Zmiana sceny- portal przejścia.

Temat jest kontynuacją kodu z poprzedniego tematu (zobacz). Do już istniejących skryptów dojdą skrypty pozwalające zmienić scenę z bieżącej na nową z wykorzystaniem modelu przejścia poprzez portal. Niezależnie od sposobu wywołania nowej sceny używa się instrukcji o postaci

Wskazówka:


Application.LoadLevel(nazwaNowejSceny);

Przykład omówiony w tym temacie wczytuje nową scenę przez wykorzystanie metod OnTriggerEnter(), OnTriggerStay(), OnTriggerExit().

Poniższy film pokazuje uzyskany efekt (kliknij na obrazku aby obejrzeć)

zmiana scen Unity

Przygotowanie scen

W projekcie przygotowujemy dwie lub więcej scen. Każdej ze scen nadajemy inną nazwę.

nowa scena Unity

Każdą z nowo utworzonej sceny dodajemy do listy kompilacji scen (opcja Menu/ File/ Build Settings)

nowa scena Build Settings Unity

UWAGA! W nowo utworzonych scenach usuwamy standardowo dodawaną kamerę.

nowa scena bez kamery Unity

W przedstawionym rozwiązaniu gracz, przechodząc ze sceny do nowej sceny, zabiera ze sobą skonfigurowaną kamerę i komponent Cinemachine.

Przechodzimy na scenę główną (u mnie to Scena1) i przenosimy główną kamerę oraz komponent Cinemachine (FreeLook Camera) do obiektu postaci gracza (u mnie obiekt o nazwie dzikus).

nowa scena Cinemachine (FreeLook Camera) Unity

Obiektowi postaci gracza przypisujemy tag o nazwie Player

tag Player Unity

Skrypt blokujący usuwanie obiektu podczas przejścia

Aby obiekt nie był od nowa tworzony z każdym ładowaniem sceny, blokujemy jego usunięcie. Jednocześnie w skrypcie dodamy zmienne związane z przejściem. Tworzymy nowy skrypt o nazwie Instancja. Zawartość skryptu jest bardzo prosta (patrz na poniższy kod)

Wskazówka:


using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using UnityEngine;

public class Instancja : MonoBehaviour
{
  //skrypt zachowujący kazdy obiekt przy przejsciu z jednej sceny do drugiej
  public static Instancja instancja;
  //nazwa tagu portalu przejścia z jednej sceny do innej
  public static string tagPortal;
  //zaznacz ze gracz się nie teleportował
  public static bool fTeleportacja=false;

  private void Awake()
  {
    if (!instancja)
    {
      DontDestroyOnLoad(this.gameObject);
      instancja = this;
    }
    else
    {
      Destroy(this.gameObject);
    }
  }
}

Skrypt podpinamy do obiektu postaci gracza.

skrypt zmiany sceny Unity

Portal przejścia

Idea portalu przejścia z jednej sceny do drugiej opiera się na wykorzystaniu komponentu Box Collider z włączoną opcją wyzwalacza kolizji (Is Trigger).

portal zmainy sceny Unity

Kolizje obsłużymy w skrypcie.

Tworzenie portalu, zaczniemy od przygotowania siatek w Blenderze. Tworzymy siatkę budowli portalu (u mnie kamienny łuk) oraz siatkę lustra wody. Kolizja z lustrem będzie powodować przejście. Siatki eksportujemy jako plik *.fbx i importujemy w Unity. Tworzymy prefabrykat portalu.

Do siatki kamiennego łuku dodajemy komponent Mesh Collider

Mesh Collider Unity

Do siatki lustra przejścia dodajemy komponent Box Collider, ustawiamy opcję Is Trigger na true.

Box Collider Is Trigger Unity

Do lustra przejścia podpinamy skrypt o nazwie Portal(). Skrypt ten tworzymy i wprowadzamy poniższy kod

Wskazówka:


using System;
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using UnityEngine;
using UnityEngine.SceneManagement;

public class Portal : MonoBehaviour
{
  [SerializeField] private String nazwaScenyCelu;
  [SerializeField] private String tagPortaluCelu=null;
  [SerializeField] private bool fGraczJestNaScenie = false;

  //gdy gracz wszedl do portalu
  private void OnTriggerEnter(Collider other)
  {
    Instancja.tagPortal = tagPortaluCelu;
  }
  //gdy gracz jest wewnatrz portalu
  private void OnTriggerStay(Collider other)
  {
    //ni ebyło teleportacji to sie teleportuj
    if(!Instancja.fTeleportacja)
    {
      Application.LoadLevel(nazwaScenyCelu);
      //zaznacz ze gracz się teleportował
      Instancja.fTeleportacja = true;
    }
  }
  //gdy gracz zrezygnował z portalu
  private void OnTriggerExit(Collider other)
  {
    Instancja.tagPortal = null;
    //zaznacz ze gracz się nie teleportował
    Instancja.fTeleportacja = false;
  }
  // Start is called before the first frame update
  void Start()
  {
    
  }

  // Update is called once per frame
  void FixedUpdate()
  {
    if (!fGraczJestNaScenie)
    {
      //odszukaj obiekt gracza
      GameObject g = GameObject.FindGameObjectWithTag("Player");
      //gracz wszedł na scenę
      if (g != null)
      {
        GameObject portalCelu=null;
        if(Instancja.tagPortal!=null)portalCelu = GameObject.FindGameObjectWithTag(Instancja.tagPortal);
        //ustaw gracza po przejsciu we współrzednych portalu
        if (portalCelu != null)
        {
          g.GetComponent<Transform>().position = 
              new Vector3(portalCelu.transform.position.x,
              portalCelu.transform.position.y,
              portalCelu.transform.position.z);
        }
        fGraczJestNaScenie = true;
      }
    }
  }
}

Z tak przygotowanego obiektu portalu tworzymy prefabrykat.

Osadzamy portale w scenach

Użycie portali na scenach wymaga dodania do projektu kilku tagów dla nazw portali.

add tag Unity

Na jednej scenie może być dowolna ilość portali, ale każdy z portali tej sceny musi mieć inny przypisany tag (patrz punkt 2 na poniższym rysunku). Dane dla lustra przejścia mogą się w osadzonych portalach powtarzać.

portal do sceny Unity

Procedurę osadzania i przypisania danych przejść powtarzamy dla każdej sceny

dane zmiany sceny Unity

Sceny mamy gotowe. Uruchom projekt, startując ze sceny głównej i sprawdź, jak zachowuje się postać obiektu gracza.

zmiana sceny w grze Unity

Zauważ, że na przykład przy zabraniu oszczepu, postać przechodzi przez portal wraz z oszczepem tak jak i kamerą. Rozwiązanie blokowania niszczenia obiektu, działa i na dzieci podpięte do obiektu głównego.

Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz