ZADANIA FIZYKA
Rozwiązania zadań z fizyki z tłumaczeniem

Spotkania z fizyką klasa 8 Podręcznik Wydawnictwo Nowa Era

Treść zadania jest podana w formie cytatu, który zawiera jedynie kilka pierwszych słów. Pełną treść zadania znajdziesz w podręczniku lub zbiorze zadań z fizyki.

Podręcznik z fizyki jak i zbiór jest niezbędny do zrozumienia treści zadania. Polecamy zakupienia danego podręcznika lub zbioru zadań z fizyki

Spotkania z fizyką klasa 8 Podręcznik Wydawnictwo Nowa Era(zamów)

podręcznik, zbiór zadańzad.1 strona 126

Trzy kawałki żelaza, których strony oznaczono literami, oddziałują...

Magnetyzm
Bieguny magnetyczne. Rozwiązania zadań
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 126

Do magnesu sztabkowego przyczepił się nienamagnesowany gwóźdź...

Magnetyzm
Bieguny magnetyczne. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 126

Igła magnetyczna kompasu z wyszczerbionym końcem początkowo była ustawiona...

Magnetyzm
Bieguny magnetyczne. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 127

Na dwóch spośród poniższych zdjęć przedstawiono praktyczne zastosowanie oddziaływania magnesów...

Magnetyzm
Bieguny magnetyczne. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 133

Wskaż dwa rysunki przedstawiające możliwe ustawienie igieł magnetycznych w pobliżu przewodnika...

Magnetyzm
Właściwości magnetyczne przewodnika z prądem. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 133

Czy jest możliwe takie ustawienie igły kompasu w pobliżu przewodu, że igła...

Magnetyzm
Właściwości magnetyczne przewodnika z prądem. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 134

Do pętli podłączonej do baterii zbliżono igłę kompasu. Igła ustawiła się...

Magnetyzm
Właściwości magnetyczne przewodnika z prądem. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 134

Wskaż na fotografii bieguny S i N zwojnicy podłączonej do baterii...

Magnetyzm
Właściwości magnetyczne przewodnika z prądem. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 139

Uporządkuj przedstawione elektromagnesy w kolejności od tego, który oddziaływałby najsłabiej...

Magnetyzm
Elektromagnes budowa, działanie, zastosowanie. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 139

Wybierz poprawne uzupełnienia zdań. a) Elektromagnes na rysunku obok będzie...

Magnetyzm
Elektromagnes budowa, działanie, zastosowanie. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 140

Wskaż zestaw przedmiotów do wykonania elektromagnesu...

Magnetyzm
Elektromagnes budowa, działanie, zastosowanie. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 140

Stalowy rdzeń w elektromagnesie A. wzmacnia jego działanie B. osłabia...

Magnetyzm
Elektromagnes budowa, działanie, zastosowanie. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 5 strona 140

Jacek i Tomek zbudowali proste elektromagnesy z gwoździa, przewodu elektrycznego...

Magnetyzm
Elektromagnes budowa, działanie, zastosowanie. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 6 strona 140

Przeanalizuj schemat wyłącznika elektromagnetycznego. a) Wyjaśnij, dlaczego...

Magnetyzm
Elektromagnes budowa, działanie, zastosowanie. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 146

Które z poniższych przedmiotów zawierają jeden lub kilka silników elektrycznych...

Magnetyzm
Oddziaływanie magnetyczne a silnik elektryczny. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 147

Przewód umieszczono wewnątrz magnesu podkowiastego i włączono przełącznik. Wtedy...

Magnetyzm
Oddziaływanie magnetyczne a silnik elektryczny. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 147

Dopasuj litery do cyfr, tak aby powstały zdania prawdziwe I. Komutator II. Szczotki...

Magnetyzm
Oddziaływanie magnetyczne a silnik elektryczny. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 147

W silniku zamiast magnesów można wykorzystać elektromagnesy. Określ...

Magnetyzm
Oddziaływanie magnetyczne a silnik elektryczny. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 149

Poniżej przedstawiono trzy pary oddziałujących ze sobą magnesów. Wskaż zdanie prawdziwe. A. Magnesy...

Magnetyzm
Powtórzenie. Magnetyzm. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 149

Gdy umieścimy igłę magnetyczną w punkcie II, ustawi się...

Magnetyzm
Powtórzenie. Magnetyzm. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 149

Jeśli umieścimy stalowa śrubę i miedzianą blaszką z prawej strony magnesu...

Magnetyzm
Powtórzenie. Magnetyzm. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 149

Wskaż zdanie prawdziwe. A. Siła oddziaływania magnetycznego zwojnicy...

Magnetyzm
Powtórzenie. Magnetyzm. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 5 strona 150

Igła magnetyczna znajdująca się z dala od wszystkich źródeł oddziaływania...

Magnetyzm
Powtórzenie. Magnetyzm. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 6 strona 150

Wskaż te pary przedmiotów, które oddziałują ze sobą magnetycznie...

Magnetyzm
Powtórzenie. Magnetyzm. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 150

Wskaż wszystkie poprawne dokończenie zdania. Z magnesu całkowicie zdarła...

Magnetyzm
Powtórzenie. Magnetyzm. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 150

Elektromagnesy przedstawione na rysunku I będą A/ B, a elektromagnesy na rysunku II...

Magnetyzm
Powtórzenie. Magnetyzm. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 151

Wskaż wszystkie poprawne odpowiedzi. Kompas nie będzie działał poprawnie, jeśli...

Magnetyzm
Powtórzenie. Magnetyzm. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 151

Silnik elektryczny to urządzenie, które zamienia energię A/ B/ C/ D...

Magnetyzm
Powtórzenie. Magnetyzm. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 151

Oba magnesy mają ciężar 1 N. Z rysunku możemy wywnioskować...

Magnetyzm
Powtórzenie. Magnetyzm. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 151

Ramka silnika, początkowo znajdująca się w pozycji takiej jak na rysunku, obróciła...

Magnetyzm
Powtórzenie. Magnetyzm. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 152

Na rysunku pokazano, jak względem kierunków geograficznych ustawiony jest przewód elektryczny...

Magnetyzm
Powtórzenie. Magnetyzm. Rozwiązania zadań klasa 8
podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 152

Rysunek przedstawia model silnika. Jeżeli zamienimy tylko bieguny baterii, to ramka będzie się obracać...

Magnetyzm
Powtórzenie. Magnetyzm. Rozwiązania zadań klasa 8