Tor wyścigowy- ślady i spaliny

Temat dotyczy uzyskania efektu pokazanego na tym krótkim filmie

slady i spaliny low poly Unity

Efekt tworzenia śladów bazuje na dołączonej dokumentacji Unity (zobacz artykuł)

Obiekt TrailRender

Edycję efektu śladów hamowania rozpoczniemy od dodania obiektu TrailRender do jednego z kół. Przejdź do edytora prefabrykatu samochodu. Patrz poniższa ilustracja.

TrailRender Unity

Dopasuj współrzędne

transform TrailRender Unity

Uruchom scenę, rozpocznij jazdę. Zauważysz, że za jednym z kół powstaje ślad, który po pewnym czasie znika.

edytor TrailRender Unity

Dobieramy szerokość śladu i czas życia

czas życia TrailRender Unity

Duplikujemy render śladów dla pozostałych kół. Położenia możemy dopasować ręcznie w edytorze lub programowo w skrypcie. Poniżej rozwiązanie skryptowe. Do skryptu RuchAuta dodajemy tablicę

Wskazówka:


public TrailRenderer[] KolaSlady;

Modyfikujemy funkcję obracani siatek kół. Istnieje tam pętla odczytująca bieżące położenie colliderów kół, które drgają na zgodnie z kształtem siatki gruntu, prędkości jazdy itp.. Wykorzystamy to uaktualnienia położeń renderów śladów. Przy położeniu uwzględniamy promienie kół.

Wskazówka:


void ObracajKola()
  {
    for (int i = 0; i < Kola.Length; i++)
    {
      var pos = Vector3.zero;
      var rot = Quaternion.identity;
      KolaKolider[i].GetWorldPose(out pos, out rot);
      Kola[i].position = pos;
      Kola[i].rotation = rot * Quaternion.Euler(0, -90, 90);
      KolaSlady[i].transform.position = pos+
                new Vector3(0,-KolaKolider[i].radius, 0);
    }
  }

Zduplikowane obiekty osadzamy w zaktualizowanym skrypcie RuchAuta(). Patrz poniższa ilustracja.

duplikat TrailRender Unity

Uruchamiamy scenę i sprawdzamy efekt jazdy. Każde koło pozostawia ślad, pozycje renderów śladów automatycznie się ustawiają do bieżących odczytów z colliderów kół.

set transform TrailRender Unity

Ślady hamowania

Przechodzimy do edytora prefabrykatu samochodu. Zaznaczamy wszystkie obiekty renderujące ślad i wyłączmy emisję śladów. Właściwość Emitting ustawiamy na nieaktywną. Patrz poniższa ilustracja.

Emitting TrailRender Unity

W skrypcie RuchAuta() dodajemy funkcję włączającą i wyłączającą rysowanie śladów w momencie hamowania. Dodatkowo posłużymy się flagą stanu logicznego rysowania śladu. Flaga stanu logicznego będzie przełączana w funkcji hamowania. Poniżej pełny kod skryptu RuchAuta().

Wskazówka:


using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using UnityEngine;

public class RuchAuta : MonoBehaviour
{
  public Transform[] Kola;
  public WheelCollider[] KolaKolider;
  public TrailRenderer[] KolaSlady;
  private bool fRysujSlad = false;
  [SerializeField] private float maxKatSkretu = 40.0f;
  [SerializeField] private float MomentObrotowyHamowania = 1000.0f;
  [Header("Opcje")]
  [Range(100.0f, 500.0f)]
  [SerializeField] float maxMomentObrotowy = 100;

  void RysujSlad()
  {
    if (fRysujSlad) return;
    foreach (TrailRenderer slad in KolaSlady) 
    {
      slad.emitting = true;
    }
    fRysujSlad=true;
  }
  void Nie_RysujSlad()
  {
    if (!fRysujSlad) return;
    foreach (TrailRenderer slad in KolaSlady)
    {
      slad.emitting = false;
    }
    fRysujSlad = false;
  }
  void ObracajKola()
  {
    for (int i = 0; i < Kola.Length; i++)
    {
      var pos = Vector3.zero;
      var rot = Quaternion.identity;
      KolaKolider[i].GetWorldPose(out pos, out rot);
      Kola[i].position = pos;
      Kola[i].rotation = rot * Quaternion.Euler(0, -90, 90);
      KolaSlady[i].transform.position = pos+
                new Vector3(0,-KolaKolider[i].radius, 0);
    }
  }
  // Start is called before the first frame update
  void Start()
  {

  }
  
  void Jazda()
  { 
   KolaKolider[0].motorTorque = Input.GetAxis("Vertical") * maxMomentObrotowy;
   KolaKolider[1].motorTorque = Input.GetAxis("Vertical") * maxMomentObrotowy;
   KolaKolider[0].steerAngle = Input.GetAxis("Horizontal") * maxKatSkretu;
   KolaKolider[1].steerAngle = Input.GetAxis("Horizontal") * maxKatSkretu;
  }
  void Hamowanie()
  {
    if (Input.anyKeyDown)
    {
      if (Input.GetKeyDown(KeyCode.Space))
      {
        foreach (var kolo in KolaKolider)
        {
          kolo.brakeTorque = MomentObrotowyHamowania;
        }
        RysujSlad();
        fRysujSlad = true;
      }
      else
      {
        foreach (var kolo in KolaKolider)
        {
          kolo.brakeTorque = 0;
        }
        Nie_RysujSlad();
        fRysujSlad = false;
      }
    }
  }
  
  // Update is called once per frame
  void Update()
  {
    
  }
  private void FixedUpdate()
  {
    Jazda();
    ObracajKola();
    Hamowanie();
  }

}

Uruchamiamy scenę i sprawdzamy działanie skryptu.

Spaliny

Do naszego auta dodamy dwa generatory cząstek, które posłużą do wytwarzania spalin. Na początku utworzymy jeden, i gdy system cząstek będzie gotowy zduplikujemy go. Wytwarzanie spalin zrobimy na pomyśle efektu dymu przy wystrzale z działa- zobacz opis

spliny sytem cząstek Particle System Unity spliny Particle System Unity

Wejdź na stronę dokumentacji Unity dotyczącej przykładowego tworzenia efektu spalin - czytaj artykuł

Postaraj się dobrać pozostałe parametry według podanego artykułu.

generator spalin Particle System Unity

Mamy gotową symulację spalin dla lewej rury wydechowej. Zduplikuj generator spalin i dobierz współrzędne dla prawej rury wydechowej

rura wydechowa generator spalin Particle System Unity

Uruchom scenę i sprawdź efekt działania

Emisja spalin a obroty silnika

Skrypt ilości emisji spalin oprzemy na pomyśle skryptu umieszczonego we wcześniej wspomnianej dokumentacji wytwarzania spalin. Wprowadzimy kilka różnic. W skrypcie ruchu auta nie mamy oprogramowanej metody obrotów silnika, ale możemy wykorzystać prędkość obliczoną z ruchu obrotowego kół.

Przechodzimy do skryptu RuchAuta() dodajemy zmienną do przechowywania bieżącej prędkości oraz piszemy publiczną metodę zwracającą jej wartość poza skrypt.

Wskazówka:


public class RuchAuta : MonoBehaviour
{
  public Transform[] Kola;
  public WheelCollider[] KolaKolider;
  public TrailRenderer[] KolaSlady;
  private bool fRysujSlad = false;
  private float predkosc =0.0f;
Kod publicznej metody zwracającej wartość prędkości

Wskazówka:


  public float Predkosc
  {
    get { return predkosc; }
  }

Wartość bieżącej prędkości obliczymy w funkcji Jazda()

Wskazówka:


  void Jazda()
  {
   predkosc = 2 * Mathf.PI * KolaKolider[0].radius * KolaKolider[0].rpm * 60 / 1000;
   KolaKolider[0].motorTorque = Input.GetAxis("Vertical") * maxMomentObrotowy;
   KolaKolider[1].motorTorque = Input.GetAxis("Vertical") * maxMomentObrotowy;
   KolaKolider[0].steerAngle = Input.GetAxis("Horizontal") * maxKatSkretu;
   KolaKolider[1].steerAngle = Input.GetAxis("Horizontal") * maxKatSkretu;
  }

Tworzymy nowy skrypt o nazwie EmisjaSpalin(). Kod skryptu jest poniżej.

Wskazówka:


using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using UnityEngine;

public class EmisjaSpalin : MonoBehaviour
{
  public float wspolczynnikWydechu;

  public ParticleSystem[] RuryWydechowe;

  void Update()
  {
    RuryWydechowe[0].emissionRate = Mathf.Abs(gameObject.GetComponent<RuchAuta>().Predkosc)
                    * wspolczynnikWydechu
                    * Time.deltaTime;
    RuryWydechowe[1].emissionRate = RuryWydechowe[0].emissionRate;
  }
}

Przechodzimy do edytora prefabrykatu samochodu i podpinamy nowo utworzony skrypt. Do podpiętego skryptu dołączamy generatory spalin .Dobieramy współczynnik emisji spalin.

samochód generator spalin Particle System Unity

Uruchamiamy scenę i sprawdzamy efekt. W miarę wzrostu prędkości jazdy ilość spalin się zwiększa.

jak zrobić efekt spalin Particle System Unity

Poniżej podam pełny kod skryptu RuchAuta() po wszystkich zmianach edycyjnych opisanych w tym temacie.

Wskazówka:


using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using System.Security.Cryptography.X509Certificates;
using UnityEngine;

public class RuchAuta : MonoBehaviour
{
  public Transform[] Kola;
  public WheelCollider[] KolaKolider;
  public TrailRenderer[] KolaSlady;
  private bool fRysujSlad = false;
  private float predkosc =0.0f;
  [SerializeField] private float maxKatSkretu = 40.0f;
  [SerializeField] private float MomentObrotowyHamowania = 1000.0f;
  [Header("Opcje")]
  [Range(100.0f, 500.0f)]
  [SerializeField] float maxMomentObrotowy = 100;

  public float Predkosc
  {
    get { return predkosc; }
  }

  void RysujSlad()
  {
    if (fRysujSlad) return;
    foreach (TrailRenderer slad in KolaSlady) 
    {
      slad.emitting = true;
    }
    fRysujSlad=true;
  }
  void Nie_RysujSlad()
  {
    if (!fRysujSlad) return;
    foreach (TrailRenderer slad in KolaSlady)
    {
      slad.emitting = false;
    }
    fRysujSlad = false;
  }
  void ObracajKola()
  {
    for (int i = 0; i < Kola.Length; i++)
    {
      var pos = Vector3.zero;
      var rot = Quaternion.identity;
      KolaKolider[i].GetWorldPose(out pos, out rot);
      Kola[i].position = pos;
      Kola[i].rotation = rot * Quaternion.Euler(0, -90, 90);
      KolaSlady[i].transform.position = pos+
                new Vector3(0,-KolaKolider[i].radius, 0);
    }
  }
  // Start is called before the first frame update
  void Start()
  {

  }
  
  void Jazda()
  {
   predkosc = 2 * Mathf.PI * KolaKolider[0].radius * KolaKolider[0].rpm * 60 / 1000;
   KolaKolider[0].motorTorque = Input.GetAxis("Vertical") * maxMomentObrotowy;
   KolaKolider[1].motorTorque = Input.GetAxis("Vertical") * maxMomentObrotowy;
   KolaKolider[0].steerAngle = Input.GetAxis("Horizontal") * maxKatSkretu;
   KolaKolider[1].steerAngle = Input.GetAxis("Horizontal") * maxKatSkretu;
  }
  void Hamowanie()
  {
    if (Input.anyKeyDown)
    {
      if (Input.GetKeyDown(KeyCode.Space))
      {
        foreach (var kolo in KolaKolider)
        {
          kolo.brakeTorque = MomentObrotowyHamowania;
        }
        RysujSlad();
        fRysujSlad = true;
      }
      else
      {
        foreach (var kolo in KolaKolider)
        {
          kolo.brakeTorque = 0;
        }
        Nie_RysujSlad();
        fRysujSlad = false;
      }
    }
  }
  
  // Update is called once per frame
  void Update()
  {
    
  }
  private void FixedUpdate()
  {
    Jazda();
    ObracajKola();
    Hamowanie();
  }

}
Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz