ZADANIA FIZYKA
Rozwiązania zadań z fizyki z tłumaczeniem

Spotkania z fizyką klasa 7 Podręcznik Wydawnictwo Nowa Era

Treść zadania jest podana w formie cytatu, który zawiera jedynie kilka pierwszych słów. Pełną treść zadania znajdziesz w podręczniku lub zbiorze zadań z fizyki.

Podręcznik z fizyki jak i zbiór jest niezbędny do zrozumienia treści zadania. Polecamy zakupienia danego podręcznika lub zbioru zadań z fizyki

Spotkania z fizyką klasa 7 Podręcznik Wydawnictwo Nowa Era(zamów)

podręcznik, zbiór zadańzad.1 strona 231

Wyjaśnij związek między energią kinetyczną cząsteczek...

Termodynamika
Energia wewnętrzna i temperatura. Rozwiązania zadań
podręcznik, zbiór zadańzad.2 strona 231

W dwóch zlewkach znajduje się różna ilość...

Termodynamika
Energia wewnętrzna i temperatura
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 232

Podaj temperaturę w stopniach Celsjusza (a, b)...

Termodynamika
Energia wewnętrzna i temperatura
podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 232

Dopasuj wartości temperatury z ramki do poszczególnych miejsc i obiektów...

Termodynamika
Energia wewnętrzna i temperatura
podręcznik, zbiór zadańzad.5 strona 232

Porównaj wielkości przypisane poszczególnym obiektom, wstawiając znak: < > lub =...

Termodynamika
Energia wewnętrzna i temperatura
podręcznik, zbiór zadańzad.1 strona 236

Do każdej sytuacji przedstawionej na ilustracji dopasuj odpowiedni opis procesu...

Termodynamika
Zmiana energii wewnętrznej w wyniku pracy i przepływu ciepła
podręcznik, zbiór zadańzad.2 strona 237

Adam piłował deskę, w wyniku czego piła się rozgrzała...

Termodynamika
Zmiana energii wewnętrznej w wyniku pracy i przepływu ciepła
podręcznik, zbiór zadańzad.3 strona 237

Czy wzrost energii wewnętrznej podczas obróbki metalu (np. cięcia...

Termodynamika
Zmiana energii wewnętrznej w wyniku pracy i przepływu ciepła
podręcznik, zbiór zadańzad. 4 strona 237

W której sytuacji bardziej zwiększy się energia wewnętrzna piłki...

Termodynamika
Zmiana energii wewnętrznej w wyniku pracy i przepływu ciepła
podręcznik, zbiór zadańzad.5 strona 237

Piłka od koszykówki o masie 0,6 kg uderzyła w ziemię z prędkością...

Termodynamika
Zmiana energii wewnętrznej w wyniku pracy i przepływu ciepła
podręcznik, zbiór zadańzad.1 strona 242

Wyjaśnij, dlaczego okna z podwójnymi szybami lepiej zapobiegają...

Termodynamika
Sposoby przekazywania ciepła
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 242

Wybierz P- jeśli jest zdanie prawdziwe, lub F- jeśli jest fałszywe...

Termodynamika
Sposoby przekazywania ciepła
podręcznik, zbiór zadańzad.3 strona 242

Gdzie w pomieszczeniu pokazanym na zdjęciu należałoby umieścić grzejnik...

Termodynamika
Sposoby przekazywania ciepła
podręcznik, zbiór zadańzad.4 strona 242

Jedna z największych kopalni krzemienia z okresu neolitu to Grime's Graves...

Termodynamika
Sposoby przekazywania ciepła
podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 247

Oblicz ilość energii, jaką pobierze stopka żelazka wykonana ze stali...

Termodynamika
Ciepło właściwe
podręcznik, zbiór zadańzad.2 strona 247

Wyjaśnij, w jaki sposób ciepło właściwe dane substancji wpływa na proces jej...

Termodynamika
Ciepło właściwe
podręcznik, zbiór zadańzad.3 strona 248

Na każdym rysunku przedstawiono ilość wody, którą podgrzewano...

Termodynamika
Ciepło właściwe
podręcznik, zbiór zadańzad.4 strona 248

Oblicz, jaką ilość ciepła należy dostarczyć, aby podgrzać 1 kg gliceryny...

Termodynamika
Ciepło właściwe
podręcznik, zbiór zadańzad.5 strona 248

Podgrzewając metalowy pierścień o masie 20 dag i temperaturze początkowej 20°C...

Termodynamika
Ciepło właściwe
podręcznik, zbiór zadańzad. 6 strona 248

Wodę o masie 2 kg i temperaturze 20°C...

Termodynamika
Ciepło właściwe
podręcznik, zbiór zadańzad.7 strona 248

Oblicz, jaką maksymalną masę wody o temperaturze początkowej 20°C...

Termodynamika
Ciepło właściwe
podręcznik, zbiór zadańzad.8 strona 248

Dlaczego Słońce nagrzewa piasek na brzegu jeziora do wyższej temperatury niż wodę...

Termodynamika
Ciepło właściwe
podręcznik, zbiór zadańzad.9 strona 248

Na podstawie wykresu zależności temperatury od dostarczonej energii...

Termodynamika
Ciepło właściwe
podręcznik, zbiór zadańzad.1 strona 252

Do każdego z podanych opisów dopasuj nazwę zmiany stanu...

Termodynamika
Zmiany stanu skupienia ciał
podręcznik, zbiór zadańzad.2 strona 252

Na poniższych rysunkach schematycznie przedstawiono ułożenie atomów...

Termodynamika
Zmiany stanu skupienia ciał
podręcznik, zbiór zadańzad.3 strona 252

Oceń prawdziwość zdań. Zapisz w zeszycie przy numerze zdania literę P- jeśli zdanie...

Termodynamika
Zmiany stanu skupienia ciał
podręcznik, zbiór zadańzad.1 strona 258

Spośród ciał przedstawionych na zdjęciach wskaż te, dla których ustalone są...

Termodynamika
Topnienie i krzepnięcie
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 258

Oceń prawdziwość zdań... Temperatura mieszaniny wody z lodem...

Termodynamika
Topnienie i krzepnięcie
podręcznik, zbiór zadańzad.3 strona 258

Oblicz, ile ciepła trzeba dostarczyć 2 kg lodu o temperaturze 0°C, aby go...

Termodynamika
Topnienie i krzepnięcie
podręcznik, zbiór zadańzad.4 strona 258

Palnik kuchenki gazowej dostarcza 120 000 J energii...

Termodynamika
Topnienie i krzepnięcie
podręcznik, zbiór zadańzad. 5 strona 258

Ile energii należy dostarczyć, aby stopić cały...

Termodynamika
Topnienie i krzepnięcie
podręcznik, zbiór zadańzad. 1 strona 264

Odpowiedz na pytania a) Od czego zależy szybkość parowania substancji...

Termodynamika
Parowanie i skraplanie
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 264

Wskaż, które z poniższych stwierdzeń są prawdziwe. A. Wszystkie ciecze wrą w...

Termodynamika
Parowanie i skraplanie
podręcznik, zbiór zadańzad.3 strona 264

Wyjaśnij, dlaczego dmuchamy na gorącą zupę lub gorące napoje...

Termodynamika
Parowanie i skraplanie
podręcznik, zbiór zadańzad.4 strona 264

Do trzech naczyń wlano taką samą masę wody. Z którego...

Termodynamika
Parowanie i skraplanie
podręcznik, zbiór zadańzad. 5 strona 264

Dlaczego termometrem alkoholowym nie można zamierzyć temperatury wrzenia wody...

Termodynamika
Parowanie i skraplanie
podręcznik, zbiór zadańzad. 6 strona 264

Oblicz, ile razy więcej ciepła trzeba dostarczyć wodzie o temperaturze 100 °C...

Termodynamika
Parowanie i skraplanie
podręcznik, zbiór zadańzad. strona

Kucharz stwierdził, że podczas 20 minut gotowania zupy wyparowało z niej dokładnie...

Termodynamika
Parowanie i skraplanie
podręcznik, zbiór zadańzad.1 strona 267

Gdy gorąca woda w naczyniu stygnie, całkowita energia wewnętrzna wody...

Termodynamika
Powtórzenie
podręcznik, zbiór zadańzad. 2 strona 267

Jeżeli włożymy łyżeczkę wyjętą z szuflady do gorącej herbaty, to na początku...

Termodynamika
Powtórzenie
podręcznik, zbiór zadańzad.3 strona 267

Jednostką ciepła jest wat, kelwin, dżul, stopień...

Termodynamika
Powtórzenie
podręcznik, zbiór zadańzad.4 strona 267

Pocierając o siebie dłonie w mroźny dzień, wykonujemy pracę i powodujemy zwiększenie...

Termodynamika
Powtórzenie
podręcznik, zbiór zadańzad.5 strona 267

Wskaż zdanie fałszywe. A.W odpowiednich warunkach woda...

Termodynamika
Powtórzenie
podręcznik, zbiór zadańzad.6 strona 267

Przyjrzyj się rysunkowi... Dlaczego termos składa się z dwóch ścianek...

Termodynamika
Powtórzenie
podręcznik, zbiór zadańzad.1 strona 268

Dwa wykonane z tej samej substancji przedmioty o różnych temperaturach i...

Termodynamika
Powtórzenie
podręcznik, zbiór zadańzad.2 strona 268

A. Temperatura w lodówce może wynosić 275 K B. Żadnej...

Termodynamika
Powtórzenie
podręcznik, zbiór zadańzad. 3 strona 268

Podczas gwałtownego hamowania tarcze hamulcowe bardzo silnie się nagrzewają, czyli ich energia...

Termodynamika
Powtórzenie
podręcznik, zbiór zadańzad.4 strona 268

Podnosząc garnek w całości wykonany ze stali, musimy uważać, żeby...

Termodynamika
Powtórzenie
podręcznik, zbiór zadańzad.5 strona 268

Do wanny nalano 30 l wody o temperaturze 35 °C...

Termodynamika
Powtórzenie
podręcznik, zbiór zadańzad.6 strona 268

Na wykresie przedstawiono zależność temperatury od ilości dostarczonego ciepła...

Termodynamika
Powtórzenie
podręcznik, zbiór zadańzad.1 strona 269

Mielibyśmy poważne problemy z odprowadzeniem dymu z pieca...

Termodynamika
Powtórzenie
podręcznik, zbiór zadańzad.2 strona 269

1 kg wody o temperaturze 100°C ma taką samą energię...

Termodynamika
Powtórzenie
podręcznik, zbiór zadańzad.3 strona 269

Do wygotowania 1 kg wody w temperaturze wrzenia potrzeba...

Termodynamika
Powtórzenie