Pierwszy program 3D

Cel: Utwórz scenę składającą się z czterech obiektów: płaszczyzny, kapsuły, prostopadłościanu i kuli. Do wybranych obiektów przypisz materiał i właściwości fizyczne- Rigidbody

Pierwszy program 3D Unity

Rozwiązanie

Inicjujemy projekt tak jak zostało to opisane w temacie pod tym linkiem (zobacz)

Przyjmujemy, że projekt po skompilowaniu będzie uruchamiany w środowisku Windows. Wybieramy menu File/ Build Settings

File/ Build Settings Unity

Upewniamy się czy jest wybrana opcja Windows, Mac, Linux

Unity opcja Windows, Mac, Linux

Na tę chwilę nie wybieramy klawiszy Bulid/ Build And Run. Przy pomocy tych klawiszy kompiluje się projekt do końcowego rozwiązania przeznaczonego na wybraną platformę.

Projekt sceny

Dodajemy płaszczyznę, po która będzie wirtualną podłogą tworzonego świata 3D. Najłatwiej jest to zrobić przez wykorzystanie wbudowanych obiektów 3d w silniku Unity. Bardziej zaawansowanym rozwiązaniem jest wykorzystanie siatek 3d utworzonych światów na przykład w programie Blender.

Unity plane

Wybrana płaszczyzna została umieszczona w pozycji 0,0,0. Wszystkie obecne jak i przyszłe właściwości obiektu 3D można modyfikować poprzez użycie opcji w zakładce Inspector

Unity Inspector

Prosty materiał dla obiektu 3d

Chcemy aby nasza podłoga miała iny wygląd niż na powyższej ilustracji. Jedną z metod jest utworzenie materiału wykorzystując wbudowane narzędzia silnika Unity. Ze względów praktycznych ułatwiających poruszanie się po strukturze projektu utworzymy folder na materiały.

W kroku (1) wybierz Assets, w kroku (2) kliknij prawym przyciskiem myszki w obszarze folderów i wybierz i z okna dialogowego prawego przycisku myszki wybierz New/ Folder. Wprowadź nazwę dla nowotworzonego folderu. Końcowy efekt pokazuje poniższa ilustracja

Unity Assets add folder

Utwórz materiał klikając prawym przyciskiem myszki w obszarze wcześniej utworzonego folderu. Z okna dialogowego wybierz (jak poniżej) Create/ Material

Unity Assets Create/ Material

Utworzymy materiał, który będzie wypełniony teksturą szachownicy o zielonym odcieniu. Wybierz poniższe zmiany opcji właściwości tworzonego materiału

Unity Assets add Material

Gotowy materiał dodaj do obiektu podłogi. Zaznacz w zakładce Hierarchy obiekt podłogi i z folderu Materiały przeciągnij myszką utworzony materiał w obszar okna Inspector wybranego obiektu tworzonej sceny świata 3D. Patrz poniższy rysunek

Unity add Material

Na tych samych zasadach dodaj do sceny kolejny obiekt 3d- kapsułę. Kapsułę umieść we współrzędnych (x,y,x) 0,1,0

Unity kapsuła

Przejdź do zakładki Game i uruchom scenę. Patrz poniższa ilustracja

Unity game

Nic ciekawego się nie dzieje. Brakuje fizyki w tym utworzony świecie.

Właściwości fizyczne obiektów

Do kapsuły dodamy fizyczność w postaci masy ciała. Zaznacz na scenie kapsułę, przejdź do inspektora, odszukaj klawisza Add Component i wybierz opcję Physics

Unity add Physics

Odszukaj właściwości Rigidbody

Unity add Rigidbody

Od tej pory kapsuła będzie na przykład reagować na pole grawitacyjne w tworzonym świecie. Możesz to łatwo sprawdzić. Zmień wartość współrzędnej y na 2 i uruchom scenę. Zobaczysz, że kapsuła spada w dół. Jeżeli kolidery są włączone to powinna się zatrzymać na podłodze.

Zadanie do samodzielnego wykonania

Do sceny dodaj równię pochyłą (obiekt 3d- Cube) oraz kulę (obiekt 3d- Sphere). Utwórz nowe materiały o różnych kolorach i przypisz je do dodanych obiektów. Do kuli dodaj właściwość ciała fizycznego- Rigidbody. Ustaw masę kuli na dwie jednostki (2 kilogramy). Patrz poniższy rysunek.

Unity scena 3d

Uruchom scenę i sprawdź zachowanie się obiektów

Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz