Prefabrykaty

Każdy obiekt, model 3D może być utworzony z obiektu rodzica (być jego klonem), który jest matrycą odwzorowania dla potomka. Taka matryca zwana jest prefabrykatem. Stosowanie prefabrykatów ułatwia dynamiczne tworzenie modeli 3D w trakcie działającej sceny.

Cel: Utwórz w scenie model lufy strzelającej pociskami w losowym kierunku.

Zmodyfikuj układ sceny z tematu Kolizje i wyzwalacze kolizji. Zmień ułożenie i wielkość obiektu o nazwie Cube. Dodaj do niego obiekt 3D typu Cylinder. Zmień mu nazwę na Lufa. Utwórz i przypisz nowy materiał do obiektu Lufa. Ustaw nowe parametry transformacji (pozycja, rotacja, skala). Patrz poniższy rysunek

Cube Unity

Dodaj do sceny nowy obiekt 3D typu Shpere. Nadaj mu nazwę Pocisk, przypisz materiał, ustaw rozmiar- skalę. Dodaj komponent ciała fizycznego (Add Component/ Physics/ Rigidbody)

tworzenie prefabrykatu Unity

Załóż w projekcie nowy folder o nazwie Prefabrykaty.

folder prefabrykatów Unity

Otwórz folder Prefabrykaty. W obszar otwartego folderu Prefabrykaty przeciągnij myszką z listy obiekt o nazwie Pocisk. Patrz poniższa ilustracja

prefabrykat pocisku Unity

Jest to najprostszy sposób tworzenia prefabrykatów. Do każdego z prefabrykatów można dodawać dowolne skrypty i inne właściwości. W omawianym przykładzie ograniczymy do najprostszego zastosowania. Usuń obiekt (Pocisk) ze sceny.

Dynamiczne tworzenie obiektów z prefabrykatów

Nasz model lufy będzie mieć zadanie wystrzeliwania pocisków w losowy sposób. Do jednego końca lufy dodamy pusty obiekt (Create Empty). Będzie to slot wystrzeliwujący pociski z wykorzystaniem prefabrykatu Pocisk.

dynamiczne tworzenie obiektów z prefabrykatów Unity

Powyższa ilustracja pokazuje kolejne kroki, które należy wykonać aby obiektowi na scenie przypisać ikonę widoczności oraz Tag. Czynności te nie są wymagane w tworzeniu sceny, ale pomagają w przypadku używania pustych obiektów (Create Empty).

Otwieramy folder Skrypty i tworzymy skrypt o nazwie Strzelaj. Utworzony skrypt osadzamy w slocie na pociski

strzelaj Unity

Wypełnij skrypt poniższym kodem

Wskazówka:


public class Strzelaj : MonoBehaviour
{
  [SerializeField] private GameObject prefabPocisk;
  [Header("Opcje")]
  [Range(10.0f, 100.0f)]
  [SerializeField] private float v = 15.0f;
  // Start is called before the first frame update
  void Start()
  {
    
  }

  // Update is called once per frame
  void Update()
  {
    
  }
}

Parametr [Header] utworzy w edytorze Unity nagłówek o nazwie Opcje. Do tych opcji będzie należeć zmienna v (współczynnik prędkości), który wstępnie będziemy zmieniać wartościami z przedziału od 10 do 100. Odpowiednią wartość ustalimy przy uruchomionej scenie. Do skryptu przenieś prefabrykat pocisku, tak jak pokazuje to poniższy rysunek.

Header edytor Unity

Możemy przyjąć, że pocisk będzie wystrzeliwany po wciśnięciu spacji. Wektor prędkości ustalimy z wektora transformacji slotu. Tu należy uważać z doborem kierunku wektora strzału. W zależności jak wykonywane były przekształcenia budowy lufy należy odpowiednio dobrać kierunek do swojego projektu używając transform.up, transform.forward

Wskazówka:


void Update()
{
	if(Input.GetKeyUp(KeyCode.Space)) 
	{
		Rigidbody rb = Instantiate(prefabPocisk,transform.position,transform.rotation);
		rb.velocity= transform.up*v;
	}
}

Skompiluj program i sprawdź efekt działania. Wynikiem będzie strzelanie, na scenie pojawi się tyle pocisków ile razy wciśnięto spację.

rb.velocity= transform.up*v Unity

Dodajemy kręcenie się lufy wokół osi pionowej

Obrót możemy zrobić z wykorzystaniem nowego skryptu lub użyć już istniejący podpięty do slotu pocisku. Aby wykorzystać już istniejący skrypt należy odczytać właściciela slotu- czyli lufę. Jest to obiekt nadrzędny w stosunku do slotu. Pełni rolę ojca. Modyfikujemy skrypt Strzelaj do takiej postaci

Wskazówka:


using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using UnityEngine;

public class Strzelaj : MonoBehaviour
{
  [SerializeField] private Rigidbody prefabPocisk;
  [Header("Opcje")]
  [Range(10.0f, 100.0f)]
  [SerializeField] private float v = 15.0f;
  Transform ojciec;
  // Start is called before the first frame update
  void Start()
  {
    ojciec = transform.parent;
  }

  // Update is called once per frame
  void Update()
  {
    ojciec.transform.Rotate(new Vector3(0,0,25)*Time.deltaTime);
    if(Input.GetKeyUp(KeyCode.Space)) 
    {
      Rigidbody rb = Instantiate(prefabPocisk,transform.position,transform.rotation);
      rb.velocity= transform.up*v;
    }
  }
}

Skompiluj program i sprawdź efekt działania. Lufa powinna się obracać. Po naciśnięciu spacji strzelamy w aktualnym kierunku.

Rotate Unity

Czas życia obiektu

Obiekty na scenie mogą żyć tak długo jak chcemy. Możliwość określenia czasu życia obiektu ma znaczenie na przykład dla pocisków. Nasze pociski będziemy uśmiercać po trzech sekundach życia. Aby to zrobić używa się funkcji Destroy(). Funkcja podana z jednym parametrem niszczy natychmiast. Jeżeli podamy z dwoma parametrami, to możemy zdecydować ile czasu na scenie ma żyć obiekt. Pierwszy parametr to uśmiercany obiekt, drugi parametr to czas w sekundach po którym obiekt zostaje zniszczony.

Przerabiamy skrypt Strzelaj

Wskazówka:


using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using UnityEngine;

public class Strzelaj : MonoBehaviour
{
  [SerializeField] private GameObject prefabPocisk;
  [Header("Opcje")]
  [Range(10.0f, 100.0f)]
  [SerializeField] private float v = 15.0f;
  Transform ojciec;
  // Start is called before the first frame update
  void Start()
  {
    ojciec = transform.parent;
  }

  // Update is called once per frame
  void Update()
  {
    ojciec.transform.Rotate(new Vector3(0,0,25)*Time.deltaTime);
    if(Input.GetKeyUp(KeyCode.Space)) 
    {
      GameObject p = Instantiate(prefabPocisk,transform.position,transform.rotation);
      p.GetComponent<Rigidbody>().velocity= transform.up*v;
      Destroy(p,3);
    }
  }
}

Po zmianach w skrypcie należy ponownie podpiąć do skryptu prefabrykat pocisku.

prefabrykat pocisku Unity

Skompiluj program i sprawdź efekt działania. Obiekty pocisków będą ginąć po zadanym przedziale czasu.

Destroy prefabrykat Unity
Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz