Fizyka szkoła podstawowa
Fizyka: wzory, prawa i teoria. Rozwiązania zadań z omówieniem

Rozwązanie zadania:

Ciśnienie. Pomiar ciśnienia


Czym jest ciśnienie?

Definiując ciśnienie, należy uprzednio zdefiniować siłę parcia

Siła parcia, jest to siła nacisku ciała na podłoże lub powierzchnię innego ciała, która działa prostopadle do powierzchni

Definicja ciśnienia:

Ciśnienie, to iloraz wartości siły parcia i wielkości powierzchni, na którą ta siła działa. Jednostka ciśnienia jest paskal, co oznaczamy symbolem Pa

Wzór na ciśnienie

wzór na cisnienie, jednostk aciśnienia

Ciśnienie jest wielkością skalarna, to znaczy nie ma kierunku działania, zwrotu i punktu przyłożenia


Cechy ciśnienia

  • im większa jest powierzchnia (pole powierzchni), na którą wywierany jest nacisk, tym mniejsze jest ciśnienie
  • im mniejsza jest powierzchnia (pole powierzchni), na którą wywierany jest nacisk, tym większe jest ciśnienie
  • 1 paskal (jeden paskal), to ciśnienie wytwarzane przez siłę o wartości 1 niutona (jednego niutona) działającą na powierzchnię, której pole wynosi 1m2 (jeden metr kwadratowy)


Podsumowanie: Co wiemy o ciśnieniu?

  • Ciśnienie, jest to wielkość fizyczna, która informuje o wartości siły działającej na jednostkę powierzchni jednego metra kwadratowego (1m2)
  • Wartość ciśnienia obliczamy przez dzielenie wartości siły, którą ciało naciska na podłoże, przez wielkość pola powierzchni, na którą działa ta siła
  • wzór na ciśnienie
  • Jednostką ciśnienia jest paskal
  • paskal, jednostka ciśnienia
  • Ciśninie atmosferyczne zmierzone na poziomie morza wynosi około 1013hPa (hektopaskali)


Poprzedni temat: Gęstość substancji. Wyznaczanie gęstości
Następny temat: Podsumowanie. Wykonujemy pomiary


Aplikacje na Androida

Okręty- bitwa morska
okręty gra sieciowa
Darmowa aplikacja na Androida
Kalkulator jednostek fizycznych
Kalkulator jednostek fizycznych (tablet, smartfon, telefon)
Znaki drogowe.
znaki drogowe na telefon, tablet, smartfon
Darmowa aplikacja na Androida
Saper (512x512 p__l)
Saper (512x512 p__l)
Darmowa gra logiczna
MACHO. KAMIENNA LEGENDA
MACHO. KAMIENNA LEGENDA
MACHO. STONE LEGEND
Game 2d for Android
Geometria. Wzory
geometri kalkulator wzory figur bryl