Efekt trafienia w cel

Po efekcie odrzutu zrobimy skutek trafienia pocisku w cel w postaci rozerwania celu na kilka części. Bazą tego tematu jest materiał z poprzedniego tematu (zobacz)

Opisany efekt trafienia w pociskiem w cel przedstawia poniższy film

Efekt trafienia w cel Unity

Przygotowanie obiektu celu

Rozerwane części trafionego obiektu należy wcześniej sobie przygotować w postaci nowych siatek wyeksportowanych do pliku *.fbx. Na potrzeby tego tematu przygotowałem obiekt beczki w programie Blender z teksturą narysowaną w programie GIMP.

siatki fbx Unity

Beczkę z Blendera eksportujemy do pliku fbx i importujemy w Unity.

siatka beczki fbx Unity

Z zaimportowanej beczki tworzymy prefabrykat. Dodajemy ciało fizyczne- Rigidbody. Ustawiamy masę na 50 lub 100 jednostek. Dodajemy collidera w postaci kolizji siatki- Mesh Collider. Zwróć uwagę, że jest zaznaczona opcja Convex (uruchamia zderzacz z innymi siatkami).

siatka beczki fbx Rigidbody Unity

Do obiektu przypiszemy unikatowy tag. Według tego tagu pocisk będzie rozróżniać rodzaj trafionego obiektu. Tag należy utworzyć jak poniżej

tag Rigidbody Unity

Tworzymy prefabrykat i usuwamy element beczki ze sceny.

prefabrykat beczki Unity

Składowisko beczek

W dowolnym miejscu tworzonego świata 3D osadzamy pusty element (Create Empty). Nadaj mu nazwę (ja nadałem nazwę składBeczek). Ten element posłuży jako rodzić przechowujący kilka beczek dodanych do sceny. Patrz poniższy rysunek.

Create Empty Unity

Scena jest przygotowana. Jeżeli uruchomisz scenę i strzelisz w dowolną beczkę pocisk powinien się od beczki odbić i nic poza tym.

Beczka z odłamkami

Beczkę z odłamkami należy przygotować w Blenderze. Najłatwiej jest zduplikować beczkę i z duplikatu zrobić kilka fragmentów.

Beczka z odłamkami Unity

Powyższa ilustracja przedstawia pociętą siatkę beczki na trzy fragmenty. Te fragmenty eksportujemy do pliku *.fbx. Importujemy w Unity

siatka beczki z fargmentami odłamków Unity

Przeciągamy zaimportowane siatki na scenę. Do każdego fragmentu dodajemy właściwość ciała fizycznego (Rigidbody) i Mesh Collidera. Każdemu fragmentowi możemy przypisać różne masy.

Mesh Collider siatka beczki Unity

Z beczki z odłamkami robimy prefabrykat i usuwamy ze sceny.

prefabrykat beczki z odłamkami Unity

Dwukrotnie klikamy myszką w prefabrykat beczki z odłamkami i wchodzimy w edycję prefabrykatu. Tu sprawdzamy czy pozycja i rotacja każdego fragmentu jest równa zero. Patrz poniższy rysunek.

transform Unity

Skrypt eksplozji beczki

Inicjujemy skrypt eksplozji beczki

skrypt eksplozji beczki z odłamkami Unity

Zawartość skryptu jest prosta. Skrypt zawiera jedno zewnętrzne pole na prefabrykat beczki z odłamkami. Ze skryptu suwamy funkcję Strat() oraz Update(). Piszemy publiczną funkcję tworzenia prefabrykatu beczki z odłamkami. Poniżej pełna zawartość skryptu

Wskazówka:


using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using UnityEngine;

public class EksplozjaBeczki : MonoBehaviour
{
  [SerializeField] private GameObject prefabBeczkaOdlamki;
  public void RobBeczkeOdlamkow()
  {
    //utwórz beczkę odłamków z prefabrykatu
    GameObject bo = Instantiate(prefabBeczkaOdlamki,
            transform.position,
            transform.rotation);
    //ustaw czas życia odłamków beczki na 10 sekund
    Destroy(bo, 10.0f);
  }
}

Skrypt podpinamy do prefabrykatu beczki, a w upublicznione pole: Prefab Beczka Odlamki przeciągamy prefabrykat beczki z odłamkami. Patrz poniższa ilustracja

Prefab Beczka Odlamki Unity

Modyfikacja skryptu eksplozji pocisku

Modyfikujemy skrypt eksplozji pocisku. Ten skrypt utworzyliśmy w poprzednim temacie (zobacz). Obecna jego postać podana jest poniżej. Doszła funkcja ZniszczBeczke() oraz została nadpisana metoda OnCollisionEnter()

Wskazówka:


using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using UnityEngine;

public class Eksplozja : MonoBehaviour
{
  [SerializeField] private GameObject prefabEksplozja;
  [Header("Opcje")]
  [Range(1.0f, 10.0f)]
  [SerializeField]
  private float PromienOdrzutu = 5.0f;
  [Range(10.0f, 100.0f)]
  [SerializeField]
  private float SilaOdrzutu = 20.0f;
  private float skladowaSilaPion = 5.0f;

  private void ZniszczBeczke(GameObject o)
  {
    //zrób z trafionej beczki beczkę odłamków
    o.GetComponent<EksplozjaBeczki>().RobBeczkeOdlamkow();
    //usuń trafioną beczkę
    Destroy(o);
    //usuń pocisk
    Destroy(this.gameObject);
  }
  private void OnCollisionEnter(Collision o)
  {
    if (o.gameObject.tag == "beczkaTrucizna")
    {
      ZniszczBeczke(o.gameObject);
    }
  }
  private void Odrzut()
  {
    //zrob listę obiektów kolidujacych wewnątrz zadanej sfery
    Collider[] kolizje = Physics.OverlapSphere(transform.position, PromienOdrzutu); 
    foreach (Collider c in kolizje) 
      { 
       Rigidbody rb=c.GetComponent<Rigidbody>();
       if (rb != null )
       rb.AddExplosionForce(SilaOdrzutu,
                  transform.position,
                  PromienOdrzutu, 
                  skladowaSilaPion, 
                  ForceMode.Impulse);
      }
  }

  private void OnDestroy()
  {
    //utwórz obiekt eksplozji
    GameObject e = Instantiate(prefabEksplozja,
            transform.position,
            transform.rotation);
    //usuń obiekt eksplozji
    Destroy(e, 2.5f);
    //włącz odrzut
    Odrzut();
  }
}

Logika działania skryptu jest prosta, co wynika z zalet programowania obiektowego. Pocisk po trafieniu w dowolnego collidera, sprawdza czy jest to collider beczki. Jeżeli tak, to wywołuje funkcję ZniszczBeczke(). Funkcja robi nowy obiekt beczki z odłamkami na podstawie prefabrykatu. Usuwa trafiona beczkę. Następnie usuwa obiekt właściciela. A podczas niszczenia zostaje utworzona eksplozja, która wytwarza odrzut po wybuchu, co było opisane w poprzednim temacie.

efekt rozerwania celu na fragmenty Unity

Uruchom scenę i sprawdź działanie.

Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz