aFizyka logo

Szklany pręt o długości l = 1m przy ogrzaniu...Świat fizyki podręcznik klasa 7 wyd. WSiP

Rozwiązanie zadania: zad. 11 strona 65.

Przedstawiona treść zadania jest tylko fragmentem (cytatem) całej treści zamieszczonej w podręczniku lub zbiorze zadań. Aby w pełni można było skorzystać z analizy rozwiązania zadania, należy znać pełną treść zadania. Zachęcamy do kupna danego podręcznika lub zbioru zadań z fizyki.


Fizyka Podręcznik Zbiór zadań szkoła podstawowa ...Świat fizyki podręcznik klasa 7 wyd. WSiP (zamów podręcznik/ zbiór)

Rozwiązanie wybranego zadania:

Kliknij aby zobaczyć inne rozwiązania

Wskazówka: Skorzystamy z faktu, że rozszerzalność ciał jest wprost proporcjonalna do zmiany temperatury.

Szklany pręt o długości l = 1m przy ogrzaniu

Zapiszemy proporcję, z której obliczymy przyrost długości pręta po ogrzaniu o 150°C

Pręt wydłuży się o 1,35mm

Pręt wydłuży się o 1,35mm

Prawidłową odpowiedzią jest odpowiedź C