Pierwsza aplikacja w Android Studio

Naszym celem jest utworzenie prostej aplikacji składającej się z jednego ekranu (jednej aktywności) i tekstu powitania

Inicjacja projektu

Wybierz New Project/ Empty Views Activity. Naciśnij klawisz Next

New Project Empty Views Activity

Ustal parametry projektu

parametry projektu Android Studio

Po zbudowaniu projektu otrzymasz jego zalążek, którego postać odpowiada poniższej ilustracji

ustal parametry projektu Android Studio

Zakładka Project przedstawia układ wewnętrznych folderów i plików tworzonego projektu. W tym przykładzie główna aktywność (odpowiednik głównego okna desktopowej aplikacji wielo okienkowej) nosi nazwę MainActivity. Co jest również nazwą klasy i pliku głównej aktywności projektu. Zobacz zawartość manifestu aplikacji

układ wewnętrznych folderów Android Studio

Nie oznacza to, że nazwy nie można zmienić.

Zmiana nazwy aktywności

Zmiana nazwy dowolnego elementu projektu nie może odbywać się przez zwykłą edycję. Nazwy zmienia się opcją Refactor/Rename?

Refactor/Rename Android Studio

W oknie dialogowym ustaw jak poniżej i wybierz Refactor

Refactor Android Studio

Jeżeli teraz spojrzysz na zakładkę Project, manifest i zakładkę kodu klasy głównej aktywności, to zobaczysz wprowadzoną zmianę

zakładkę Project, manifest i zakładkę kodu klasy głównej Android Studio

Zawartość formularza aktywności

Każda aktywność aplikacji mobilnej może zawierać więcej lub mniej komponentów. Ułożenie komponentów w obszarze aktywności ułatwia okno podglądu układu (layout). Patrz poniżej

aktywność Android Studio

Sprawdź zmiany trybu podglądu przez wybór opcji Code/ Split/ Design (górny prawy róg). Zwróć uwagę, że układ zapisywany jest w pliku XML.

Dbając o czytelność w projekcie zmień nazwę pliku activity_main.xml na activity_okno_glowne.xml (opcja Refactor/Rename?)

activity_main xml Android Studio

Wprowadzona zmiana nazwy została automatycznie podmieniona w kodzie głównej aktywności. Patrz poniżej

zmiana nazwy activity_main xml Android Studio

Okno głównej aktywności zawiera w środku tekst Hello Word!. Tekst umieszczony jest w kontrolce TextView umieszczone w kontrolce kontenera ConstraintLayout. Podstawowe parametry zapisane są w pliku XML.

Wskazówka:


<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  tools:context=".OknoGlowne">

  <TextView
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Hello World!"
    app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />

</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>

Zmianę atrybutów poszczególnych kontrolek ułatwia zakładka Attributes. Patrz poniższa ilustracja

zakładka Attributes Android Studio

Konfiguracja emulatora AVD (Android Virtual Device)

Tworzoną aplikację należy testować w trakcie jej budowy. Testowanie może odbywać się na rzeczywistym urządzeniu mobilnym podpiętym do komputera lub na wirtualnym emulatorze AVD. Zarówno rzeczywiste urządzenie mobilne jak i emulator musi być odpowiednio przygotowane do testów. Poniżej opisane są kroki konfiguracji emulatora AVD.

Na pasku narzędziowym wybierz ikonę Divice Manager

AVD Android Virtual Device

Wybierz opcję Virtual/ Create Device

Virtual Create Device

W oknie dialogowym Select Hardware wybierz dostępne emulatory.

oknie dialogowym Select Hardware Android Studio

W dalszych krokach postępuj zgodnie z opcjami i poleceniami kolejnych okien dialogowych.

Aktywny emulator przeznaczony do testów wybierasz z listy skonfigurowanych urządzeń. Lista znajduje się w górnym prawym rogu.

emulator Android Studio

Uruchomienie aplikacji

Uruchomienie aplikacji to wybór opcji menu Run/ Run? lub kombinacją klawiszy Alt + Shift + F10 ewentualnie jak poniżej, klikając na piktogram zielonego grota strzałki.

Uruchomienie aplikacji Android Studio
Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz