadzawki wrzucono kamyk, który wytworzył na powierzchni wody falę...

Drgania i fale
Fale mechaniczne. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 175

Zdjęcie przedstawia falę wytworzoną na sznurze. Określ w przybliżeniu...

Drgania i fale
Fale mechaniczne. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 175

Pewnego dnia odległość między grzbietami fali na morzu wynosiła 2,5 m. Najkrótszy czas pomiędzy...

Drgania i fale
Fale mechaniczne. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 176

Na poniższych rysunkach przedstawiono fragment rozchodzącej się na sznurze fali, której okres...

Drgania i fale
Fale mechaniczne. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 5 strona 176

Prędkość rozchodzenia się fali na sznurze wynosi 2,4 m/s. a) Z jaką częstotliwością...

Drgania i fale
Fale mechaniczne. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 6 strona 176

Na płytkiej wodzie prędkość rozchodzenia się fali zależy...

Drgania i fale
Fale mechaniczne. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 181

Ułóż zjawiska w takiej kolejności, w jakiej występują, gdy słyszymy muzykę...

Drgania i fale
Fale dźwiękowe. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 181

Wskaż zdania prawdziwe. A. Fale dźwiękowe szybciej rozchodzą...

Drgania i fale
Fale dżwiękowe. Rozwiązania zadań klasa 8

podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 181

Kto pierwszy usłyszy plusk kamienia wrzuconego do jeziora...

Drgania i fale
Fale dźwiękowe. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 182

"W dostępnych ci źródłach informacji sprawdź, które z wymienionych obiektów mogą poruszać...

Drgania i fale
Fale dźwiękowe. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 5 strona 182

Membrana głośnika drga z częstotliwością 500 Hz. Oblicz, ile wynosi...

Drgania i fale
Fale dźwiękowe. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 6 strona 176

Dwóch uczniów, Łukasz i Jarek, opracowało sposób pomiaru prędkości...

Drgania i fale
Fale dźwiękowe. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 191

Przeanalizuj oscylogramy czterech dźwięków wygenerowanych za pomocą programu...

Drgania i fale
Wysokość i głośność dźwięku. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 191

Antek przechwala się, że dzięki jego nowym głośnikom...

Drgania i fale
Wysokość i głośność dźwięku. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 191

Wskaż zdania prawdziwe. A. Źródłem dźwięku w fortepianie...

Drgania i fale
Wysokość i głośność dźwięku. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 192

Dopasuj poniższe źródła dźwięku do odpowiednich oscylogramów A. stukanie...

Drgania i fale
Wysokość i głośność dźwięku. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 5 strona 192

Do opisanych sytuacji dopasuj poziom natężenia dźwięku...

Drgania i fale
Wysokość i głośność dźwięku. Rozwiązania zadań klasa 8

podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 200

Wśród poniższych opisów wskaż te, które dotyczą fali mechanicznej...

Drgania i fale
Fale elektromagnetyczne. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 200

Do danego obiektu dopasuj rodzaj fal elektromagnetycznych...

Drgania i fale
Fale elektromagnetyczne. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 201

Do rodzajów fal dopasuj ich zastosowania spośród podanych...

Drgania i fale
Fale elektromagnetyczne. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 201

Promieniowanie wytwarzane w lampie rentgenowskiej ma długość rzędu 0,1 nm...

Drgania i fale
Fale elektromagnetyczne. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 5 strona 201

Urządzenia komunikujące się ze sobą za pomocą technologii wi- fi wykorzystują falę...

Drgania i fale
Fale elektromagnetyczne. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 6 strona 201

Przyjmijmy, że Ziemia i Mars znalazły się w takich pozycjach, że odległość między...

Drgania i fale
Fale elektromagnetyczne. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 204

Jak zmieniają się energia kinetyczna (Ek) i energia potencjalna (Ep)...

Drgania i fale
Fale elektromagnetyczne. Powtórzenie. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 204

Na wykresie przedstawiono zależność położenia od czasu dla drgającego ciała...

Drgania i fale
Fale elektromagnetyczne. Powtórzenie. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 204

Czerwoną strzałką zaznaczono odległość równą A/ B/ C/ D...

Drgania i fale
Fale elektromagnetyczne. Powtórzenie. Rozwiązania zadań klasa 8

podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 204

Jeżeli do leżącego na powierzchni wody liścia dotrze fala kolista...

Drgania i fale
Fale elektromagnetyczne. Powtórzenie. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad.5 strona 204

Wskaż zdanie fałszywe. A. Drgająca struna jest źródłem...

Drgania i fale
Fale elektromagnetyczne. Powtórzenie. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 6 strona 205

Wybierz poprawne dokończenie zdania. Fale mechaniczne i elektromagnetyczne różnią się tym...

Drgania i fale
Fale elektromagnetyczne. Powtórzenie. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 205

Liczba uderzeń na minutę jednego młota pneumatycznego wynosi 4080, a drugiego 2760...

Drgania i fale
Fale elektromagnetyczne. Powtórzenie. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 205

Na rysunku przedstawiono trzy położenia kuli do wyburzania poruszającej...

Drgania i fale
Fale elektromagnetyczne. Powtórzenie. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 205

Drgająca membrana głośnika wytwarza w powietrzu fale dźwiękową o długości 17 cm...

Drgania i fale
Fale elektromagnetyczne. Powtórzenie. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 205

Fale radiowe w porównaniu z promieniowaniem rentgenowskim...

Drgania i fale
Fale elektromagnetyczne. Powtórzenie. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 5 strona 205

Na rysunku pokazano trzy położenia ciężarka zaczepionego...

Drgania i fale
Fale elektromagnetyczne. Powtórzenie. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 6 strona 206

Na oscylogramach w tej samej skali zarejestrowano dźwięk samogłoski...

Drgania i fale
Fale elektromagnetyczne. Powtórzenie. Rozwiązania zadań klasa 8

podręcznik, zbiór zadańzad. 7 strona 206

Jeżeli grzbiety fal morskich są odległe od siebie o 16 m...

Drgania i fale
Fale elektromagnetyczne. Powtórzenie. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 8 strona 206

Kibic siedzi na trybunie w odległości 35 m od pistoletu startowego...

Drgania i fale
Fale elektromagnetyczne. Powtórzenie. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 207

Jeżeli znamy długość nici, na której wisi kulka, to możemy obliczyć okres...

Drgania i fale
Fale elektromagnetyczne. Powtórzenie. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 207

Wybierz poprawne uzupełnienia zdania. Fala dźwiękowa trafia na betonową ścianę...

Drgania i fale
Fale elektromagnetyczne. Powtórzenie. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 207

Na rysunku w schematyczny sposób przedstawiono zagęszczenia i rozrzedzenia powietrza...

Drgania i fale
Fale elektromagnetyczne. Powtórzenie. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 207

Betelgeuse to gwiazda w gwiazdozbiorze Oriona, która jest czerwonym nadolbrzymem...

Drgania i fale
Fale elektromagnetyczne. Powtórzenie. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 5 strona 207

Oblicz, ile wynosiłoby minimalne opóźnienie między zadanym pytaniem, a otrzymaną odpowiedzią...

Drgania i fale
Fale elektromagnetyczne. Powtórzenie. Rozwiązania zadań klasa 8


Aplikacje na Androida

Okręty- bitwa morska
okręty gra sieciowa
Darmowa aplikacja na Androida
Kalkulator jednostek fizycznych
Kalkulator jednostek fizycznych (tablet, smartfon, telefon)
Znaki drogowe.
znaki drogowe na telefon, tablet, smartfon
Darmowa aplikacja na Androida
Geometria. Wzory
geometri kalkulator wzory figur bryl

© baibaz - stock.adobe.com

przepis na gofryZobacz przepis na wyśmienite gofry