Widok w układzie RealtiveLayout.

Układ RelativeLayout ustawia położenie komponentów względem odniesienia do innych komponentów znajdujących się wewnątrz rodzica lub w odniesieniu do rodzica. Rodzicem może być sam układ RelativeLayout. Stąd atrybuty pozycjonujące dzieli się na atrybuty odpowiedzialne za położenie względem układu i atrybuty odpowiedzialne za położenie względem siebie.

Atrybuty odpowiedzialne za położenie względem układu RelativeLayout

Atrybuty odpowiedzialne za położenie komponentów względem siebie

Ta grupa atrybutów przed wywołaniem powinna zawierać wskazanie komponentu względem, którego jest pozycjonowany komponent właściwy. Instrukcja wskazania, to wywołanie atrybutu layout_below z podaniem identyfikatora komponentu względem, którego odbywa się pozycjonowanie (na przykład android:layout_below="@id/editText"). Atrybut layout_below ustawia górną krawędź komponentu poniżej wskazanego komponentu

Przykład zastosowania układu RealtiveLayout

Otwieramy nowy projekt wybierając pustą aktywność. Zmień nazwę aktywności z MainActivity na OknoGlowne oraz nazwę widoku (folder layout) z activity_main na activity_okno_glowne. Sposób zmiany nazw opisany jest w tym temacie zobacz.

W pliku widoku aktywności (res/layout/activity_okno_glowne.xml) określamy układ pionowy (vertical) dla widoku aktywności LinearLayout.

Wskazówka:


<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  style="?android:attr/buttonBarStyle"
  android:orientation="vertical">
</LinearLayout>
Android Studio układu RealtiveLayout

Dla lepszej widoczności zajmowanego obszaru przez kontrolkę TextView ustawimy kolor wypełnienia tła. Zrób jak poniżej

Android Studio TextView układu RealtiveLayout

Pozycjonowani komponentów ułatwia graficzne przeciąganie połączenia wektora położenia zaczepionego w okręgach znajdujących się pośrodku odcinków szerokości i wysokości komponentów. Patrz poniższy rysunek

Android Studio graficzne przeciąganie połączenia

Po osadzeniu kontrolek i ich zakotwiczeniu względem wybranych punktów zawartość pliku formatującego układ automatycznie się zmienia. Dla wyżej podanego przykładu zawartość przedstawia się jak poniżej

Wskazówka:


<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:orientation="vertical">

  <TextView
    android:id="@+id/textView"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="57dp"
    android:layout_alignParentStart="true"
    android:layout_alignParentTop="true"
    android:layout_alignParentEnd="true"
    android:layout_marginStart="100dp"
    android:layout_marginTop="23dp"
    android:layout_marginEnd="100dp"
    android:background="#F3EDBD"
    android:text="TextView" />

  <Button
    android:id="@+id/button"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_below="@+id/textView"
    android:layout_alignParentStart="true"
    android:layout_marginStart="56dp"
    android:layout_marginTop="50dp"
    android:text="Button" />

  <Button
    android:id="@+id/button2"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_below="@+id/textView"
    android:layout_alignParentEnd="true"
    android:layout_marginTop="50dp"
    android:layout_marginEnd="56dp"
    android:text="Button" />

  <Button
    android:id="@+id/button3"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_alignParentStart="true"
    android:layout_alignParentEnd="true"
    android:layout_alignParentBottom="true"
    android:layout_marginStart="161dp"
    android:layout_marginEnd="159dp"
    android:layout_marginBottom="153dp"
    android:text="Button" />
</RelativeLayout>

Pozostałe układy widoku formatujemy na tych samych zasadach.

Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz