Tor wyścigowy- mapa gry

W tym temacie zajmiemy się tworzeniem mapy gry świata 3D widocznej w układzie 2D. Zakładamy, że mapa ma pokazywać obiekty i bieżące położenie gracza.

Efekt przedstawia poniższy film

mini mapa gry Unity

Przygotowanie nowej siatki świata 3D

Przechodzimy do Blendera i tworzymy tor wyścigowy według własnego uznania i umiejętności edycyjnych. Mój może nie jest najładniejszy ale spełni podstawowe funkcje potrzebne do tego tematu jaki następnych.

tor wyscigowy Blender Unity

Gotowy tor eksportujemy z Blendera do pliku *.fbx i importujemy w Unity.

import tor wyscigowy Blender Unity

Umieszczamy siatki toru na scenie. Z osadzonego toru możemy zrobić prefabrykat lub pozostawić tak jak jest.

tor wyscigowy fbx Blender Unity

Do obiektów będących w naszej scenie gruntem i jezdnia toru dodajemy Mesh Collider. Jeżeli tego nie zrobimy pojazd będzie spadać w dół.

Mesh Collider toru Unity

Uruchom scenę i sprawdź jak zachowuj się pojazd na nowym torze.

Jeżeli używasz proponowanego przeze mnie wcześniej rozwiązania śledzenia ruchu pojazdu to napotkasz na pewien mankament. Otóż przy skręcaniu śledzonego obiektu kamera nie ustawia się z tył za pojazdem. Poniżej ilustracja przedstawiająca opisana sytuację.

skrypt kamery Unity

Należy zmodyfikować skrypt ruchu kamery dodając rotację kamery względem pionowej osi przechodzącej przez śledzony obiekt.

Modyfikacja skryptu ruchu kamery

Tak jak w poprzedniej wersji skryptu ruchu kamery zadbamy o to, aby skrypt sczytywał początkową różnicę wektorów 3D położeń śledzonego obiektu i kamery. Ta wektorowa różnica będzie wyznacznikiem do dalszych przekształceń. Polegających na tym aby zachować ustawienie kamery względem śledzonego obiektu ustalone w edytorze sceny.

sledzenie toru ruchu Unity

Zmianę pozycji i rotacji kamery przerzucimy do funkcji wykonywanej gdy wszystko na scenie zostanie narysowane- funkcja LateUpdate(). Odczyt danych do rotacji umieścimy w metodzie aktualizacji fizyki obiektów sceny- FixedUpdate().

W skrypcie uwzględnimy zwrot wektora bieżącej prędkości śledzonego obiektu. Zwrot pozwoli na zmianę obserwacji

Poniżej kod skryptu po modyfikacji.

Wskazówka:


using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using Unity.VisualScripting;
using UnityEngine;
using UnityEngine.UIElements;

public class Kamera : MonoBehaviour
{
  [SerializeField] private Transform obserwowanyObiekt;
  private Vector3 odleglosc;
  public float spowalniaczWysokosci = 2.0f;
  public float spowalniaczRotacji = 3.0f;
  public Vector3 wektorRotacji;

  // Start is called before the first frame update
  void Start()
  {
    odleglosc = transform.position
          - obserwowanyObiekt.position;
  }

  
  private void LateUpdate()
  {
    //skrecienie w osi pionowej Y
    float katSkreceniaObiektu = wektorRotacji.y;
    float katSkreceniaKamery = transform.eulerAngles.y;
    //wygładź obrót kamery wokół pionowej osi
    katSkreceniaKamery = Mathf.LerpAngle(katSkreceniaKamery, 
                  katSkreceniaObiektu, 
                  spowalniaczRotacji * Time.deltaTime);
    Quaternion biezacaRotacja = Quaternion.Euler(0, katSkreceniaKamery, 0);
    float tempWysokosc = obserwowanyObiekt.position.y + odleglosc.y;
    //wygladz w pionie ruch kamery wzgledem sledzonego obiektu
    float wysokosc = Mathf.Lerp(transform.position.y, 
                  tempWysokosc, 
                  spowalniaczWysokosci * Time.deltaTime);
    Vector3 poz = obserwowanyObiekt.position -
           biezacaRotacja * Vector3.forward * odleglosc.magnitude;
    //uaktualnij współrzedne kamery
    transform.position = new Vector3(poz.x,
                     wysokosc,
                     poz.z);
    //obróc kamerę na sledzony obiekt
    transform.LookAt(obserwowanyObiekt);
  }
  void FixedUpdate()
  {
    //odczytaj długość wektora biezacej predkośc obiektu
    //w przestrzeni lokalne z ciała fizycznego
    Vector3 v = obserwowanyObiekt.InverseTransformDirection(obserwowanyObiekt.GetComponent<Rigidbody>().velocity);
    //obróc jak jedziesz do tył- widok na przód
    if (v.z < -0.1f)
    {
      Vector3 bufor = wektorRotacji;
      bufor.y = obserwowanyObiekt.eulerAngles.y + 180;
      wektorRotacji = bufor;
    }
    //obróc jak jedziesz do przodu- widok na tył
    else
    {
      Vector3 bufor = wektorRotacji;
      bufor.y = obserwowanyObiekt.eulerAngles.y;
      wektorRotacji = bufor;
    }
  }
}

Uruchom scenę i sprawdź efekt zmian. Na przykład wychodząc z łuku zakrętu kamera jest za pojazdem, a nie z boku.

skrypt dla kamery Unity

Mapa świata gry

Tworzoną mapę świata gry będziemy wyświetlać na komponencie Raw Image, należącym do grupy interfejsu użytkownika (UI). Ten komponent, to domyślny materiał służący do renderowania interfejsu użytkownika.

Klikamy w obszarze hierarchii obiektów sceny i dodajemy komponent UI/ Raw Image

UI/ Raw Image Unity

Po osadzeniu tego komponentu może nas zaskoczyć widok sceny.

canvas ui 2d unity

Edytowanie dowolnych elementów interfejsu użytkownika najwygodniej wykonuje się w trybie 2D przy odpowiednio dostosowanych parametrach płótna (obiektu Canvas). Między innymi w ustawieniach należy wybrać rozdzielczość ekranu. I najlepiej jest się posłużyć rzeczywistymi wymiarami dostępnych monitorów. Ja ustawiam na 1920x1080 pikseli, ze skalowaniem równym dla każdego boku (współczynnik 0.5). Zwróć uwagę na proponowane ustawienia.

Canvas Unity

Komponentowi Raw Image nadajemy rozmiar i położenie na płótnie (Canvas) warstwy interfejsu użytkownika. Zmieniamy mu nazwę na Mapa. Patrz poniższa ilustracja.

Raw Image Unity

Przechodzimy do folderu Textury i dodajemy nowy materiał tekstury renderowania- Render Texture

Render Texture Unity

Nowej teksturze nadajemy nazwę TexturaMapy. Ustawiamy w niej wymiar taki jak rozmiar Mapy (Rawa Image) i wyłączamy głębię.

textura mini mapy Unity

Dodajemy do sceny drugą kamerę. Zmieniamy jej nazwę na CameraMapy. Dopasowujemy położenie do swojego świata 3D. W inspektorze właściwości Camera ustawiamy Clear Flags na Solid Color, Projection na Orthographic, rozmiar Size dostosowujemy do świata 3D sceny.

Wszystkie zmiany zauważysz w oknie podglądu widoku kamery. Patrz poniższa ilustracja.

podgląd widoku kamery Unity

Przechodzimy do katalogu z teksturami i utworzoną teksturę dla mapy przeciągamy do właściwości Target Texture dla drugiej kamery (CameraMapy). Prawidłowo wykonane czynności poskutkują tym, ze z czarnej tekstury zrobi się tekstura z obrazem bieżącego widoku drugiej kamery. Patrz poniższy rysunek.

Target Texture Unity

Przechodzimy do hierarchii obiektów sceny. Wybieramy obiekt Mapa (Raw Image) i do jego tekstury przeciągamy z folderu Texture tak przygotowaną teksturę mapy. Patrz poniższa ilustracja

Mapa Raw Image Unity

Widok na mapę gry ukaże się na płótnie interfejsu użytkownika. Dodatkowo mamy możliwość łatwej zmiany pozycji pokazywanej mapy gry poprzez przeciągnie myszką, jak każdego innego obiektu.

Uruchom scenę i sprawdź efekt działania. Zauważysz, że obiekt gracza podczas jazdy wyjechał z mapy. Trzeba dodać skrypt śledzenia dla kamery mapy. Wystarczy, że wykorzystamy ten co już mamy.

Podepnij skrypt Kamera() do kamery mapy i ustaw śledzony obiekt. Patrz poniższa ilustracja.

skrypt kamery mapy Unity

Uruchom scenę i sprawdź efekt.

działanie skryptu kamery mapy Unity

Do mapy można dodać obramowanie, opcje powiększania itp. Ale to są pomysły, które sam możesz zrealizować według własnych potrzeb.

Skrypt dla ruchu kamery mapy może dodać dużo prostszy, tak aby widok był dokładnie z góry. Wystarczy, że do kamery mapy podepniesz to rozwiązanie.

Wskazówka:


using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using UnityEngine;

public class MapaRuch : MonoBehaviour
{
  [SerializeField] private Transform sledzonyObiekt;

  private void LateUpdate()
  {
    Vector3 pozycja = sledzonyObiekt.position;
    //zablokuj pozycję Y
    pozycja.y=transform.position.y;
    //odswiez x i z dla pozycji ruchu kamery mapy
    transform.position = pozycja;
  }
}

Efekt działania powyższego skryptu jest poniżej.

efekt działania skryptu kamery mapy Unity

Rozwiązanie wybierz sam.

Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz