aFizyka logo

Poniżej przedstawiono trzy pary oddziałujących ze sobą magnesów. Wskaż zdanie prawdziwe. A. Magnesy...Spotkania z fizyką klasa 8 Podręcznik wyd. Nowa Era

Rozwiązanie zadania: zad. 1 strona 149.

Przedstawiona treść zadania jest tylko fragmentem (cytatem) całej treści zamieszczonej w podręczniku lub zbiorze zadań. Aby w pełni można było skorzystać z analizy rozwiązania zadania, należy znać pełną treść zadania. Zachęcamy do kupna danego podręcznika lub zbioru zadań z fizyki.


Fizyka Podręcznik Zbiór zadań szkoła podstawowa ...Spotkania z fizyką klasa 8 Podręcznik wyd. Nowa Era (zamów podręcznik/ zbiór)

Zobacz rozwiązanie wybranego zadania:

Kliknij aby zobaczyć inne rozwiązania

Rysunek do zadania

trzy pary oddziałujących ze sobą magnesów

Wskazówka: Oddziaływania ciał są wzajemne, to znaczy, jeżeli jedno z ciał działa na drugie, to drugie ciała oddziałuje na pierwsze siła o takiej samej wartości, tym samym kierunku ale przeciwnym zwrocie (wynika to z III zasady dynamiki Newtona).

Odp. Zdanie prawdziwe to zdanie A, które brzmi:

Magnesy na rysunku I odpychają się, działając siłami o takiej samej wartości